Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
28/10/2015 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08 октомври 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08 октомври 2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 28 октомври 2015 г. бе обсъден законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08 октомври 2015 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи и г-н Петко Петков - заместник-министър на правосъдието.
  Законопроектът бе представен от народния представител Настимир Ананиев, който зави, че предлаганите допълнения на Закона за движението по пътищата са породени от факта, че в последно време са зачестили случаите, при които пътни превозни средства се управляват в лентите за насрещно движение на автомагистрали. Подобни деяния съставляват нарушение на правилата за разположение на нерелсовите превозни средства върху пътя, за използване на пътното платно и спазване предписанията на пътните знаци и пътната маркировка.
  Съгласно действащите в момента административнонаказателни разпоредби в Закона за движението по пътищата, при анализ на съдебната практика се установява, че актосъставителите, съответно административнонаказващите органи и съдът, квалифицират това деяние като нарушение на правилата за използване на пътното платно. Предвиденото наказание е глоба в размер от 20 до 150 лв.
  Представителите на Министерството вътрешните работи заявиха, че подкрепят предложените допълнения на закона. Те изказаха мнение, че това би довело до подобряване на организацията на движение по пътищата, както и до създаване на по-добър ред при организирането и контрола върху движението на превозните средства по автомагистрали и скоростни пътища.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 10 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554-01-161, внесен от народните представители Настимир Ананиев и Антони Тренчев на 08 октомври 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума