Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
15/07/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 502-01-30, внесен от Министерски съвет на 24.04.2015 г. (второ гласуване).
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 502-01-51, внесен от Министерски съвет на 23.06.2015 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума