Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-19, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-19, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Смела Нинева, началник отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, експерти от различните държавни институции, представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от г-н Николай Александров от ПГ на партия Атака.

  Със законопректа се предлага Министерският съвет да определя минималната работна заплата, която не може да бъде по-ниска от средната минимална работна заплата за страните-членки на Европейския съюз. Предлага се законово да се обвържат размерите на видовете и размерите на допълнителните трудови възнаграждения и обезщетения по трудово правоотношение с размерът на аналогичните средни минимални размери за страните-членки на Европейския съюз. Вносителите предлагат средствата за реализиране на направените предложения да бъдат осигурени чрез преструктуриране на държавния бюджет и въвеждане на нови или по-високи данъци.

  Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложението, като се аргументира с факта, че като страна членка на Международната организация на труда (МОТ), България е обвързана с Конвенция № 26 на МОТ относно възстановяването на методи за определяне на минималните заплати, с която този законопроект не е съобразен. Според министерството минималната работна заплата има икономически и социални функции и за да може да се увеличи заплащането, трябва да има повишаване на производителността на труда. Минималната работна заплата се отнася за цялата икономика и за бюджетната сфера, а в мотивите към законопроекта са посочени само източници за увеличаване на тази заплата за бюджетната сфера и не е посочено как би могло да се постигне увеличаване на минималната работна заплата в останалите сектори.

  Представителите на Парламентарната група на ГЕРБ, както и социалните партньори не подкрепят законопроекта със същите мотиви.

  Представителят на Парламентарната група „Патриотичен фронт” счита предложението за популистко и изказва опасения относно механизма, по който например ще бъдат задължени едноличните търговци да заплащат 1000 лв. МРЗ, както и работодателите, които наемат ниско квалифицирани работници.

  Представителите на Парламентарната група на ДПС считат, че е добре, че се отваря такава дискусия и че Комисията по труда, социалната и демографската политика трябва да направи опит съвместно със социалните партньори да намери решение за подчиняване на МРЗ на известен автоматизъм или на договаряне на ниво бранш и там, където не може да се договори, тогава да се търси ролята на Министерство на труда и социалната политика.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – няма, „Против” – 3 гласа и „Въздържал се” – 14 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-19, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума