Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/05/2016 първо гласуване

  Предложение за произвеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено от Инициативен комитет на 08.02.2016 г., заедно с протокол от 7 април 2016 г. за проверка на подписката на граждани, които го подкрепят от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, № ПГ- 516-00-21 от 8 април 2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 27 април 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Предложение за провеждане на национален референдум, № ПГ-516-00-21, внесено от Инициативен комитет на 08.02.2016 г.
  На заседанието присъстваха: Тошко Хаджитодоров, член на Инициативния комитет и Виктория Василева, пълномощник на Инициативния комитет, зам.-министъра на вътрешните работи, Красимир Ципов.
  Предложението за произвеждане на национален референдум съдържа шест въпроса, които бяха представени от Тошко Хаджитодоров. В изложението си подчерта, че по първия въпрос – избор на народните представители с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство на два тура ще се създаде възможност за избор на личности, а при балотаж гласоподавателите ще дадат подкрепа на най-достойния. По въпрос № 2 – намаляване броя на депутатите на 120 обясни, че по този начин ще се повиши качеството в дейността и публичността. По въпрос № 3, свързан със задължителното гласуване ще се ограничи контролирания вот. По въпрос № 4, свързан с електронното гласуване, изрази мнение, че това ще облекчи гласуването на българите в чужбина и младите хора. По отношение на въпрос № 5, свързан с намаляване субсидията на партиите на един лев за получен действителен глас, заяви че субсидията е висока и расте с годините, не е съобразена със стандарта и поражда съмнение относно изразходване на получените средства за други цели.

  Въпрос № 6 е свързан с предложение директорите на Областните дирекции на МВР и началниците на Районните управления в Областните дирекции в МВР да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура. Тошко Хаджитодоров посочи, че провеждането на избор в два тура на полицейските началници ще повиши мотивацията и отговорността им, а също така ще повиши доверието на гражданите към тяхната дейност.
  Представителят на Министерство на вътрешните работи, мам.-министър Красимир Ципов взе отношение по т. 6 от Предложението за произвеждане на национален референдум като заяви, че предложената редакция противоречи на норми, записани в Конституцията на Република България – чл.105, ал.2, чл. 116, ал.1 и ал.2. Съгласно действащото законодателство директорите на ОДМВР и началниците на РУ се назначават след провеждане на конкурс, който е прозрачен и публичен, чрез отчитане на професионалните качества – квалификация и опит и резултати от служебната дейност.
  В обсъждането взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Атанас Атанасов, Стефан Дедев и Цветан Цветанов. В изказванията си те подкрепиха вложеното гражданско усилие за провеждане на национален референдум като израз на демократичност и плурализъм, но изразиха и резерви, по отношение на част от зададените въпроси, свързвайки ги с тяхната конституционна съобразност, както и с произнасянето на Велико народно събрание по въпроси, които се отнасят до държавното устройство на Република България.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага Народното събрание да приеме Предложението за произвеждане на национален референдум, внесен от Инициативен комитет, № ПГ-516-00-21 от 08.02.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума