Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, № 554-01-79, внесен на 17.04.2015 г. от народния представител Велизар Енчев
  На редовно заседание, проведено на 16 юни 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 554-01-79, внесен от народния представител Велизар Енчев на 17.04.2015 г.
  На заседанието присъства Евтим Костадинов, председател на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  Законопроектът бе представен от вносителя Велизар Енчев, който посочи, че основните мотиви за внасяне на законопроекта са свързани с наличието на основателни съмнения за обективността на Комисията, която е съставена на партийно-квотен принцип. Голяма част от съхранявания архив е секретен и разкриването му ще увреди интересите на Република България. Подчерта, че непрофесионално се заличават имена на чужди граждани – сътрудници на нашето разузнаване, шифрограмите, които се съхраняват също могат да се дешифрират от контраразузнавателните служби и да се разкрие самоличността на нашите сътрудници. В изложението си обърна внимание, че е недопустим и установения либерален режим за достъп до разсекретените документи, както и финансовите разходи, изразходвани за дейността надхвърлящи 30 млн. лева.
  Евтим Костадинов, председател на Комисията изрази становище, че Законът е приет от Народното събрание с подкрепа на нашите партньори и се изпълнява стриктно. Една от големите цели е да се спре неправомерния рекет и достъп до информация, каква дейност са осъществявали публичните личности в Република България. Законът за разлика от уредбата в други посттоталитарни държави не е лустрационен. В случай, че се приеме законопроекта на народния представител Велизар Енчев и се закрие Комисията това означава, че няма да се постигнат целите, които са в интерес на обществото.
  В разискванията народните представители Атанас Мерджанов и Красимир Янков подкрепиха внесения законопроект с аргумент, че той е инструмент за саморазправа и накърнява интересите на националната сигурност. Народния представител Красимир Каракачанов след като обяви конфликт на интереси, подчерта, че това е „закон на БСП” и дебатът по внесения законопроект от Велизар Енчев не е излишен, но е полезно темата да бъде приключена. Народните представители Цветан Цветанов, Мустафа Карадайъ и Атанас Атанасов заявиха, че няма да подкрепят внесения законопроект и не приемат изнесеното в мотивите на вносителя, който също е в конфликт на интереси. Обществото трябва да е наясно с прилаганите модели на репресия и да знае истината за публичните личности. Народния представител Атанас Атанасов напомни и за политическата манипулация през 1989 г. с престъпното унищожаване на важни досиета на сътрудници на Държавна сигурност, които след това са били внедрявани в зараждащите се нови и опозиционни партии и огромните вредни последици за протичане на демократичните процеси в Република България. Народните представители, които изразиха мнение, че този законопроект не следва да бъде приет посочиха, че Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия следва да разкрие цялата истина, да изпълни целите си, и че по никакъв начин не засяга националната сигурност.
  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 4 гласа „за”, 9 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия, № 554-01-79, внесен на 17.04.2015 г. от народния представител Велизар Енчев.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума