Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
11/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Вх. № 553-10-43/18.12.2015 г.


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015г.
  На свое редовно заседание, проведено на 10 декември 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015г.
  В заседанието взеха участие: д-р Бойко Пенков и д-р Адам Персенски, заместник-министри на здравеопазването, доц. д-р Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от войните в България, експерти, както и представители на синдикални, съсловни и неправителствени организации в областта на здравеопазването.
  Законопроектът беше представен от н.п. Георги Кючуков, който посочи, че броя на ветераните намалява прогресивно с около 30 % годишно и към края на 2015г. ветераните от войните в страната ще наброяват около 3200 души, което се явява в подкрепа на твърдението, че законопроекта няма да доведе до натоварване на държавния бюджет и в частност на бюджета на Министерство на здравеопазването.
  Доц. Сечанов заяви, че обсъжданите текстове не са юридически издържани, но помоли народните представители да изразят принципната си подкрепа и да ги прецизират между първо и второ четене на законопроекта.
  Няколко членове на Комисията по здравеопазване се изказаха по законопроекта, като г-н Димитър Байрактаров внесе уточнение, че повечето от текстовете на закона за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните вече са включени в правилника за неговото прилагане и влизат в сила от 1 януари 2016г.
  Г-жа Надежда Бранковска, експерт от Министерство на здравеопазването информира народните представители, че ветераните от войните ползват всички права на здравноосигурени лица, всички видове медицинска помощ, както и надграждащо медицинско обслужване. Становището на министерството е, че не е целесъобразно да се създава паралелен ред за здравно обслужване на ветераните от войните.


  След проведената дискусия и след гласуване при следните резултати: “За” – 8, “Против” – 0 и ”Въздържал се” - 5, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 07.10.2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума