Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 25.03.2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 13.04.2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 25.04.2016 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерство на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник министър и Емил Ангелов, началник служба „КОС”, ГДНП и от Министерство на отбраната – Тодор Колимечков, главен експерт в отдел „Оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия”.

  Законопроектът за допълнение на Наказателния кодекс бе представен от народния представител Валентин Радев. В изложението си подчерта, че с приемането на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване се въвеждат императивни норми, които предвиждат забрана за извършване на дейности, с изключение на разрешените по силата на влязлата в сила за Република България на 01.10.2011 г. Конвенция за касетъчните боеприпаси. Със закона се въвежда императивна забрана за извършване на всякакви дейности, с изключение на разрешените по силата на Конвенцията за Касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотни мини, с касетъчни боеприпаси, взривни бойни елементи, които са специално проектирани да бъдат разпръснати или освободени от разпръскващи устройства, за които е предвиден специален разрешителен режим. По този начин празнотата в нормативната уредба по отношение на специфичните бойни и взривоопасни мини, боеприпаси , противопехотни мини беше попълнена.


  В съответствие с приетите норми в Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване внасяме предложение за допълнение на Наказателния кодекс със създаване на квалифицирани състави на престъпленията по чл.337 - 339 и съответни наказания, съобразени с действащите наказания в посочените престъпни състави. Считаме, че наказанието за извършване на дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини с оглед спецификата и характера им следва да бъдат по-високи от тези, определени за конвенционалните боеприпаси и оръжия.
  Законопроектът беше подкрепен от зам.-министъра на МВР господин Красимир Ципов, началника на служба „КОС” господин Ангелов и от господин Колимечков от Министерство на отбраната.
  По внесения законопроект за допълнение на Наказателния кодекс взе отношение председателя на Комисията, Цветан Цветанов, който отбеляза, че инкриминирането на дейности, които са общественоопасни, извършени в нарушение на действащите норми за касетъчните боеприпаси и противопехотните мини, е наложително. В същото време подчерта, че в основните текстове по чл.337, ал.1, чл.338, ал.1 и чл. 339, ал.1 следва да се допълнят с „унищожава”, за да се осъществи и за това общественоопасно деяние съответна наказателна отговорност.

  След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 15 гласа „за”, без гласови „против” и „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс, № 654-01-44, внесен от Валентин Радев и група народни представители на 25.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума