Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
26/02/2016

  Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 653-10-6/26.02.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 февруари 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016 г.

  На заседанието присъстваха: заместник–министърът на здравеопазването, д-р Адам Персенски, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител д-р Валентин Павлов. Със законопроекта се цели да се създаде правна възможност при избор от страна на работодателя осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, съответно за задължителното здравно осигуряване, дължими от осигурените лица за своя сметка да могат да се поемат от работодателя изцяло. Със законопроекта се предлагат промени в Закона за корпоративно подоходно облагане, в Закона за здравното осигуряване, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  В писмени становища, представени на вниманието на членовете на Комисията по здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Конфедерация на независимите синдикати в България, Асоциация на индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Конфедерация на индустриалците и работодателите в България са изразили мотивирани позиции, че не подкрепят законопроекта. Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика в своите писмени становища са направили аргументиран анализ на юридическите и финансови последици от въвеждането на законодателно решение – предлагано с настоящия законопроект. В свои писмени становища подкрепа за законопроекта са изразили Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българска – търговско промишлена палата. Министърът на здравеопазването, в своето писмено становище, е изразил подкрепа по принцип по отношение на създаването на възможности, които биха довели до повишаване на събираемостта на осигурителните вноски, като в становището е акцентирано, че е необходимо приоритетно да се анализира ефектът от финансово-бюджетното въздействие на настоящия законопроект.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 4, „Против” - 7 , „Въздържал се” - 3 , Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 20 януари 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума