Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/12/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 502-01-85, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2015 г.
  На свое заседание, проведено на 18 ноември 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 502-01-85, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2015 г.
  На заседанието присъстваха представители от: Министерството на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник-министър и Мария Рангелова, началник отдел "Правно осигуряване", Дирекция "ЕС и международно сътрудничество"; от Държавна агенция „Национална сигурност“ Димитър Георгиев, председател, Олег Петков, заместник-председател, Анна Гочкова, началник-отдел „Правно-нормативна дейност” и Виолета Дъчева, директор на Специализирана Дирекция „Информационна сигурност” и Министерския съвет - Георги Кръстев, съветник на министър-председателя.
  Законопроекта бе представен от Димитър Георгиев, който изтъкна важността на предлаганият Законопроект и подчерта, че е създаден от междуведомствена работна група, в която са участвали представители на Държавна агенция „Национална сигурност”, МВР, Комисията за защита на личните данни, Агенция „Митници”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и Министерство на правосъдието. Димитър Георгиев поясни, че с настоящия законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ се създава национална правна уредба за получаване и обработване на данни за пътниците в Република България, превозващи се по въздух. Националното звено ще се създаде в ДАНС и ще се ръководи от служител, упълномощен със заповед на Агенцията. Данните ще бъдат предавани на националното звено от въздушните превозвачи или упълномощен от тях доставчик на услугата, а начина за предоставяне на данните от националното звено на компетентните органи – незабавно, при предварително определени критерии, или след запитване, за извършване на конкретна проверка. С настоящия Законопроект се определят целите, за които могат да се обработват данните, а именно предотвратяване, разкриване, преследване, наказателно преследване на тероризма или други тежки престъпления и по отношение на API-данните, които са част от PNR-данните и са за целите на граничния контрол. Въведени са срокове, в които данните следва да се предават от въздушните превозвачи на националното звено, а именно 48 часа преди обявеното време за излитане или непосредствено преди полет. Изброени са органите, имащи право да получават PNR-данните и резултатите по тяхното обработване.
  В своето резюме заместник-министър Красимир Ципов увери, че Министерството на вътрешните работи е взело активно участие при разработването на Законопроекта, и поради важността и актуалността му ще бъде подкрепен.
  В последвалият дебат отношение взеха народните представители Красимир Янков, Цветан Цветанов, Атанас Мерджанов, Светослав Белемезов и Атанас Атанасов.
  Народният представител Красимир Янков, прояви интерес от крайните получатели на събираните данни, поиска изясняване за това, кой ще анализира събираната информация и в крайна сметка изрази недоволство от липсата на финансова обосновка за предлаганият законопроект и определеният кратък 5 годишен срок за съхраняване на данните.
  В отговор председателя на ДАНС, Димитър Георгиев се съгласи с мнението за краткия срок за съхранение на данните, но уточни, че при необходимост, тези данни, които представляват интерес ще бъдат съхранявани, чрез други системи, потвърди наличието на финансова обосновка на представеният законопроект, което не предвижда промяна на бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“.
  Народният представител Цветан Цветанов, изрази становището на парламентарната група на „ГЕРБ“ за пълно одобрение и подкрепа на предлаганият законопроект. Напомни, че предлаганите промени са били заложени още 2012 година и приемането им е от изключителна важност за коректното ни сътрудничество с европейските структури, националната сигурност на България, на Европейския съюз и в трансграничното сътрудничество с нашите партньори.
  Народният представител Атанас Мерджанов зададе въпрос към представителите на МВР и ДАНС за изясняване, в кои други държави от Европейският съюз е създадено или има функциониращо звено за контрол на пътниците, какъвто се предлага с внесеният законопроект.
  В отговор Димитър Георгиев поясни, че в момента подобни проекти се изпълняват в рамките на 14 държави-членки на Европейския съюз, като по-напред в изпълнение на проектите са Великобритания и Франция, а с останалите 14 държави се движим с еднакви темпове, като очакването е звеното в България да заработи и да започне да функционира през началото на месец юли 2016 г.
  Народният представител Светослав Белемезов, изрази пълната си подкрепа за предлаганият законопроект и дори, че сме закъснели, предвид международната обстановка и събитията от последната седмица, изрази необходимостта от въвеждането на подобен род информационен обмен, който да минава през национално звено, ниво Европейски съюз и добави, че 9 от всички 28 членки на Европейския съюз работят и по проекти по отношение на сухопътния транспорт, включително и железопътния транспорт.
  Председателят на Комисията, Атанас Атанасов увери категорично, че представителите на Реформаторския блок ще подкрепят предлаганият законопроект, тъй като особено в момента, ситуацията в света и в Европа налага много бързи действия за много по-добра координация между различните служби и противодействие на тероризма. Атанасов добави, че в предложеният законопроект не става ясно какъв ще е статута на ръководителят на звеното за събиране на данни и отбеляза намерението си да внесе по прецизирани текстове в тази посока между първо и второ четене.

  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, № 502-01-85, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2015 г.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума