Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
03/02/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2014 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.

  На заседанието присъстваха заместник – министърът на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, неправителствени организации и представители на организации от хотелиерския и ресторантьорския сектор.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя - г-н Николай Александров. Той отбеляза, че въведената през 2012 г. пълна забрана за тютюнопушене в закритите обществени места, е довела до увеличаване на финансовите загуби на собствениците на заведения, вследствие на което е нараснала безработицата в сектора. В мотивите към законопроекта е посочено, че действащия забранителен режим е довел до спад в приходната част на държавния бюджет и до ограничаване правото на свободен избор на гражданите.

  С предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравето се цели допускане на тютюнопушене в закрити обществени места чрез обособяване на самостоятелни помещения, обозначени като такива и отговарящи на изискванията на закона и наредбата по чл. 56а, ал. 3. Предвижда се и възможност собствениците на заведения за хранене и развлечение, чиято площ е по-малка от 70 кв. м., да изберат дали да допускат или не тютюнопушене в заведението, без да е необходимо обособяването на самостоятелни помещения.

  От името на Министерството на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков – заместник-министър на здравеопазването, изрази отрицателно становище. Той заяви, че опазването и подобряването на здравето на нацията е основен приоритет на правителството. Целта на въведената през 2012 г. забрана за тютюнопушене в закрити и в някои открити обществени места, е опазване на общественото здраве. Заместник-министърът на здравеопазването допълни, че в Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание, е посочено, че страните, подписали конвенцията, са длъжни да предприемат интегрирани мерки за предпазване на населението от излагане на въздействието на тютюнев дим в закритите обществени места, в обществения транспорт и закритите работни помещения, както и мерки за предпазване на хората от започване, поддържане или увеличаване на употребата на тютюн във всяка една форма.

  Изразените становища от страна на неправителствените организации се разграничиха в две - срещуположни тези. Представители на Гражданска инициатива „България без дим“, Национална асоциация за профилактика на белодробните болести, Коалиция „За живот без тютюнев дим“, Дружеството по алергология, Българското дружество по белодробни болести изразиха категорично позицията си, че не подкрепят предложените нормативни промени и не споделят мотивите, представени със законопроекта. Многократно беше отбелязано вредното въздействие на тютюневия дим върху здравето на човека и здравните стандарти на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

  Представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, посочиха, че въведената през 2012 г. пълна забрана за тютюнопушене в закритите обществени места е довела до значителни финансови загуби за сектора. Обърнато бе внимание на неспазването на действащата забрана за тютюнопушене в закритите обществени места от страна на отделни представители на хотелиерския и ресторантьорски сектор. В тази връзка, по време на обсъждането, бе отбелязана необходимостта от подобряване на контрола за спазване на закона, осъществяван от страна на компетентните държавни органи.

  В представено писмено становище Министерството на туризма изразява несъгласието си с така представения законопроект и защитава тезата, че в модерния свят не съществуват аргументи, доминиращи над здравната целесъобразност и цената на човешкия живот. Отрицателно становище беше предоставено и от Българска търговско-промишлена палата, според които за създаването на благоприятна бизнес среда в България се изисква цялостен и комплексен подход, а не единични мерки с противоречив ефект.

  В хода на дискусията, членове на Комисията по здравеопазването изразиха становища, които в преобладаващата си част, не подкрепиха предлагания законопроект. След проведените дебати, част от народните представители се обединиха около позицията, че при обсъждането и вземането на законодателно решение дали да отпадне пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места или да се въведе различен от действащия режим на правна регламентация в тази сфера, водещ приоритет следва да бъде опазването на общественото здраве.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 4, „Против”-14, „Въздържал се”- 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 454-01-4, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  ПРОФ. Д-Р СТОЯН ТОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума