Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 01.06.2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи – Румяна Бъчварова, заместник министър-председател и министър на Министерството на вътрешните работи и Атанас Славов, съветник в политическия кабинет към Министерски съвет.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи беше представен от министър Бъчварова. Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения, чрез които се регламентира начина, по който в личните документи се имплантира носителят на електронната идентичност. Целта, която се поставя е достъп до електронна идентификация от максимално голям брой граждани, като това ще повиши използването на електронни административни услуги и ще намали бюрократичните и финансови разходи, както за гражданите, така и за бизнеса. Законопроектът изрично предвижда наличието на електронен носител на информация – чип, имплантиран в личните карти. С предлагания законопроект се създава правна възможност в личните карти на българските граждани да се съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис.

  Министър Бъчварова посочи, че законопроектът е систематично свързан с нормативната уредба за електронната идентификация и удостоверителните услуги в националното и европейското право, а също така е съобразен с възприетите в държавите членки на ЕС стандарти и практики. Въведени са разпоредби, които дават възможност гражданите да контролират каква информация се записва на електронните носители, съдържаща се в личните карти. Урежда се и начина за вграждане на електронен чип в международните паспорти. По този начин и българските граждани, живеещи в чужбина ще могат да ползват електронните услуги в страната. Това дава възможност в бъдеще да бъде уреден и въпросът, свързан с електронното гласуване.

  С обсъждания законопроект се предвижда личната идентификация да се осъществява и на други носители. По този начин гражданите могат да преценяват дали да ползват чип в личните си карти, получавайки новите си лични документи. Със законопроекта се предвижда и чужди граждани да имат своя идентификация за ползване на електронни услуги независимо дали са в страната ни или извън нея. Всичко това ни задължава да поддържаме високо нива на сигурност на личната идентификация. Законопроектът не предполага задължителна смяна на личните карти на българските граждани.

  В обсъждането взеха участие народните представели Иван Иванов, Димитър Делчев и Красимир Янков. Зададоха се въпроси свързани с разходите по осъществяване на услугата и практиката в други европейски държави.

  След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 глас „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект на Закон за българските документи за самоличност, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума