Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
27/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерски съвет на 02.11.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 20 януари 2016 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерски съвет на 02.11.2015 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерство на вътрешните работи: Красимир Ципов, заместник-министър, Валери Георгиев, главен юрисконсулт в Дирекция "ЕС и международно сътрудничество" и Евгения Владимирова, експерт в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Ципов. Г-н Ципов изтъкна, че през 2000 година по предложение на Република България и Република Хърватия се създава Инициатива за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа към подмаса III „Сигурност и отбрана” на Работна маса III на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Към настоящия момент страни-членки на инициативата, са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Турция. Инициативата има за цел да подпомогне разработването на ефективна регионална стратегия за поддържане на готовност при бедствия, както и превенция за недопускане на бедствия чрез обединените усилия на международно и национална ниво при участието на страните от региона. Основният нормативен документ за функционирането на Инициативата за готовност и превенция в Югоизточна Европа е Меморандумът за разбирателство, който е предоставен на вниманието на народните представители. Меморандумът е подписан на 28 ноември 2013 г. по време на ХХVII Регионална среща на инициативата в гр. Сараево, Босна и Херцеговина. Съгласно чл. 11 от Меморандума държавите членки финансират административните разходи на Инициативата, възлизащи на 25 000 евро годишно със срок – не по- късно от края на месец април на съответната календарна година. Този финансов ангажимент е основание съгласно чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България меморандумът да бъде ратифициран от Народното събрание, тъй като се отнася до участие то на Република България в международно организация и съдържа финансови задължения.

  След проведеното гласуване, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 14 гласа „за”, без гласове „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание, на основание на чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България, да приеме Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерски съвет на 02.11.2015 г.  ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :


  РУМЕН ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума