Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
20/01/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Димитър Кирилов Байрактаров, Гроздан Спасов Караджов, Мариана Георгиева Тодорова, Хасан Ахмед Адемов, Георги Янчев Гьоков и Стефан Георгиев Кенов на 15.01.2016г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 20.01.2016г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.
  В заседанието участваха г-н Ивайло Калфин, Зам.министър председател и Министър на труда и социалната политика и представители на синдикалните и работодателските организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител Светлана Ангелова. Тя припомни, че предстои ново преброяване на организациите на синдикатите и работодателите, поради изтичане на 4-годишния мандат на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Във връзка с това народните представители, вносители на законопроекта са подготвили промяна в критериите за представителност. Госпожа Ангелова отбеляза, че тези критерии са били одобрени от работодателите и синдикати, сега представени в НСТС.
  Според мотивите на законопроекта предлаганите промени са свързани и с променената социално-икономическа обстановка, промененото състояние на пазара на труда, промяна в структурата на безработицата и променящия се брой на заетите лица.
  Според вносителите на законопроекта изменението на член 34 от КТ е наложително, поради факта, че заетостта е намаляла, с което и броят на работниците. Това естествено се отразява и на броя на синдикалните членове, който също се редуцира. Действащата в момента норма за 75 000 члена е нереална, пред вид промяната на обстоятелствата в социално-икономическата картина на страната. Предлаганото изискване за 50 000 членове на синдикална организация, според вносителите на законопроекта е реално и обективно.
  По отношение промените в член 35 от КТ, относно работодателските организации законопроектът предвижда съобразяване с диференциацията и разнообразието на отделните работодателски организации. С предлаганите промени се предотвратява възможността от деформация на пазарната среда и риска от монополизъм. Особено важно е да се подчертае, че със завишените изисквания ще се даде възможност да бъдат представени и работодателите от сектора на малките и микро-предприятия.
  Вносителите са убедени, че промяната в критериите за представителност, както на синдикалните, така и на работодателските организации създават условия за пропорционалност, максимална представителност и баланс на участниците в социалния диалог. Според тях законопроектът е консенсусен и ще допринесе за ново качество на социалния диалог като основен инструмент за провеждане на политиката на индустриалните отношения.
  В Комисията бяха получени и представени на вносителите на законопроекта и членовете на Комисията становища на БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, КТ „Подкрепа“ и КНСБ. Всички становища са положителни.
  Министърът на труда и социалната политика също изказа становище, с което подкрепи законопроекта и неговите мотиви. Според него е успех постигнатото разбирателство между работодателите и синдикатите и гарантира, че процедурата по преброяването, ще бъде организирана в условията на прозрачност и максимална публичност.
  В проведената дискусия взеха участие народни представители Димитър Байрактаров, Димитър Танев, Георги Гьоков и Корнелия Нинова. Господин Гьоков заяви, че оттегля подписа си на вносител на законопроекта, поради схващането си, че тези критерии за представителност ще направят невъзможно преброяването за малките и микро-предприятията. Госпожа Корнелия Нинова подчерта, че не приема прибързаното изработване на законопроекта и държи да има две четения, за да могат да се направят предложения от народните представители, които да се обсъдят и на заседание на Комисията и на за заседание на Парламента.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова, Димитър Кирилов Байрактаров, Гроздан Спасов Караджов, Мариана Георгиева Тодорова, Хасан Ахмед Адемов, Георги Янчев Гьоков и Стефан Георгиев Кенов на 15.01.2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума