Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
0 народни представители към дата
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ