Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
01/04/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 27, ал. 1 от ПОДНС.
2.Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от Атанас Атанасов и гр.нар.пр. на 20.11.2014 г.
3.Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и гр.нар.пр. на 11.03.2015 г.
4.Законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и гр.нар.пр. на 11.03.2015 г.
5.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума