Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
28/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 502-01-23, внесен от Министерски съвет на 26.03.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 22 април 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 502-01-23, внесен от Министерски съвет на 26.03.2015 г.
  От Министерството на вътрешните работи на заседанието присъстваха Красимир Ципов, заместник-министър; Емил Ангелов, началник сектор „КОС“, ГД „Национална полиция“ и Кристина Лазарова, главен юрисконсулт, Дирекция „Правно-нормативна дейност“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Красимир Ципов.
  В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. и с цел да се улесни проследяването на огнестрелните оръжия и борбата с незаконния им трафик, в законопроекта се прецизират правилата, уреждащи разрешенията за износ и мерките за внос и транзит на огнестрелни оръжия, техни части и основни компоненти. Предвиждат се и санкции за нарушения на разпоредбите на регламента, които са пропорционални и имат възпиращ характер.
  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за“ подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 502-01-23, внесен от Министерски съвет на 26.03.2015 г. и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност и
  обществен ред:


  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума