Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
17/12/2014, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на междуведомствената работна група създадена със Заповед на Министерски съвет от 12 декември 2014 г., относно предприетите мерки за предотвратяване на бедствия причинени от наводнения, изпълнението на задълженията по контрола и техническото състояние на язовирите, проблема със собствеността им и нуждата от законодателни промени.
2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума