Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
01/07/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на ръководството на МВР съгл. чл. 26, ал. 5 от ПОДНС за мерките, които предприема за осигуряване и опазване на обществения ред в малките населени места и райони с компактно ромско население.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума