Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г.
  На свое заседание проведено на 1 Април 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерски съвет – Георги Кръстев и ген. Аню Ангелов, съветници на министър-председателя; от Министерство на отбраната Илия Налбантов, началник кабинет на министъра и ген. Атанас Запрянов, съветник на министъра и полк. Гетов - служба „Военна информация”; от Национална разузнавателна служба - Драгомир Димитров, директор и Петър Темелков, главен юрисконсулт.
  Законопроектът бе представен от народният представител Цветан Цветанов. В изложението си народният представител отбеляза значението на внесеният законопроект и добави, че трябва да се разглежда като законопроект внесен от Парламентарната група на ГЕРБ и подкрепен от АБВ. Освен това подчерта, че темата е съпътствана от много дебати, водени от 2012 г. до сега в това число и в Консултативния съвет при президента на Република България, при който е бил постигнат политически консенсус за това бъдещата Държавна агенция „Разузнаване” да премине към изпълнителната власт. Народният представител Цветанов добави, че с този Законопроект се въвежда, нова фигура на българското разузнаване – „Инспектор“, който ще бъде на пряко подчинение на председателя, но ще бъде назначаван от министър-председателя на Република България.

  Представител на Министерски съвет, Георги Кръстев изрази пълна подкрепа на внесеният законопроект като подчерта, че практическото му прилагане е наложително предвид сложната и противоречива международна обстановка.

  Драгомир Димитров от Националната разузнавателна служба изтъкна, че инспекторът е съществен елемент от механизма за осъществяване на вътрешен контрол и подпомага председателя на Държавна агенция „Разузнаване” по отношение на спазване на законодателството и вътрешната уредба, условията и реда за извършване на особени финансови разходи, предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.

  В последвалият дебат отношение взеха народните представители Иван Иванов, Мустафа Карадайъ и Атанас Атанасов. Изразена бе подкрепа на внесеният законопроект като бяха зададени уточняващи въпроси за ролята и значението на фигурата „Инспектор“.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 глас „за”, без гласове „против” и „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума