Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/11/2015 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 553-10-37/13.11.2015 г.

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, г-н Кирил Ананиев, министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, управителят на Националната здравноосигурителна каса, д-р Глинка Комитов, представители на синдикални и работодателски организации, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването. В хода на обсъждането, той отбеляза, че със законопроекта, в частта на проектобюджета за 2016 г. на Министерството на здравеопазването, е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на програмите и дейностите, които съгласно действащата нормативна уредба, се заплащат със средства от бюджета на ведомството.
  Общият размер на предвидените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. възлиза на 436 541,3 (хил.) лв., от които 421 541,3 (хил.) лв. - текущи разходи и 15 000,0 (хил.) лв. – капиталови разходи.
  Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще се финансират дейностите, осъществявани от бюджетните структури в областта на общественото здраве, спешната помощ, стационарната психиатрична помощ, медико-социалните грижи за деца, лечение в чужбина и други. Финансово ще се обезпечават Национални здравни програми, осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, както и обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за определените места държавна поръчка.
  В хода на дискусията, заместник – министър на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, г-н Кирил Ананиев отбеляза, че за 2016 г. за сектор здравеопазване са предвидени бюджетни средства в размер на 4,5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.  След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати:

  1. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2: „За“ – 1, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 17;

  2. По законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и 2 : „За“ – 12, „Против“ – 5, „Въздържал се“ – 1.


  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума