Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
11/11/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Относно:Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министър Даниела Везиева и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономически политики за насърчаване” от Министерството на икономиката, проф. Николай Денков – заместник-министър на образованието и науката, член-кореспондент Петър Гецов – директор на Института за космически изследвания и технологии-БАН и академик Ваньо Митев - председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от заместник-министър Даниела Везиева. С акта на ратификация се предоставя възможност за достъп на българските компании и на академичните и изследователските организации до участието в проекти на Европейската космическа агенция и в научни мисии. България ще има право да участва на ниво главен изследовател или съизследовател в създаването на космически инструменти и апаратура, ще има възможност да използва инфраструктурата и услугите на Европейската космическа агенция за своите национални космически проекти, ще има достъп до младежки програми на Европейската космическа агенция за магистри-стипендианти, както и да участва във взаимния обмен на експерти, научно-техническа информация, данни и стоки от взаимен интерес, отнасящи се до космическата наука, технологиите и приложенията им.
  Министерството на образованието и науката подкрепи споразумението с мотива, че то ще бъде полезно за българските учени, които имат традиции в космическите изследвания както в институтите на Българската академия на науките, така и в университетите.

  След проведено гласуване с резултат 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерския съвет на 05.10.2015 г.


  Председател:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума