Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/11/2016

  Доклад за първо гласуване - законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  вх.№ 653-10-26/09.11.2016 г.


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 27 септември 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков. Той запозна членовете на комисията с целите на предлаганите законодателни промени, които регламентират професионалното развитие на специалистите по здравни грижи. То ще се отразява в квалификационни нива, определени в квалификационна рамка, приета от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/. Квалификационните нива ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение и/или придобита специалност в системата на здравеопазването за период пет години. Качеството на здравните грижи е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и за доверието в системата. В тази връзка, законопроектът предвижда въвеждането на задължение за членовете на БАПЗГ да повишават професионалната си квалификация чрез продължаващо медицинско обучение. Със законопроекта се предлага прецизиране на понятието „добра медицинска практика“ в областта на здравните грижи. С настоящия законопроект се предлага съсловните организации - Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи - да упражняват и контрол върху провеждането на продължаващото медицинско обучение. Важно е да се отбележи, че резултатите от продължаващото обучение обаче не са обвързани с професионалното развитие.
  За реализация на предлаганите със законопроекта мерки не са необходими средства от държавния бюджет.

  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския съюз във вътрешното законодателство на страната.

  В представените на вниманието на членовете на Комисията по здравеопазването писмени становища на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи е изразена подкрепа за законопроекта.

  В хода на дискусията, г-жа Милка Василева, председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, посочи, че един от мотивиращите фактори за оставане на професионалистите по здрави грижи в националната система за здравеопазване е именно възможността за професионално усъвършенстване.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За”–11, без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 602-01-58, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума