Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
07/12/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654-01-136, внесен от н.п. Димитър Гечев на 6 декември 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654-01-136, внесен от н.п. Димитър Гечев на 6 декември 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 7 декември 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654-01-136, внесен от н.п. Димитър Гечев на 6 декември 2016 г.
  Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  В работата на комисията взеха участие - от Министерството на земеделието и храните - Свилен Костов - заместник-министър, Доротея Крачолова - директор дирекция „Морско дело и рибарство" и Ивета Иванова -старши експерт в дирекция „Обща политика в областта на рибарството".
  Законопроектът с мотивите към него беше представен от зам.-министър Костов, който посочи, че предлаганите промени произтичат от необходимостта Република България да изпълни изискванията на Европейската комисия за подобряване на механизма за събиране на данни за уловената и преработена рибна продукция. Това се явява предварително условие за допускане на финансирането и изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство и следва да бъде изпълнено не по-късно от 31 декември 2016 г. В противен случай Европейската Комисия може да вземе решение за спиране на всички или на част от междинните плащания по Приоритет 3: "Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на рибарството" на Програмата за морско дело и рибарство.
  В тази връзка със законопроекта е предвидено информацията и икономическата статистика, която лицата, притежаващи разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, са длъжни да предоставят в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, да бъде по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
  Разширява се кръгът от данни, които лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми, са длъжни ежегодно до края на месец януари да предоставят.
  Въвежда се задължение за предприятията за преработка на риба и други водни организми също ежегодно до края на месец януари да предоставят на ИАРА попълнен формуляр за икономическа статистика по образец.
  Предвидена е съответната административно-наказателна разпоредба за неизпълнение на новите изисквания.
  В последвалата дискусия народните представители Светла Бъчварова и Румен Христов отбелязаха, че до края на месец април фирмите задължително предоставят финансовите отчети, съдържащи голяма част от данните, които следва да бъдат събирани и поставиха въпроса дали не е възможно тези отчети да бъдат използвани за събиране на необходимата икономическа статистика. Заместник-министър Костов отговори, че изискванията за конкретните данни, заложени в законопроекта, произтичат от съответните актове на Европейската комисия. Подобна информация е била събирана и досега, но липсата на задължителност за нейното предоставяне е давало основание на фирмите да отказват достъп до нея. Освен това, срокът, в който следва да бъде изпратена статистическата информация в Европейската комисия, е значително по-ранен.

  В заключение, след проведеното гласуване, Комисията по земеделието и храните с 14 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 654-01-136, внесен от Димитър Гечев на 6 декември 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума