Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
04/11/2015 първо гласуване


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-147, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 29.07.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-147, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 29.07.2015 г.
  От името на вносителите, законопроектът бе представен от г-н Искрен Веселинов –който информира народните представители, че с предложените изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се цели създаване на действащ механизъм за подкрепа на семействата, което представлява една стимулираща раждаемостта мярка.
  Според вносителя предложените данъчни облекчения от прогресивен характер са насочени пряко срещу намаляващия темп на раждаемостта в България. От друга страна с оглед концепцията на отговорното родителство, подкрепата за трето и следващо е с намаляваща интензивност.
  В предоставените в Комисията писмени становища на Агенцията за закрила на детето, и Министерството на труда и социалната политика се изразява принципна подкрепа относно всяка инициатива и политики, свързани които биха довели до по-добри условия за отглеждане на децата, както и до въвеждането на семейно подоходно облагане, за да ползват семействата данъчно облекчение за деца. И двете институции смятат обаче, че предложените промени и мерки са само елемент от интегрираната подкрепа за децата и семействата, но не могат да се определят като водещ инструмент за насърчаването на раждаемостта. Необходими са комплексни мерки и това предложение за промяна в данъчното облагане трябва да се разглежда в общия контекст на данъчната политика.
  Министерството на финансите в своето писмено становище не подкрепя предложените изменения и допълнения с оглед на това, че данъкът върху доходите на физическите лица е третият по значение източник на приходи в държавния бюджет и предложената промяна ще доведе до пряко отрицателно въздействие върху бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 5 гласа, „Против”-няма, „Въздържал се”- 8 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-147, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 29.07.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума