Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
15/03/2016
  Във връзка с разглеждането на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, зачестилите произшествия на т. нар. „гонки” и засиления обществен интерес в тази сфера, с участие на народни представители, представителите на държавните и местните власти, експерти, журналисти и заинтересовани от темата
  15 м а р т 2 0 1 6 г о д и н а

  Пл. „Народно събрание” 2, зала „Запад”
  Начало 14.00 часа

  Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ – Председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения откри дискусията с думите:
  Добър ден на всички. Първо искам да благодаря на всички, които участват в тази дискусия. Аз лично се надявам от тази дискусия да излезе някакво предложение, което ние като народни представители да можем да внесем, което бих казал е една програма максимум.
  Знам, че в Законът за движение по пътищата има доста различни теми, които са в момента обществено интересни, но в самата дискусия искам да се фокусираме главно върху така наречените гонки, разбира се и по какъв начин да намерим решение за даване на възможност това хоби да бъде практикувано от една страна от хората, които имат такъв интерес, а от друга страна спазването на закона и бих казал, че доста стриктно трябва да се спазва закона във връзка с правенето на такива гонки на публични места по булеварди, по магистрали и т. н. Така че от тези два паралела да можем да намерим най-доброто решение. Аз разбирам всеки, който има хоби и търси да може да го практикува, но от друга страна не мисля, че застрашавайки собственият си живот и живота на останалите участници в движението по пътищата е някакво решение. За съжаление в момента точно това се случва. С трагедията, която се случи в Сливен, както знаете с двете жертви се дадоха, това е една трагедия, но това не е единствения инцидент в тази посока.
  Дискусията ще се излъчва на живо в ефира на БНТ 2, както и в платформата на Народното събрание. Ще се води пълен стенографски протокол. Мисля да направим регламент, който да е до 4 минути на изказване, аз ще следя времето. Ще помоля да се концентрираме, да спазваме това време, за да дадем възможност на всеки, който има нещо да каже като отношение да го изкаже.
  Мисля да премина към гостите, които са тук, да представя участниците, или поне тези, които успяха да дойдат, тъй като за съжаление разбрах преди 30 – 40 минути, че от Националното сдружение на общините в Република България няма да могат да присъстват, много ми се искаше да има и от тях представител.
  Ние имаме представител на Столична община, имаме представител и на град Плевен, така че ще може да чуем така да се каже и представители на местната власт.
  Искам да ви представя господин Красимир Ципов – заместник министър на вътрешните работи. Благодаря му, че успя да дойде, тъй като знаем, че в съседната зала има също важна дискусия.
  Господин Антон Гинев – заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Комисар Бойко Рановски – Началник отдел Пътна полиция
  Старши комисар Благородна Макева – заместник директор на Главна дирекция Национална полиция. Благодаря й също за присъствието.
  Тихомир Тодоров – инспектор в Пътна полиция
  Г-жа Екатерина Йорданова - Председател на Постоянната комисия Транспорт и туризъм в Столичен общински съвет. Благодаря за присъствието.
  Г-жа Мариела Найденова – директор дирекция Сигурност в Столична община
  Г-н Георги Георгиев – началник отдел Обществен ред и сигурност в община Плевен. Също благодаря че успяхте да дойдете.
  Г-н Емил Панчев – Председател на Съюза на българските автомобилисти
  Г-н Владимир Илиев – Председател на федерацията по автомобилен спорт
  Г-н Христо Григоров – Председател на БЧК.
  Спирам до тук с изброяването на имената, за да не губим много време, има и други гости, които участват. Ще помоля всички, които вземат думата да се представят за протокола и да знаем по какъв начин ще тече самата дискусия.
  Мисля да преминем направо към дискусията, като първо ще дам думата на господин Ципов, който да открие самата дискусия. Знам че и той за съжаление няма да може да остане на целият дебат заради ангажимент, но има представители, които се надявам да могат да участват в самата тема, а така също ако възникнат въпроси, предложения.
  Заповядайте, господин Ципов.
  Г-Н КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря Ви, господин председател. За протокола Красимир Ципов, заместник министър на вътрешните работи.
  Първо ми позволете да поднеса извинение затова, че не мога да остана до края на дискусията, но в зала Изток ще бъде проведена обществена дискусия за промените в Закона на Министерство на вътрешните работи.
  Позволете ми да благодаря на народните представители, които внесоха със своите подписи промените в Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс.
  Терминът гонка, уважаеми дами и господа, придоби общественост в публичното пространство през последните няколко години. Искам обаче да обърна внимание, че по така наречените нерегламентирани състезания по пътищата следва да се има предвид, че те могат да бъдат организирани както предварително, така и да възникнат спонтанно. Ние имаме наблюдение, че доста често се случват такива нерегламентирани състезания. Например когато на светофар водачи решат спонтанно да проведат такова съревнование, за сметка на това обаче това ги прави изключително трудни за установяване по отношение на момента на извършването им. Предвид опасността, която представляват за останалите участници в движението, както и трагичните последици за самите участници в подобен вид съревнование следва да се предприемат необходимите мерки. Тези мерки обаче не следва да се концентрират само в забрана или налагане на наказания на участниците в нерегламентирани състезания по пътищата, а и в посока на ограничаване на други груби нарушения на правилата, особено свързани с превишаване на скоростта, неправилно изпреварване и други подобни видове нарушения. И в настоящата си редакция на Закона за движение по пътищата се забранява организиране на състезания по пътищата, отворени за обществено ползване без разрешение на собствениците или на администрацията, която управлява съответния път и без разбира се предварително съгласуване на маршрутите, условията и времето на провеждането им с компетентните органи на Министерство на вътрешните работи. Такъв текст има в чл. 88 от действащия Закон за движението по пътищата. Няма обаче изрична санкция за едно такова подобно нарушение
  В такива организирани мероприятия обикновено се участва с автомобили, които са с така наречените подобрени параметри – повишена мощност на двигателя, спойлери и други подобни технически параметри. Съгласно нормативната уредба всяко изменение в конструкцията се извършва по установен ред, за който се издава удостоверение от компетентните органи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Обичайно такива промени по автомобила се извършват предимно с една такава цел. Мярка в посока на ограничаване на подобен вид състезание е регламентиране на сериозни санкции според нас при такова установено изменение на конструкцията и прилагането на закона.
  Съгласно чл. 171, т. 2 от Законът за движение по пътищата се налага принудителна административна мярка – временно спиране от движение на пътно превозно средство за отстраняване на неизправността, когато пътното превозно средство е с изменена конструкция без съответното разрешение.
  На основание чл. 178, т. 2 от Законът за движение по пътищата има санкция и глоба от 2 000 до 7 000 лева, когато не се спазва установения ред се комплектува с агрегати от различни модели и се изменя конструкцията на моторното превозно средство.
  В текстът на чл. 179, ал. 1, т. 3 в Законът за движението по пътищата се предвижда санкция глоба от 50 до 150 лева на собственик или длъжностно лице, което допуска за движение по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното затова разрешение.
  Смятам, че би могло да се постави на дискусия промяна в нормативната уредба, касаеща техническите прегледи. Тази наредба е от компетентността на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, касаещи периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Би могло да се обсъдят и различни възможности по отношение на въвеждане на отговорност на служителите на тези пунктове, когато извършват техническите прегледи. Когато допуснат извършването на преглед на един такъв автомобил с подобрени параметри условно казано.
  В законопроектът за изменение и допълнение на Наказателният кодекс се предвижда нова ал. 3, която предлага въвеждането на завишена наказателна отговорност за водач, който извърши непристойно действие, грубо нарушаващ обществения ред и изразяващ явно неуважение към обществото при управление на моторно превозно средство, включително и когато деянието е съпроводено със съпротива срещу органите на властта или пред представител на обществеността, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред или когато той по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм или дързост.
  Смятам, че едно такова предложение ще спомогне, за да бъдат санкционирани нарушителите и то не само с административно наказателна отговорност, както в момента е предвидено по Закона за движение по пътищата, а и със съответното наказание, предвидено по това предложение за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
  Бих искал да представя и на вас, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители и гости на днешната дискусия една статистика. За миналата година на територията на страната са образувани две досъдебни производства, едното е в Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Сливен, където е образувано и се води досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 3 във връзка с Наказателния кодекс, а именно пътно транспортно произшествие, възникнало на летище Пършинг, град Сливен, което е в резултат на регламентирано състезание. В Областната дирекция в Смолян също се води досъдебно производство по същият текст чл. 343, ал. 1, буква „в” във връзка с буква „б”, за причиняване на смърт по непредпазливост при пътно транспортно произшествие.
  Какво показва тази статистика, че на практика не се образуват досъдебни производства по действащата днес разпоредба на чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс в едни такива подобни случаи.
  Разбира се в ходът на работа по конкретно производство няма пречка да бъде изменена квалификацията или да бъде привлечено лицето и по други състави на Наказателния кодекс, особено въз основа на този анализ и тази статистика, която изготви Министерство на вътрешните работи бе предложена тази промяна в Наказателния кодекс, за което още веднъж искам да изразя нашата благодарност към народните представители, които са вносители на съответните промени.
  Благодаря Ви, господин председател, уважаеми гости. Надявам се на всички въпроси, които възникнат в дискусията да отговорят представителите на Главна дирекция Национална полиция. Благодаря още веднъж за вниманието.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря, господин Ципов. Аз ви отпуснах малко повече време, тъй като знам, че ще тръгвате и няма да може да се включите в самата дискусия.
  Господин Гинев ако желае да се включи.
  Г-Н АНТОН ГИНЕВ: Благодаря Ви.
  Уважаеми дами и господа, в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията обвързваме темата с гонките и с джигитите с цялостната агресия, която наблюдаваме на пътищата на Република България.
  За нас решението на проблемът се състои в увеличаване на санкциите, които следва да бъдат налагани и съответно с увеличаване на техническите средства, установяващи подобни нарушения.
  По статистиките на държавата и предоставени на правителственият сектор увеличението на жертвите от автотранспортни произшествия през последните години се дължи на несъответствието на мобилните камери по пътищата. Това за мен означава присъствието на техническите средства намалява риска по пътищата. Затова казвам насищане на пътната инфраструктура с подобни средства, премахване на условията на обекти, където се извършват подобни гонки, като летището около Сливен и съответно увеличаване на санкциите. Благодаря ви.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря и аз.
  Искам да чуя представителите на Столична община и на град Плевен, които в някакъв аспект те представят собствената си община, но са и представители на местната власт.
  Заповядайте, госпожо Йорданова.
  Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми медии, аз няма да правя дълго 4-минутно изложение, защото благодарейки за възможността да бъда тук с вас и да участвам в тази дискусия, ще кажа че съм тук по скоро за да чуя различните мнения, за да мога да върна дебатът отново в Столична община и специално в Комисията по транспорт, а разбира се след това да участваме и в следващия дебат, който предполагам ще бъде организиран от Националното сдружение на общините.
  Ще кажа, че идвам от позицията на комисията, която представлявам в качеството на председател, но разбира се дебатът предстои да го проведем в самата комисия.
  Също така ще кажа, че вчера след като получихме вашата покана имахме удоволствието в Столичният общински съвет в Комисия по транспорт да чуем последния отчет за дейността на столичното СДВР и да се запознаем с реалностите, които са факт през миналата година и да анализираме основните причини пред това да имаме завишаване в тенденцията на пътно транспортните произшествия през миналата година и тук предполагам няма да е изненада за всички вас, че на първо място са пешеходците, но на второ място стои скоростта като основен фактор. Затова и темата с гонките е част от тази по-голяма тема по принцип за скоростта.
  Смятам, че е наложителен дебатът и смятам, че наистина трябва да обърнем внимание на пакет от мерки, разбира се основната задача е на законотворчеството и на вас като хора, които би трябвало да преогледате и да преподредим нормативната база и разбира се да обърнем внимание на въпроса със санкциите. Ние подкрепяме това, че е необходимо да има вероятно повече и по-сериозни санкции, но контролът също не е без значение. Като представител на Столична община и на Столичният общински съвет ще кажа, че ние инвестираме и това е нашата грижа да инвестираме в инфраструктура, която да подпомага контрола и в тази връзка ще кажа, че ние обръщаме внимание както на това да обезопасяваме допълнително спирките, да ограничаваме скоростта на движението в града, посредством различните видове, които ние познаваме като ограничители – легналите полицаи, както ги наричаме на жаргон.
  Основното нещо, с което се занимаваме, основните ни амбиции са да снабдим всички кръстовища със светофарни уредби с видеонаблюдение и това видеонаблюдение смятаме, че би могло в значителна степен да допринася затова да се преборим с този феномен. Аз нямам нищо против това, което вие казахте, че е необходимо да се грижим и за хобито и практикуването на този вид състезание, но от друга страна всяко хоби трябва според нас да бъде в рамките на закона и именно да не нарушава нито интересите на гражданите и на околните, нито на имуществото.
  Доколкото зная разбира се, без да съм изключително изчерпателна ще кажа, че смятам че имаме проблем и от още една посока да трябва да гледаме на този проблем, а именно проблема като гонките, като спортно съревнование, което от друга страна служи като използващо се за залагания, което нарушава и други закони. Това не мога да го твърдя, но го чувам.
  Данните, които получихме вчера обаче от страна на нашите представители на КАТ по време на комисията, са че за 2015 година са постъпили сигнали за 235 гонки, потвърдени обаче сигнали са само за 18 гонки. С акт 253, с фиш 324.
  Аз смея да се ангажирам с това, че може би това не е цялата истина, може би наистина трябва по-сериозно внимание да обърнем на проблема и да бъдем заедно, за да установим този нов проблем в нашето общество. Подкрепям и това, което каза заместник министър Ципов. Този проблем става все по-видим и по-агресивен, заедно с агресията, която по принцип наблюдаваме в обществото.
  Ние бихме подкрепили вярвам увеличаване на санкциите, бихме подкрепили част от предлаганите промени. Нямаме становище затова дали би трябвало да бъде криминализирано и доколко криминализирането на тези деяния би послужило, но смятаме че би било ефективно и работещо решение, ако наред с отнемането на свидетелството за правоуправленние се ограничава или се отнема възможността на самото превозно средство, отнема се талона, заедно с номера и временно се спира от движение това превозно средство.
  Готови сме да чуем дебатът, готови сме да обсъдим различни, включително и непопулярни мерки, но смятам че наистина трябва сериозно да се занимаем с проблема и да редуцираме максимално броя на пътно транспортните произшествия, независимо от това дали те произтичат само от гонките или по принцип трябва да преосмислим отново и скоростта като такава, включително разбира се да поискаме и един анализ на това как се отрази промяната на закона по отношение на скоростта от преди няколко години. С това ви благодаря, оставам на разположение и се надявам ако има нужда да се включа отново. Благодаря ви за възможността да бъда тук и благодаря за инициативата да започнем този дебат.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря Ви, госпожо Йорданова.
  Аз искам само да уточня, че поне моята идея за тази дискусия и цел е да изведем гонките от булевардите, улиците и да намерим работещ вариант, при който хората очевидно търсят това преживяване и само със забрана няма да можем да ги ограничим, но да намерим работещ вариант, при който те могат да практикуват това, заедно с местната власт, с изпълнителната власт и ако е трябва и със законодателната власт, която аз представлявам да можем да предложим нещо, което да е работещ вариант.
  Ще дам думата на господин Георги Георгиев – началник отдел Обществен ред и сигурност в община Плевен ако може и той да каже позицията, която има по темата. Благодаря.
  Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Господин председател, дами и господа, уважаеми колеги, след изказванията на заместник министър Ципов и на госпожа Йорданова не остава много да се каже, но аз се солидаризирам с това, което току що каза председателя на нашия дебат. Само с наказания никой не е успял да спре нищо и аз предлагам да се концентрираме върху две неща в нашите дебати.
  Досега какви са фактите и какво може да направят и органите на МВР, във взаимодействие и с органите на местната власт – да санкционира за превишена скорост, неправилно изпреварване или изменение на конструкцията и нищо, с което да се спрат съответните състезания.
  Моето предложение като представител на местната власт е следното, като преди това ще ви дам един пример. В Плевен на 80 % успяхме да решим проблемът с така наречените дрифт мероприятия, които са част ако може така да се каже от автогонките. На картинг пистата, със заявления в общинска администрация, с разрешение на мероприятието, със съответното уведомяване на органите на МВР и сектор Пътна полиция към Областна дирекция, с мерките за безопасност спряха дрифтовете по улиците на града. Според мен такъв е и методът, на това трябва да се концентрираме, това да залегне по законов ред, тъй като местната администрация няма как да прескочи законовата уредба. Тя върви следвайки законова уредба, създавайки своите наредби и правила. Строги санкции затова, което по Законът за движение по пътищата се предвижда – превишена скорост, неправилно изпреварване, изменение в конструкцията. Моите предложения са най-вече за територията на град Плевен, тъй като не познавам добре останалите областни центрове, да използваме възможностите на базата в Долна Митрополия, където по начина, по който организираме разрешенията за дрифт мероприятията да се разрешат и тези състезания със съответните мерки, със съответните организатори, със съответния отговорник, който носи отговорност за цялото мероприятие.
  Мнението на администрацията в Плевен е, че само със забрани и глоби няма да станат нещата. Благодаря ви за вниманието, колегите казаха повечето от нещата.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
  Аз искам да дам думата на господин Панчев от Съюза на българските автомобилисти да вземе отношение и ми се искаше да чуем и господин Рановски от Пътна полиция.
  Заповядайте, господин Панчев.
  Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми дами и господа, от миналата седмица ние от Съюзът на българските автомобилисти, когато бяхме поканени за това мероприятие попитахме няколко наши сродни автомобилни клубове в различни краища на света. Искам да споделя тяхното мнение как се справят с гонките. Също така разгледахме много от форумите и накрая ще кажа и за нас, какво е мнението на хората.
  В Канада колегите от автомобилни клубове отговориха, че проблемът там е по-сериозен в южните щати, два щата само ще посоча, тъй като материалът е много обширен. Участниците в гонките се дават на съд, глобата там е от 2 000 до 10 000 канадски долара. Полицаят преценява дали е гонка. Отнема се книжката и колата за 7 дни, ако има рецидив втори път, книжката се отнема до 10 години. Дефиниция за гонка е 50 км/час превишение на скоростта, може да е сам на магистралата, пак е гонка по закон, т. е. ако превишава тези 50 км/час. Квалифицира се като опасно поведение също препречване, засичане, движение близко до друго превозно средство, отпред – отзад, до пешеходци. Съдът може да постанови затвор до 6 месеца в Канада.
  Провинция Британска Колумбия и канадската пак за гонка конфискация място и тежки глоби. Полицията може да повдигне няколко обвинения като превишаване на скоростта, опасно шофиране, за околните също е опасно шофиране, шум и т. н. Криминализирано е опасното шофиране, може да бъде даден водачът на съд, има и допълнително глоби. Колата се конфискува в тази провинция от 7 до 60 дни, извозването на колата също плаща виновния. При доказана гонка застрахователят през следващите 3 години е длъжен да му покачи цената на застраховката с 320 канадски долара.
  В Съединените щата от Автомобилният клуб ми отговориха, че няма много смъртни случаи. По принцип там гонките са подценени, няма отделен закон, там и законодателството е по-различно разбира се, по преценка на полицията. За 10 години има 125 пътно транспортни произшествия със 153 убити. Нямат точна дефиниция за гонки. Те имат щатски и общински закони, където борбата с тях е застрахователи, известни хора, известни автомобилни състезатели публично обсъждат гонките и бизнеса също се включва. Децата още от малки се обучават против гонките. Поставят се на местата, където има гонки легнали полицаи, за да не могат да се провеждат такива гонки, има затворени улици. Организират се неделни гонки, за което тук говорите. Налагат се санкции, като се конфискува автомобила. Има места в някои щати, където публично се скрапират такива автомобили, които участват в гонки. Зрителите на гонки се глобяват също, ако са на частна земя. При рецидив има затвор.
  В Северна Каролина ми посочиха примери. Участниците в нелегални гонки губят книжката си за период от 3 години, автомобила там се конфискува и се съхранява в местната полиция до излизане решението на съда, т. е. веднага се взема автомобила. Разходите по транспорта са за сметка на собственика. При осъдителна присъда и доказана вина автомобила се конфискува в полза на държавата и се обявява за публична продажба. Ако има допълнителни подобрения по автомобила за мощност, за скорост, същите се премахват докато автомобила придобие заводски вид и тогава се продава. Ако не може това да бъде направено държавата решава как да го ползва.
  Автомобилният клуб на Съединените щати за агресивно шофиране провежда изследвания, където най-често са засичане, превишаване на скорост, липса на дистанция, махане, говорене и всичко това става в час пик. Тези неща за които говоря поне в 15 щата се случват. Агресивните шофьори също е доказано, че допускат както и навсякъде повече катастрофи, повече се санкционират те за алкохол и много често самите те допускат катастрофи от разсейване.
  Братята руснаци ни отговориха, че този проблем почти няма решение. Там почетният председател на Автомобилния клуб е заместник министър на вътрешните работи. Полицията там се опитва да осъществи пълен контрол на местата, където се правят гонки, има дежурни полицаи. Изграждат се допълнително полигони, за да може да се правят неделни състезания, това което каза и колегата от Плевен. Провеждат допълнително обучение на водачите, с цел повишаване на техните знания, промяна в глобите, по-високи санкции.
  Като цяло къде сме ние в Европейския съюз. Знаете, че има една статистика, която повечето я знаят, ще я повторя съвсем накратко. Тази статистика се отчита на 1 млн. жители. От страните в Европейския съюз средната цифра е 50 човека, а при нас за 2014 година е посочено 90 човека убити за 1 млн. жители. Най-добрите са около 26 – 29 човека. Това са Малта, Холандия, Англия, след нас са страни като Румъния, Полша, Литва, с 206 убити са Латвия.
  Има и хубави неща. Все пак аз искам да кажа, че когато дойде демокрацията имахме 1 500 убити, сега са 600 – 700 човека. Всички форуми, за които говорим обаче над 92 % от участниците искат по- висок контрол от държавата. Това е едно от основните искания. Покачва се и демократичността, виждаме че хората са много придирчиви към пътната полиция. Снимат все повече полицаи без колани, превишили скоростта, посочват ги във форумите.
  Съюзът на българските автомобилисти подкрепя почти всички неща в законопроектът, който е предвиден. Може би трябва да се помисли повече върху тази промяна, която се предлага за затвора, точно така трябва да бъде записана, както и за зимните гуми. Наистина да има задължителност за зимните гуми, но и пътната полиция да може да отменя забраните, ако е топло примерно през м. април да се взема решение и да не се налагат санкции през тези месеци. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря. Само с молба да не се отклоняваме и да влизаме в дебат за зимните гуми и за скоростта, които са доста дискутирани и обществено интересни. Просто не искам да изместваме фокусът, защото там може наистина много да си говорим.
  Аз съм съгласен с вас че работещият вариант трябва да бъде в една безопасна, контролирана среда, в която да има полиция, в която да има Бърза помощ. И аз мисля, че това и в момента се прави, но не така да се каже масово. Когато се прави един събор, знам че има такива годишни събори, в които знаеш кой поема отговорността, кой организатора, кой е разрешил провеждането на това събитие, получено е нужното разрешение и разбира се органите на реда и всички заинтересовани лица са там, за да има контролирана и безопасна среда.
  На мен ми се иска да имаме решение, разбира се това заедно с местната власт и с МВР, в посока на това ако имаме топ 10 места в България, където този проблем е очевиден и където стават най-много транспортни произшествия, да имаме тази възможност хората, които искат да се включат да я използват, дали ще бъде на частни писти, а знаем че има такава до Калояново, знам че има още няколко такива, които да се направят или ще бъде на някакви общински писти, на общински терени, които могат и са подходящи за провеждането на такива състезания да ги наречем, но да го има като възможност. Тогава аргументът: „То няма къде да го практикува” отпада.
  Ще дам сега думата на комисар Рановски, който се надявам да даде и неговото виждане върху този проблем.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, Бойко Рановски се казвам, началник на отдел Пътна полиция при Главна дирекция Национална полиция. Като цяло подкрепям дискусията, която се води и организацията за такава дискусия, но лично за мен като цяло проблемът не е само с гонките. Тъй като през последните дни по медиите се коментираха много цифри искам да ви кажа окончателните цифри за 2015 година по отношение на пътно транспортната обстановка. В страната са регистрирани 7 225 тежки пътно транспортни произшествия, при които са загинали 708 човека и са ранени 8 971 човека. Това са окончателни данни, които ще бъдат подадени на Националния статистически институт, на Европейската комисия. Тъй като чух всякакви всевъзможни цифри, това са окончателните цифри за държавата. Цифрите показват, че пътно транспортните произшествия са се увеличили с 205, загиналите са повече с 48, а ранените са повече с 331.
  Това е статистиката, която трябва да ни накара да работим в насока намаляване на пътно транспортните произшествия, намаляване на убитите и ранените. Съгласен съм, че гонките са една от причините, това са рискови водачи, които създават предпоставки за възникване на пътно транспортни произшествия, но ние трябва да гледаме като цяло пътно транспортната обстановка в страната и как да повлияем като цяло на безопасността на движението.
  По отношение на гонките. От пролетта на 2015 година лично в Министерство на вътрешните работи се предприеха много мерки, дадоха се много указания към всички областни дирекции, включително се докладват резултатите и на Прокуратурата на Република България за такива установени случаи. От разпорежданията, които както ви казах започнаха през пролетта и се събира ежеседмично информация . в областните дирекции постъпват много сигнали за нерегламентирани състезания.
  Проблемът е, че голяма част от тях не се потвърждават и при пристигане на полицейските екипи на място няма участници или няма състезания. Има струпване на хора, но няма състезания.
  Общо за страната са установени места, които са подадени от областните дирекции, 31 места за които най-често се получават сигнали за организиране на такива състезания, но пак казвам, при пристигане на полицейските екипи състезания не са се провеждали и в някои случаи се потвърждава струпването на хора и автомобили, в някои случаи не са се потвърждавали.
  Общо са установени 220 лица, които са присъствали на такива места, съставени са протоколи за предупреждение по Закона за Министерство на вътрешните работи. Има съставени 25 актове за установени административни нарушения, но те са свързани с проверка на лицата и моторните превозни средства по отношение на документи, по отношение на това дали автомобилите имат задължителната гражданска отговорност, технически преглед, но не и за участие в гонка или за контролиране на скорост и са издадени 8 заповеди за налагане на принудителна административна мярка.
  Като пример мога да дам летището в Кърджали, което е изоставено летище. Там няколко поредни седмици областната дирекция провеждаше специализирани операции, но при всяка от специализираните операции се установяваха над 40 – 50 автомобила и лица, които се събират там. Тъй като се провеждаше всяка седмица такава операция, лицата бяха предупреждавани всяка седмица и в момента там не се събират лица, не се събират автомобили. Там се установяваха лица от цяла Южна България, които се събираха за организиране на някакви състезания. След мерките, които бяха установени в Кърджали, в момента там няма нито един установен случай през последните два месеца.
  Като говорим за гонките считам, че с предложените промени за изменение на Наказателният кодекс, със Закона за движението по пътищата има текстове, които биха дали резултат и биха спомогнали за борбата спрямо такива нерегламентирани гонки. Тъй като поне такива нелегални състезания участват млади хора подкрепям направените предложения, че това нещо трябва да бъде регламентирано. Мисля, че такива идеи са споделяни както от колегите от Българският червен кръст, Съюза на българските автомобилисти и Федерацията по автомобилизъм. а такава нагласа тези състезания да бъдат регламентирани и да се провеждат под някакви правила, с присъствие на полицейски служители, с присъствие на лекарски екипи и да могат младите хора да отидат пак там, да покарат и като излязат на пътя да спазват правилата. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Думата поиска народният представител Георги Свиленски.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря , господин председател.
  Уважаеми гости, Георги Свиленски, представител на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, БСП Лява България за протокола.
  Уважаеми колеги, знаете, че тази тема със Законът за движението по пътищата специално аз я следя и се опитвам да правя каквото мога, за да допринеса затова жертвите по пътищата да бъдат по-малко. Затова ще взема участие и в тази дискусия и ако преди две години започнахме формата пак с някакви такива кръгли маси, с цел да направим някакви промени в закона за движение по пътищата, дори имаше идеи да се пише нов закон. Към днешна дата сме свидетели, комисар Рановски каза, с 725 загинали 48 повече от 2014 година, т. е. нашите дискусии и нашите говорения тук, статистики всеки път когато се събираме тук, всяка институция си представя статистиката къде колко гонки, къде колко загинали, кой какво чул, резултатът обаче е в ето тези последните цифри, които ви каза комисар Рановски – 48 повече загинали, два класа ученици ги няма и ние за пореден път се събираме да измислим сега понятието и квалификацията на думата гонка.
  Това, което разбрах до момента е, че всички сме единни че на пътното платно гонки е недопустимо да има, т. е. там трябва да бъдем безкомпромисни, дали ще ги кръстим гонки или бързо каране или каране с превишена скорост няма никакво значение Факт е, че на платната за движение, на уличните платна, които са регламентирани в закона, където закона важи, такова нещо не трябва да има.
  Отиваме на следващата тема къде да ги организираме. Само че преди това аз искам да провокирам дискусията. Според вас редно ли е с автомобили, регистрирани по законите и по наредбите в държавата, които не са технически измерили конструкцията, да се правят такива гонки, макар и на регламентирани места. Господин Ананиев, Вие казвате ще има полиция, ще има пожарна, ще има Бърза помощ, да но Бързата помощ ще влезе в действие, когато колата се е смачкала, когато има жертви вече. Тя просто ще констатира по-бързо случилото се, т. е. ние имаме едни автомобили, които не са пригодени за такова нещо и ги вкарваме на летището, под контрола на всички ни, да видим как те ще се сблъскат или как някой ще стане първи. Въпросът ми е според участниците в дискусията такива автомобили, които не са с изменена конструкция, които са си нормални автомобили за пътуване на семейството от София до Варна трябва ли да участват в такава гонка.
  Другият вариант, когато имаме вече коли с изменена конструкция, те би трябвало да са обезопасени, но тези коли минали ли са по надлежния ред, защото господин Рановски сега ще Ви питам. Вие казвате, че имате сигнали за гонки, отивате там, не се провежда гонка, но има участници. Проверихте ли ги тези автомобили дали не са с изменена конструкция, дали не са с повишена кубатура на двигател, спойлер или каквото и да било и дали те са законни за там, където се намират и спряхте ли ги от движение, т.е. колко спрени автомобила има.
  Дискусията според мен ако може да я подредим и да кажем първо, че те на пътното платно нямат място, че са опасни за движението. За нас като народни представители, когато приемаме промените, те вече не трябва да са в Законът за движение по пътищата, защото този закон коментира движението по пътищата, а не на самолетните писти. Да видим къде ще го регламентираме и как ще го регламентираме, с какви автомобили, какви изисквания ще имаме към тях, за да бъдат действително безопасни, да доставят удоволствие на тези хора, които участват в такива гонки и да имат по-дълго време възможност да участват в такива гонки. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря на господин Свиленски. Само един коментар, преди да дам думата на госпожа Макева.
  Да, въпросът който задавате е много важен и съществен въпрос, но само един коментар по това, което казахте за присъствието на полицията на такива мероприятия. Аз лично си представям присъствието на полицията, когато се знае че ще присъства на такова мероприятие, не на митинг, не на събрание, не на протест, а на мероприятия, за което става дума за някакъв вид състезание, те да си проверят водачите че не са употребили алкохол или някакви други упойващи вещества и че колата е минала технически преглед. Аз поне лично така си го представям и това би бил един нормален и разумен подход.
  Също така искам да отбележа, че заместник министър Ципов отбеляза, че техническите прегледи и носенето на отговорност на лицата, които всъщност ги провеждат и биха си затворили очите е една от мерките, които МВР смята да направи, което за мен е много правилна стъпка. Вие зададохте същият въпрос, обаче отговора беше даден малко по-рано, че се работи в такава насока. Да, всички автомобили трябва да са минали технически прегледи и ако има някакъв вид подобрения, които не са одобрени, трябва да знаят по какъв начин се подхожда в тези ситуации.
  Заповядайте, госпожо Макева, поискахте думата.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Благодаря Ви, господин председател. Старши комисар Благородна Макева, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
  Аз бих искала да допълня колегата Рановски с няколко коментара по повод внесените законопроекти. Първо те в своята симбиоза предполагат един кохерентен начин на въздействие, спрямо различни категории лица. Мисля си, че предвид предложените мерки там, те по своя начин биха могли да въздействат и спрямо водачите на моторни превозни средства, които участват в така наречените гонки, защото вътре има промени, насочени към новите водачи. Голяма част от тези участници са млади хора, с незначителен опит като водачи на моторни превозни средства. Вътре в тези законопроекти има първо предвидени по-малко максимален брой контролни точки, което респективно при често нарушаване на правилата за движение по пътищата ще предизвика отнемането на свидетелството за управление на този водач.
  Ние използваме статистики, но те ни служат като база за анализ, затова ги и използваме. През 2015 година нашата статистика обобщена отново показва и потвърждава изводът, че водачите със стаж до 3 години продължават да допускат най-много като количество пътно транспортни произшествия, в които има загинали и ранени лица. Налице е разбира се една прекалена самоувереност сред тези млади хора и самонадеяност от тяхна страна в комбинация с малкият опит зад волана и в нередки случаи управляващи, както беше казано, мощни моторни превозни средства. Затова и приветствах Вашата идея, която Вие споделихте да бъде обсъдена възможността за ограничаване кубатурата при младите водачи, когато те получат свидетелство за управление за първи път. В много държави в Европейският съюз има подобна мярка, Италия е една от тях и младите водачи не могат да управляват моторни превозни средства, които са толкова мощни.
  Бих искала да насоча вниманието и в областта на обучението и подготовката на водачите, защото според мен тя също е ключова. Тази дискусия тук не засегна въпросът за подготовката на водачите, при положение че в тези нерегламентирани състезания в повечето случаи участват млади хора. Мисля, че този аспект също трябва да бъде засегнат.
  По отношение рисковите участници мисля, че когато са насочени целеви мерки, ще се постигнат едни ограничаващи, възпиращи действието правила, които не само да са свързани с налагане на някакви сериозни санкции. Госпожо Йорданова, Вие казахте че са необходими по-високи санкции. Да, санкциите са нещо чудесно, но аз винаги съм била привърженик на превенцията, защото влагането на средства в превенция връща повече пари, респективно в случая спасява повече човешки живота.
  По отношение на така нареченото тунинговане, повишаване мощността на двигателят, мисля че наистина има създаден регламент как точно да се извършва контрола. Може да се помисли за наредбата, която коментирахме възможността това да се случи в някакъв по-сериозен период, не едногодишно. Това разбира се може да бъде и по почин при установяване на самото изменение по движение по пътищата. Отделно бих искала да акцентирам по отношение промените, които са свързани в Законът за движението по пътищата, предложени с нарушение превишаването на максимално разрешената скорост. Беше споделено от господин Панчев от СБА различните възможности, които са предвидени като законодателно решение в други държави и че не винаги се предвижда за гонка да има участници повече от един, а дори и превишаването над 50 км/час както каза той, се счита за такова нарушение, което е гонка.
  Не мога да не споделя с вас пак една статистика по отношение превишаването с разрешена скорост над 60 км/час, защото това е едно от предложенията за изменение и инкриминира в Наказателния кодекс.
  През 2014 и 2015 година на водачи, които са превишили максимално допустимата скорост над 60 км/час са наложени наказания, като за 2014 година са 992 случаите, в които има такива наложени наказания за водачи, а през 2015 година има общо 2 277 наказания на водачи, които са превишили разрешената максимална скорост над 60 км/час.
  Изводът, който се налага е че въпреки завишените наказания и санкции, предвидени за превишаването с тази максимална скорост, това не успява да постигне бързо и ефективно въздействие върху нарушителите, поради което с оглед голямата обществена опасност на това нарушение, определено наложеното инкриминиране има своето основание да бъде разгледано.
  Това бяха някои от нещата, в допълнение на това, което беше казано и от нашият заместник министър, и от началника на отдел Пътна полиция и които исках да добавя. Просто исках да привлека вашето внимание към малко по-различен аспект - подготовка на водачите респективно и превенция. Мисля, че тези две неща са ключови, с оглед постигане на крайния резултат – по-малко ранени, по-малко загинали, не само във връзка с гонките. Защото въобще повишаване на чувството за отговорност, когато си водач ще има отношение и както когато участваш в движението като такъв, който участва в нерегламентирано състезание, така и като си обикновен водач в пътищата, отворени за обществено ползване. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря Ви. Господин Свиленски, заповядайте.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин председател, аз просто използвам изказването на госпожа Макева във връзка с младите водачи и призовавам ако може в рамките на трите седмици, когато е срокът за обсъждане на предложенията между първо и второ четене, да направим такава среща по тема единствено за младите водачи, тяхното обучение, какви коли могат да карат, какви точки да имат и т.н. Това е много по-важно в интерес на истината от темата с гонките. Затова Ви моля да организираме по същият начин такава среща в рамките на 10 дни, за да може да се направят предложения. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Аз подкрепям напълно една такава дискусия. Лично аз имам пет предложения, които са за такава категория, и те са свързани с това, което каза госпожа Макева. Едно от тях е обучението преди да получиш книжката. Според мен ние обръщаме много малко внимание в тази посока, повече се концентрираме след това за глобите, наказанията и т.н., но трябва може би да обърнем внимание и на самия период за обучение. Достатъчни ли са часовете, в които се кара, имаме ли нужда от полигон, има ли нужда часовете да бъдат разделени на нощно каране и дневно каране, да бъдат 50 : 50. Аз съвсем скоро говорих с една дама, която е имала такъв курс и не е имала часове за нощно каране, което за мен лично някак си не е приемливо. Имаше предложение и за кубатурата. Лично аз подкрепям една такава мярка.
  Аз мисля, че можем да видим по какъв начин ще намерим някакви работещи решения, но фокусът трябва да бъде насочен към млади водачи и подготовката преди това, защото при липса на такава подготовка е малко по-трудно.
  Г-Н РУМЕН ВЕРГИЕВ: Добър ден на всички. Казвам се Румен Вергиев. Аз съм създателят на така нареченият Рейс лайф, страница в официалната мрежа. Направих въпросното шествие, което беше преди няколко месеца точно за гонките, аз съм част от тях.
  Преди да започна искам да кажа, че ако някой има някакви въпроси относно гонките, може да се обърне към мен, мога да му дам отговор.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Предложения имате ли.
  Г-Н РУМЕН ВЕРГИЕВ: Предложението е все същото, за мястото което да ни бъде предоставено, където те да се случват. Виждам, че повечето представители вече обмислят такова нещо, за което се радвам.
  Наистина смятам, че едно такова място би било първо добра мярка към премахването на тези гонки от улицата, да бъдат преместени на едно такова място. Примерно в момента това, към което се стремях е, че има летище в Доброславци, което не се ползва. Ако бъде дадено едно такова място, било то да стане общинско или да бъде под наем, държавно, без значение, това нещо може да се приспособи, да се обезопаси и по-голямата част от хората, не мога да гарантирам за всички разбира се, ще бъде пренесена там. Водя няколко групи в социалните мрежи, в които задавам въпроси на участници в гонките. Абсолютно всеки е напълно съгласен да плаща вход за такова място, където да може да кара спокойно. Разбира се не 100 процента, но мога да гарантирам, че поне 80 % от участниците ще бъдат съгласни да отидат и да карат там, за да бъде по-обезопасено и наистина да бъде спокойно и регламентирано, за да няма проблеми по улиците и т.н.
  За мен това е правилно решение наистина. Голяма част от хората по улиците ще бъдат преместени на пистата.
  Искам да отговоря на няколко от въпросите, които чух от народните представители. Първо относно кубатурата. Водил съм разговори с приятели, които участват в такива гонки. Може би е добро решение, но дефакто дори примерно да бъде създадено такова ограничение, примерно водачът да има право да кара кола примерно до 50 коня, тази кола пак може да вдигне 100 км/час и пак може да се случи инцидент, така че принципно не смятам, че е кой знае колко ефективно.
  За младите водачи. Напълно съм съгласен, че часовете са твърде малко и че е необходимо по-задълбочено обучение на шофьорите, напълно съм съгласен такъв полигон да бъде направен във всяка една община, където да може освен нормалното шофиране да бъде проведен един кратък курс за по-екстремно шофиране. Говорим примерно за мокро време, за сняг и т. н., просто за по-добро овладяване на автомобила при стресови ситуации, защото както каза и комисарят не всички инциденти са свързани с гонки. Част от тях да, съгласен съм, но не всички. Много от тях са свързани с настилката, мокър асфалт, при зимни условия и т.н.
  Аз мога да кажа, а съм убеден че, а и голяма част от уличните състезатели така да ги наречем, при наличието на едно такова място по-голямата част от нас ще бъде пренесена там и съответно тези гонки няма да бъдат правени по улиците.
  Както и комисарят каза знаят се общо взето местата, където се провеждат такива гонки. Едното място е Булгарплод, за него вече знаем всички. Примерно тази част, която ходи на Българплод, със сигурност ще бъде преместена на въпросната писта, разбира се не мога да гарантирам за тези, които го правят изцяло по улиците.
  Напълно съм съгласен както аз, така и самата организация Рейс лайф за въвеждане на по-строги санкции. Това е напълно нормално и смятам, че малката част от въпросните състезатели, която реши да не посещава това място, което да се надяваме вие ни предоставите, ще бъде спряна вече съответно с по-строгите санкции.
  Вие споменахте за изменението на конструкцията на мотора и т.н. Да, определено всеки един от нас търси повече мощ, за да може съответно колата да бъде по-бърза. Мисля, че ако бъде въведен някакъв закон, някакво нареждане тези автомобили някак си по-нормално да бъдат узаконявани ще бъде добре. Давам ви прост пример със смяна на двигателя на автомобила, който се заменя с по-мощен. Ако има някакъв нормален вариант, в който това нещо да се узакони, наистина предполагам, че повечето от нас ще отидат в КАТ, ще кажат какво са направили, да се узакони и след това спокойно да карат по улицата, без да се налагат проверки дали е изменен двигателя, спирачките и т.н. Ако бъде въведен някакъв метод за узаконяване на това увеличение на мощността, наистина по-голямата част от нас ще отидат, ще кажат какво е направено, да имат въпросния техно текст, да имат въпросните майстори, които да преценят дали е направено като хората и съответно да дадат разрешение този автомобил да бъде регистриран с по-голяма мощност.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Аз Ви благодаря, че все пак взехте отношение, така да се каже като някой от другата страна, който защитава тази позиция. На мен ми хареса, че потвърждавате, че трябва да има сериозни санкции за тези, които нарушават закона, но и някакво решение. Вие искате за софийският вариант, поне аз го виждам да е за няколко различни локации в страната, защото съгласете се не могат всички да идват в София. Казахте, че в Кърджали има такава концентрация, сигурно и там ще има интерес.
  Има думата народният представител Атанас Ташков. Заповядайте.
  Г-Н АТАНАС ТАШКОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър, колеги, гости, аз първо ще отправя една реплика към говорящият преди мен. Това, което казахте за промяната на конструкцията и смяна на двигателите е възможно и сега, това не е проблем. Има техно тестове, отиваш на техно тест, има фирми които извършват такива. Те казват тази промяна допустима ли е или не и съответно ти издават документ. Смяната на двигателят е свързана с доста неща, спирачна система, с окачване, конструкция и т.н., но това нещо е възможно и сега. Въпросът е, че трябва да бъде заплатено и ако отговаря на изискванията получавате документ.
  Връщам се към съществото на нашият разговор. Госпожа Макева ми взе думите от устата, за мен проблемите са точно там. Обучение и млади водачи. Трябва да засилим обучението. Явно, че тези шофьори не са добре подготвени за съвременните автомобили, за тези условия и т.н. Може би трябва да се въведе пак полигона, да има скоростни отсечки, да има движение по магистрали. Аз шофирам постоянно по магистралата, имам чувството, че хората не знаят как се кара по магистрала. Те не знаят коя лента за какво служи, как се кара, мигача за какво служи, дава ли предимство и т.н.
  Ако изпитаме един млад водач, той не знае коя лента за какво е. Има аварийна лента, има активна лента, има лента за изпреварване. Изпреварваш и се прибираш в активната лента. Стъпиш ли на изпреварващата лента, трябва да караш, а не да се размотаваш там.
  Другото съществено нещо е наистина ограничаване на така наречените млади водачи. Като казвам млад водач не коментирам възрастта. Водач примерно до 1 година, до 2 години, дали ще бъде с придружител, дали ще му се разреши да кара мощен автомобил. Трябва да помислим, има някакво ограничение в тази насока – до 100 конски сили ще бъде, до 80 к.с., до 90 к.с., това ще бъде преценено. Аз не съм чул да е станала беля с някоя Дачия или със Ситроен и т.н. Белите все стават с мощни автомобили, с БМВ, с Мерцедеси и т.н., с такива коли изменени в конструкцията и т.н. Това върви наред с повишаване на санкциите, наред със засилване на контрола, но обучението не е адекватно за мен и от там идват белите.
  През 2013 година в Съюза на българските автомобилисти ние бяхме направили една дискусия на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с представители на Министерство на вътрешните работи, с участието на господин Михаил Кеча. Той беше представител на Европейската комисия по безопасност на движението, австриец. Там имат въведено двуфазно обучение на водачите. Вземаш книжка, след 6 месеца, след 3 месеца или след известно време се явяваш за 1 – 2 часа, за да видят дали ти си запазил уменията за шофиране, може и да не си карал тези 6 месеца, но ти трябва да отидеш и да покажеш умееш ли да управляваш автомобил или не, ако не умееш ти предписват допълнителни часове. След това на една година ако трябва се прави пак такова нещо, за 1 или 2 часа , просто затвърждаване на уменията. Този човек като е взел тази книжка може ли да управлява автомобил или не. Трябва нещата да са свързани в Щатите и в Канада и т.н., в различни страни. Там застрахователите имат активна роля върху този процес. Шофьор, който прави произшествие и който прави доста поразии по пътищата застраховката му е доста сериозна, даже има варианти застрахователите да отказват да го застраховат и той не може да кара автомобил.
  По отношение на това, което каза господин Свиленски за автомобилите искам една реплика да направя. Има доста регистрирани автомобили, годни за движение по пътищата, които са готови за състезания. Има автомобили по 500 коня с М класове. Доста сериозни неща могат да се направят с тях и това може би наистина е разумно да има места, на които с адреналина малко да си поиграят, но да се вземат всички мерки за обезопасяване. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря и аз. Радвам се, че с колегата от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения мислим еднакво за обучението на младите водачи. Аз съм почти сигурен, че цялата комисия ще се обединим, че това е посока на работа, въпросът е да намерим работещите варианти за едни такива мерки, за да постигнем ефекта, който целим, а това е намаляване на пътно транспортните произшествия и на загиналите.
  Г-Н ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Петър Мутафчиев, Форум за балкански транспорт и инфраструктура.
  Аз искам най-напред да Ви благодаря за инициативата като председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения да се започнат отново дискусии по Закона за движение по пътищата. Независимо, че малко съм смутен затова, че разсъждаваме само по един проблем, колкото и сериозен да е той, аз подавам ръка така да се каже от името на форума, може да разчитате на нас при една цялостна дискусия за нов Закон за движение по пътищата. Самият факт че днес голяма част от народните представители, от министерството и от неправителствените организации поставиха и други теми, както за обучението на младите шофьори, така и за много други въпроси, които касаят не само така наречените гонки, но и спазването на закона, контрола, превенцията говори наистина, че в края на краищата и политическите сили, правителството и Парламента трябва да се обединят в едно с помощта на неправителствените организации да изработят един сериозен закон.
  Казах, че малко съм смутен и по отношение на подходът, по който тръгваме днес. Казваме, за да няма нарушения , да дадем възможност някъде тази нужда от адреналин да се запълни със състезания с автомобилите, да им дадем възможност тези млади хора да започнат там да се състезават. Аз имам веднага един въпрос. Някой обърнал ли се е към Федерацията по автомобилизъм , там са състезанията с автомобилите. Потърсил ли е контакт с тези хора, за да може да ги регламентирате там. Спортът при тях е регламентиран. Аз трябва да ви кажа, че в кварталът където живея много често сме потърпевши от подобни състезания, при които примерно любители на моторите показват какви възможности имат и като мощност и като съответно владеене на мотора и т.н. и това става обикновено до 5.00 часа сутринта с ръкопляскания и т.н. имаме написани включително жалби до Районното управление на МВР. Така че аз мисля, че такъв регламент има. Нека да се обърнат към федерациите и да се види какво е необходимо още държавата да помогне на тези федерации, да не търсим други пътища. Това е решението на въпроса, но да се каже от тук нататък : точка и законът трябва да се спази, защото строгостта на закона е част от превенцията. Колкото е по-строг законът, толкова по-малко нарушители ще има. Младите хора са изобретателни. Всички ние го знаем като родители. Утре ще се измисли нещо друго, което да се прави на пътя, трябва ли да търсим възможност как да го правят, да продължат да го правят. Чисто и просто още от сега да знаем, че пътят е затова, за да се движат автомобили по строги правила, за да можем ние да се придвижваме от едно място на друго място и че никой не може да нарушава тези правила. Днес ако кажем: „Ето на тях ще им дадем тази възможност”, включително и да приемете това мое предложение, ще ги свържем с Федерацията по автомобилизъм и въпроса при тях е решен и вече няма да им правим никакви компромиси. А какво правим със състезателите по магистралата, ще пипаме ли там нещо. Аз мисля, че повечето жертви са даже там, защото тук има някакъв страх, на моменти и полицията успява да си свърши работата. Понякога те са по-организирани, независимо, че риска е голям и т.н. Състезателите по магистралите и по пътищата на страната с тях по този начин не решаваме въпроса.
  Аз само един пример ще ви дам, понеже сега се налага често да пътувам до Македония – при 10 км превишена скорост в Македония глобата е 50 евро, с 30 км – 500 евро. Вземат ти съответно книжката, отиваш плащаш в пощата и идваш да си вземеш книжката. Как ще нарушиш скоростта в този случай, когато ти вземат и свидетелството за правоспособност?
  Аз благодаря на СБА че направиха тези предложения. Аз мисля, че опитът ни е точно там. Да видим хората как се справят, няма да измислим нищо ново. Аз докато бях народен представител промените в закона за движение по пътищата бяха 29 , сега са вече много повече.
  Предлагам да обединим усилията и да направим един работещ, строг, нов Закон за движение по пътищата, с който да се знае, че никакви компромиси и никакви промени няма да претърпи, докато не го наложим с цел да подобрим състоянието на движението по българските пътища, а от там да създадем сигурност за българските граждани. Благодаря ви.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Аз само един коментар ще направя, господин Мутафчиев.
  Искам да огранича темата, защото чухте колко предложения има за поправки в този закон. Нямаше да ни стигнат и няколко дни, ако бяхме затворени в тази зала, защото всяка една от темите, които в момента са обществено интересни, даже вземете и гумите на автомобилите, даже и 60 км/час, те могат да се обсъждат на отделна дискусия и два часа няма да ни стигнат да можем да решим точно по какъв начин да се подходи.
  Аз избрах тази тема по три причини – високата скорост, липса на регламент и младите хора. За мен тези три причини са в основата на много от пътните произшествия като цяло и затова насочихме самата тема в тази посока. Мисля, че това около което се обединяваме всички е гонките да не са на булеварда, да не са на улицата, да не са на магистралите и точно затова се събираме, но трябва да има места, на които тези любители на силни усещания да могат да практикуват. Ако ги няма тези места, те ще бъдат на магистралите, ще бъдат на булевардите, ще бъдат на улицата. Аз това го вярвам на сто процента.
  Г-Н ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Напълно съм съгласен, господин председател, но нека да се обърнат към спортните федерации. Убеден съм, че след като има такова голямо желание за състезатели, може би ще имаме и световни шампиони по мото спорт. Там могат да спортуват колкото искат.
  Г-Н ВЛАДИМИР ТОДОРОВ: Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи.
  Първо поздравления на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения че организира такава дискусия. Поздравления и на Рейс Лайф затова, че участват за да чуем и другата гледна точка.
  Много неща се казаха, няма да отварям темата за младите водачи, защото наистина според мен трябва да има отделна дискусия. Според мен в сегашният вариант, който отива към второ четене, не са достатъчни промените за младите водачи. Има много по-добри практики за преходният период, който те трябва да преминат. Ще добавя освен кубатурата, примерно във Франция през първите две години забраняват да шофират кабриолети примерно казано, отделно темата за придружители, но няма да навлизаме в тази дискусия.
  Госпожа Макева направи изказване и аз уважавам нейната идея, че превенцията е много важна.
  Въпросът с гонките според мен има не две, а три страни. Преди 3 години имах възможността да бъда в град Серес. Аз препоръчвам на всички, които минават през Северна Гърция, да минат през тамошната писта, която е публично частно партньорство, 51 % е на община Серес. Това е едно прекрасно място за всички любители на адреналина. Български клубове за мотористи, автомобилисти от Благоевград, от Дупница отиват там. Няма между другото ограничение дали ще бъде нормален автомобил или ще бъде някакъв спортен автомобил. Таксата е символична, с пълна екипировка, обезопасяване и място, където наистина хората, които имат желание отиват и карат. Според мен истината е в това ние да търсим места. Националното сдружение на общините и Министерство на отбраната с тези буренясващи поделения, плацове, писти, които наистина гинат по-добре е да обединят усилията си. Много добро решение са намерили в Плевен. Колко поделения има, които наистина могат да се използват. Това е едната страна.
  Другата страна е дали трябва да дефинираме в Законът за движение по пътищата понятието гонка или в Наказателния кодекс трябва да го дефинираме. Според мен по-добрият подход ще бъде, ако в Наказателният кодекс се дефинира понятието гонка тип хулиганска проява. Защото в този случай, ако го сложим само в Законът за движение по пътищата, по този закон може да работи само Пътна полиция. Ако го сложим в Наказателният кодекс, тогава и Охранителна полиция и всички други видове полицаи могат да вземат отношение.
  Много е трудно да дефинираш едно понятие в Законът за движение по пътищата. Както каза и заместник министърът някои гонки възникват спонтанно, други са планирани, т.е. хулиганската проява е едно много по-широко понятие, което би дало възможност за по-лесно санкциониране.
  Третият въпрос, който според мен също е важен се отнася до тези неоторизирани модификации , които се случват в някакви сервизи . Пак отварям една тема, но тя е свързана. Дали сервизите, които правят тези модификации за тях трябва да има някакъв регламент и фунията се стеснява стеснява единствено при годишните технически прегледи. Всеки може през годината да си прави каквото иска, но когато отиде на технически годишен преглед, там е мястото, където може да се провери отговаря ли или не отговаря автомобила на модела, който е деклариран.
  Според мен проблемите са извън Законът за движение по пътищата, защото регламентирането и организирането на такива места трябва да се случи с помощта на общините и на местните власти. Благодаря ви.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря Ви и аз.
  Има записани 6 души желаещи да се изкажат. Иска ми се дискусията да я ограничим до 2 часа, толкова е едно заседание на комисията по принцип. Аз знам, че можем да говорим много. Ща помоля този, който се изказва да обобщава нещата и да не се разпуска в подробности.
  Г-Н РОСЕН КОЛАРОВ: Здравейте на всички. Росен Коларов, Българска федерация картинг спорт.
  Ние се занимаваме с най-малките, от 6 годишна възраст и се опитваме още от най-малки да формираме в тях правилата, отговорността, така че ние напълно подкрепяме спазването на закона.
  Ще направя няколко отклонения, просто защото дълги години съм фен на тези спортове. Струва ми се, че има едно неразбиране в огромна част от хората, на тези хора, които ги слагаме в категорията гонкаджии. В по-голямата част това са млади хора, които отделят огромна част от собственото си време да се занимават с техните автомобили, вместо да ходят по улици и по кафенета и т.н. Съвсем нормално идва един момент, в който те някак си искат да се премерят един с друг и ние едва ли трябва да ги съдим затова нещо.
  Абсолютно подкрепям идеята, че съвместно с общините трябва да се работи. В случаят говоря конкретно за картинга . Ако се обърнем назад във времето в България имаше над 10 фантастични картинг писти. В момента за съжаление караме само на трасето в Кюстендил и частично в Хасково. Ние също посещаваме съоръжението в Серес, за да провеждаме български републикански шампионат в Гърция, което е несериозно, защото реално погледнато в годините нямаме подкрепа от държавата, нямаме подкрепа от общините.
  Нашата федерация за трета поредна година няма финансиране от министерството, но въпреки всичко ние работим с младите. В момента тече поредната инициатива точно за тези малчугани и мога да кажа, че има огромен интерес. Във всички направления ние трябва да работим много сериозно в тази посока и още от ранна детска възраст да се опитваме да насаждаме правилните умения в тези деца, ясната амбиция за спазване на правилата и за отговорността. Като цяло автомобилът е нещо, което е доста сериозно и уменията за правилното управление се генерират от ранна детска възраст, разбира се със съвременните мултимедиийни и всякакви възможности. От телевизията, от всякъде ги залива информация, те гледат филми като „Бързи яростни”, с които са израснали. Ние не можем да ги съдим затова и несериозно е да казваме, че трябва само да ги наказваме, ние трябва да ги разбираме. Според мен това е нашата задача.
  Няколко неща искам тук да спомена. Едното нещо е свързано със статистиката. Много често се дефинират едни числа, но аз смятам, че първо трябва да погледнем бройката на водачите, трябва да погледнем бройката на новорегистрираните МПС, а те според мен се увеличават непрекъснато и ако погледнем едно число ще разсъждаваме по един начин, отнесено към броя на водачите и броя на регистрираните автомобили, може да се окаже, че тенденцията не е тази.
  Понеже се говореше доста за нещата, свързани с промяната в конструкцията, смятам че немската организация, която се грижи за техническите прегледи, има много ясна изградена визия как нещата се случват . Там всяка една променена генерация или някаква друга промяна по автомобила с необходимият сертификат от производителя може да бъде регистрирана и тя да стане част от автомобила.
  Понеже беше повдигнат още един въпрос, който беше свързан с това, че когато има организирани събития пак може да се случат произшествия. Да, най-вероятно е така, но опитът показва, че може би за последните 7 – 8 години поне до момента, в който аз следя, организираните такива събития нямат фатален край. Това е което искам да кажа. Надявам се просто да проявим повече разбиране и да получим повече подкрепа от всички институции. Благодаря.
  ПРЕДС. Н.АНАНИЕВ: Благодаря и аз.
  Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, първо искам да се представя. Красимир Георгиев, председател на Браншовата организация на големите автошколи в България.
  Тъй като стана въпрос за обучението, доста се наблегна на този момент, аз искам да ви кажа, че първо всички говорим, че трябва да има писти за гонки, писти за адреналин, повишаване на адреналина, тук чух някъде че трябва да има и полигон. Колко полигона има в България в момента, които могат да се ползват за обучение? Цифрата е нула и аз тук отново ще наблегна, казал съм го много пъти, безопасността започва и свършва с обучението. Вие знаете ли в какви условия работят колегите.
  Аз например мога да поканя всеки един от тук присъстващите, който желае ще му подсигуря възможност да се повози 10 минути, защото един кормилен час няма да издържи да се вози в учебен автомобил, а за обучение как става трябва да питаме колегите. Закрити пешеходни пътеки от паркирани автомобили, не се виждат стъпващите пешеходци на пътеката, засичане, тормоз. Искам да ми кажа, че може седмица да карате в София, да обучавате и да не видите нито един контролен орган на кръстовище, на пешеходна пътека. Законът е категоричен. Паркирали автомобили, които затрудняват движението, пречат на видимостта се отстраняват предварително. Аз бих попитал господата от националната полиция има ли такъв един автомобил отстранен, който закрива пътен знак, видимост към пешеходна пътека.
  Ще ви кажа нещо друго. Законът не е лош и сега. Пак ще отправя въпросът към колегите от МВР. Те имат ли статистика за последните 5 години дали има 5 човека, изпратени на проверочен изпит В доброто старо време всяка седмица в Окръжно КАТ, във всеки четвъртък се явяваха по 20 човека. В момента аз гарантирам, че на територията на цялата страна за цялата 2015 година едва ли има повече от 5 човека.
  Искам да ви кажа, че това е едно от най-голямото наказание за шофьорите, което не е свързано с обременяване на неговото семейство, с лишаване от парични средства на деца, съпруга, родители, но трябва да го накарат да седне да учи, да посещава часове и там да бъде препрограмиран. Тогава едва ли ще има толкова много кандидати и желаещи да правят гонки.
  Аз не съм против тези хора, но никой не казва, че трябва да подсигурим и на малките дечица места, където да си управляват тези камиончета, играчки, да им направим светофари, да им направим пешеходни пътеки, там да имаме и консултанти, така че още от малки тези дечица да свикват къде трябва да пресичат, а не да прескачат пешеходните огради. За тях не мислим.
  Аз пак казвам, готов съм да подкрепя тази идея, но мисля, че има други по-важни приоритети. Защо трябва да търсим топлата вода? Има федерации, тези федерации работят по регламентирани правила и който желае трябва да се обърне към тях и въпроса му е решен. Има федерация, ние ще правим още една. Мисля, че това няма да реши проблема.
  Отново ви казвам, ще се върна към старата поговорка: Не е луд този, който яде зелника, а луд е този, който му го дава.
  Миналата година слушах, когато съдът отмени мобилните камери, че ако мобилните камери се върнат отново, всичко ще бъде ОК. Парламентът промени закона, върна мобилните камери. Оказа се, че броят на убитите въпреки това се е увеличил.
  Докато не се изгради система и стратегия за контрол, докато не се подсигури на обучаващите субекти да извършват качествено, добро обучение в нормална среда, няма защо да чакаме резултати.
  Благодаря ви за вниманието.
  Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Здравейте и от ме. Първо искам да благодаря за поканата. Казвам се Александър Цветков и обичам да определям себе си като автомобилист. Аз съм част от тези хора, които са израснали с автомобилите, борили сме се с какви ли неща, свързани с тях. Както каза господин Коларов модифицирали сме автомобили, организирали сме състезания. През последните 12 години съм част от Организационният комитет на най-големите събития в България, най-големият клуб с най-много членове, с най-много фенове и т.н.
  Много ми хареса че чух проблемите такива, каквито са и решенията такива, каквито трябва да бъдат. Притеснява ме това, че сме го чували много пъти, а до нас на улицата стига какво ли не и досега нищо не се е случило. Нещата продължават да се случват по същия начин. На първо място няма съоръжения. Това всички го казаха, всичко го знаем и ще си позволя една реплика към господина. Всеки един спорт в света, всяка една държава в света осигурява за практикуването на този спорт съоръжения.
  В случаят аз не мога да говоря от името на господин Илиев от федерацията, но това което виждам, че огромна част от институциите са с вързани ръце по една или друга причина. Както каза господин Коларов от името на Федерацията по картинг аз работя в посока обучение на такива деца, които се занимават с картинг и смятам, че нещата тръгват от най-ниското ниво. Трябва да ги научим на възпитание, на уважение един към друг, на поведение на пътя и на начина на мислене, защото всичко ни е в главите, всичко ни е в манталитета за съжаление колкото и директно да звучи, т.е. тръгваме от това че няма кой да обучава. Едно време аз като малко дете в зората на демокрацията през 1991 година започнах да се занимавам с картинг и точно тогава държавата спря да финансира този спорт. Имахме до този момент подсигурени машини и след две години същите тези машини след като никой не ни даваше пари да ги поддържаме те свършиха, същото се случи с пистите. След това пораснах, започнах да си чупя главата по планините с колите като взех книжка, защото нямаше кой да ме научи да карам добре. Аз го правех сам, четях в Интернет. Така че това е втората точка, обучението. Обучението ни е под всякаква критика. Няма ги полигоните. В цял свят, в скандинавските страни курсовете са по 1 – 2 години, карат на сняг, карат с 200 км/час, карат ги да спират с тази скорост. Аз имам лиценз за инструктор и правим курсове за усъвършенстване на шофирането. Хората не знаят как да натискат спирачката, те не знаят как да въртят волана. До ден днешен инструкторите им говорят, че волана се държи на 2 без 10. Това е само един колко остаряла е системата за обучение.
  Стигаме до гонките. Ние не сме престъпници, ние сме от хората, които карат автомобили и искат да си доставят удоволствие, това не са престъпници. Усеща се едно настроение, че нещата тръгват натам. Всички сме били така да го кажа „зад закона”, но дали в един момент на немска магистрала ще карате с 300 км/час и след това на същата магистрала ще е опасно дори и с 80 км/час е въпрос на преценка в главата и отново се връщаме до обучението и манталитета. За хората, които карат бързо. Аз лично през тези 12 години не съм забелязал да има инцидент при гонка или неорганизирано любителско състезание. За фатален край не съм чувал, имало е единици, защото медиите много обичат да разпространяват лошите новини, но не казват добрите. В един момент се стига до там, че първо автомобилният спорт не се развива по никакъв начин, ние нямаме нито една писта. Съоръжението на господин Стоилов е на светлинни години от това в Серес, да не говорим за братска Унгария, те имат едно съоръжение, което е обществено и държавата го субсидира. Пистите, на които има изградени съоръжения са в много лошо състояние.
  Чух всички неща и много ми се иска 30 % от това, което говорите да се случи, защото посоката е тази. Трябва да имаме подходящо обучение на децата, след това подходящо обучение на шофьорите, да има съоръжения, където автомобилистите да могат да практикуват хобито си като всички останали спортисти. Санкциите за нарушителите да се прилагат в цялата си строгост, но нещата да започнат да се случват. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря и аз, само един коментар.
  Вие казахте: ”Ние не сме престъпници”. Някой е престъпник, когато нарушава закона и когато съда реши че е престъпник, така че ако ние спазваме законодателството, ако спазваме регламентите, няма как да станем престъпници. Това е призивът, около който всички се обединиха всъщност да спазваме текущото законодателство, ако трябва да наложим и по-сериозни санкции, но да дадем и възможност някъде да се практикуват, тъй като няма съоръжения. Мисля, че всички се обединяваме около тази мисъл.
  Давам думата на господин Григоров от БЧК.
  Г-Н ХРИСТО ГРИГОРОВ: Благодаря, господин председател. Христо Григоров, председател на Български червен кръст.
  Над 2. 5 милиона българи напуснаха България и ние нямаме право повече да губим хора, особено в тази война по пътищата и гонките са част от този комплекс. Ние имаме едно конкретно предложение, за да може да се реши този въпрос. Не може да спрем скиорите, които искат да карат екстремно, да не влизат в улеите и да предизвикват лавините, както и не можем да спрем и тези млади хора, които искат да карат по този начин, но важното е всичко това да бъде сложено в някакви рамки. Заедно с господин Хинов, който е вицепрезидент на световното Ротари предложихме на госпожа Фандъкова един пионерен проект и ще си позволя да го покажа за телевизията. Този пионерен проект сме готови да бъде финансиран, защото сме намерили и финансов ресурс.
  Целта на този проект е да се направи един универсален тренировъчен център, в който шофьорите и дечицата да имат възможността да карат спокойно, да бъдат медицински подсигурени, да има школа, където да се обучават. Как може да се реализира като начало? След това сме готови при необходимост да изградим още 6 такива центрове в страната. Нашите анализи показаха, че ако следваме икономическото деление на България на 6 икономически зони, във всяка една зона бихме могли да направим един такъв център. Така че на база на публично частно партньорство сме готови да решим този проблем, защото действително повярвайте ми тези млади хора имат право и държавата е тази, която трябва да подпомогне за намиране на едно място, където д могат да тренират. Пак казвам в това публично частно партньорство ние сме готови да участваме.
  ПРДЕС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря Ви.
  Първо давам думата на г-н Стефан Марков, Столичен общински съвет. Преди да думата на господин Марков искам да коментирам, че това че има желание за изграждане, и не само за изграждане, за ускорено финансиране, което в България е един от големите проблеми, защото аз съм сигурен, че общините искат някакво решение на самия казус, но проблема с финансирането, кой ще носи отговорност, кой ще поддържа едно такова съоръжение също е важен.
  Господин Марков, заповядайте.
  Г-Н СТЕФАН МАРКОВ: Благодаря. Стефан Марков, общински съветник от групата на Реформаторския блок.
  Благодаря за поканата. Аз си отбелязах няколко пункта, по които искам да направя коментар. Доста статистика имаше. За съжаление от всички изказали се чуха само санкции, поне в началото. За съжаление не мога да говоря от името на целият Общински съвет, но от мое име аз това, което успях да направя, когато разбрах за организирането на тази кръгла маса е да пусна питане за възможностите на терените за изграждането на подобен род съоръжения. Щях да спомена съоръжението в Серес, но то вече беше споменато. Решение има. Относно коментарът на господин Мутафчиев, който за съжаление си тръгна трябва ли да ги правим състезатели, според мен не трябва да правим състезатели всички хора, които обичат адреналина и този род мероприятия, а напротив да се намери решение, защото налагането на санкции смятам че не е достатъчно, т.е. когато има санкции, трябва да се предлага някаква алтернатива и в този смисъл да се търси добра комуникация между местна, законодателна, изпълнителна власт. От ваша страна ако се налага законодателна инициатива. От страна на общините, за което бих направил предложение към Столична община да бъде водеща в започването на действие за решаването на този проблем.
  Призивът ми е да се мисли от Столична община и от другите общини, тук има и представител на Плевен, да се намерят съоръжения, дали това ще са съществуващи писти и полигони или терени, където да може да се реализира нещо като публично частно партньорство, вече въпрос на решение. Това вече е въпрос на технология, важно е да има воля и тъй като по-големите политически сили са представени в Парламента и в местната власт – общинските съвети, въпрос на комуникация е да се реши този проблем, защото тази общност, която са така наречените гонкаджии мисля, че на територията на България не е никак малка и трябва да се работи за удовлетворяване и за безопасността по пътищата. Благодаря.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Благодаря и аз.
  Госпожо Йорданова, заповядайте.
  Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА: Много кратка ще бъда. Благодарна съм, че съм част от тази дискусия, която е многопластова. Разбира се с голяма част от това, което беше казано тук ще се съглася.
  Вземам думата само да кажа, че за мен беше важно да чуя всички изказвания, за да разбера какво се очаква от местните власти. Аз смятам, че проблемите многопластово поставени – нормативна уредба, контрол, всички участници необходими, за да осигурим този контрол, отговора на обществото и нагласите са много важни. Ще кажа, че тук в тази зала очаквах повече да обърнем внимание на нормативната уредба и затова бих искала да кажа като представител на една от общините, че не можем да вменяваме допълнителни отговорности на общините, защото всички общини са различни, всички общини имат различни възможности. Не бива да вменяваме задължения на общините да създават да кажем и тези площадки за този вид състезания.
  От друга страна обаче ще кажа, че поддържам тезата си, че местната власт, столичната и другите местни власти имаме категоричният ангажимент да се грижим за безопасността на пътя и да се грижим затова закона да се спазва от всички участници на пътя, за да осигурим безопасността за нашите граждани и гостите на градовете, респективно на общините и затова не бива да смесваме двете теми.
  Смятам, че трябва да има категоричност в закона, каквато има, трябва да има контрол, който да упражняваме заедно и трябва да спазваме тези закони заедно. Разбира се смятам, че това е много важно и също за възпитанието на младите хора, защото в законите такива, каквито ги гласуват най-представителната част от българското общество трябва да бъдат еднакви, задължителни за всички и всички да се отнасяме с уважение към тях. Това е само едната плоскост.
  Аз не винаги съм била съгласна с господин Мутафчиев, но сега ще кажа, че е много важно да обърнем внимание на това, че има и спортни федерации и може би заедно трябва да търсим тук решението, къде е спорта, доколко те и как биха могли да са част от този дебат, защото наистина за този специален спорт вероятно има много изисквания, на които трябва да се отговори, като настилки и всички детайли, за които младите хора вероятно са наясно по-добре от нас. Нашата грижа е да осигурим безопасността на пътя за гражданите и затова смятам, че отговорното поведение на всички е задължително.
  Разбира се не съм изненадана от това, което чух в предпоследното изказване, а и последното, затова всъщност и взех думата да кажа, че ние от Столична община търсим възможности. Това предложение няколко пъти е идвало до различни формати, включително и в Комисията за децата, младежта и спорта в миналия мандат. Спомням си, че го гледахме в една комисия, но след това нямаше последващи действия. Това, което обаче направихме в Столична община е да търсим възможности за терен и смея да уверя, че това не е никак лесно, но независимо от това ние сме поели ангажимент, че заедно ще търсим решение, ще търсим възможности и ще предоставим на евентуални потенциални заинтересовани страни възможности за форми на публично частно партньорство, но ще кажа че ще бъдем изключително внимателни както винаги, защото това е един процес, който изисква много усилия, много анализ и разбира се всяка такава инициатива сме показали досега , както кмета на София, така и общинските съветници, че се отнасяме с необходимото уважение. На колегата ще кажа, че работим по темата, търсим възможности, тя не е нова за нас и разбира се ние си даваме сметка, че е необходимо и ако имаме възможност, бихме участвали в такива решения. Да намерим място, където да предоставим вече регламентирано да се състезават младите хора в необходимите превозни средства, които ще им дадат сигурност и на тях, и на техните семейства. Благодаря ви.
  ПРЕДС. Н . АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Йорданова. Само един коментар, Вие казахте „вменяваме задължение”. Аз лично съм против такава квалификация. Както ви казах в началото, бяхме поканили представители на Националното сдружение на общините, които за мен са представители на местната власт, за да могат да отнесат въпросът към кметовете, които са представители на това сдружение, за да може да имаме тази подкрепа на местната власт и да знаем, че ние законодатели и местна власт работим заедно за намиране на решение, а не че Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се е събрала, взела е едно решение, прокарала го е през Парламента и след това всяка една община се чуди по какъв начин да го реши и как да спази законодателството.
  Г-Н ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Благодаря. Владимир Илиев, председател на Автомобилната федерация.
  Провокиран бях на няколко пъти да взема думата. Нямах намерение да се изказвам, но по въпросът за гонките мисля, че разбрахме, че това не е регионален проблем, т.е. не само на България. Той е от световен мащаб. Гонките не идват от това, че някой е пуснал някакъв филм, сюжетът на филмите идва от гонките. Самият аз трябва да призная, че още през 1967 година съм участвал в подобни гонки, така че добре познавам кое кара хората да правят това.
  Всички тук говорим за нормативни документи, за техника, за глоби, за наказания, и твърде малко от нас говорят за хората. Аз като спортен специалист и като педагог на първо място поставям човека. Има ли някой визия за хората, които участват в тези гонки. Някой казаха престъпници, други казаха хулигани, трети нарушители- Така е, те стават нарушители, но моите контакти с тези хора трябва да ви уверя, не се заблуждавайте от тези, които правят катастрофите и на които медиите акцентират, те са подражатели на гонкаджиите. Представителят на Софийска община също каза, че това е добре организирана структура. Недейте да говорите за незаконни гонки. Тези гонки са добре организирани, хората се познават и работят целево. На всичко отгоре тези хора са изключително интелигентни, повярвайте ми. Тези хора не са прости, те са хора които работят зад компютъра, работят в гаражите и сътворяват чудеса,, което фирми с многомилионни бюджети не могат да направят. Те откриват собствен начин. Бих казал, че тяхната интелигентност отива малко към гениалност, надминават постиженията на големите фирми. В този смисъл ние сме длъжни да намерим пътя до тях и да ги направим полезни да им дадем тази форма за изява. Сега ще кажете: „Като си председател на федерацията дай”. Не мога да им дам, защото държавата е сложила пред нас такива нормативни изисквания, че е далеч по-евтино да се състезаваш незаконно и неорганизирано, отколкото организирано и законно. Защото ние за да направим едно състезание трябва да направим куп инвестиции за него, които са само за едно състезание. Най-елементарното състезание по автомобилен спорт струва около 20 000 лева, които отиват за охрана, за плащане на пътя, за медицински служби, полиция , пожарна служба и т.н., не казвам че не трябва да ги има. излиза, че безопасността е скъпа. Всички много добре знаете, че един загинал на пътя струва 1 млн.евро на Европейския съюз и на държавата от която е, да не говорим, че у нас в България това вече е проблем и е демографска криза, защото загиват хора, които могат да възпроизвеждат това общество.
  Ние слагаме преграда пред тези, които знаят как се организира автомобилния спорт. И решаваме – ще даваме на полицията да прави състезания, ще даваме на други структури да правят състезания, където те тепърва трябва да трупат опит. Ние сме минали през него, ние сме платили с кръвта на наши хора и на наши приятели. Ние знаем как да се грижим за тях Проблемът е, че едно Рали България, което е най-популярното ни създава затруднения. Не са скъпи автомобилите, не са скъпи гумите, скъпа ни е точно тази част от спорта, когато трябва да осигурим безопасността. Когато няма такива трасета, за които всички говорите. Край Летище София има един полигон, който може да се използва за обучение, който може да се комбинира и за скоростно управление на автомобили.
  Само две думи ще ви кажа за гонките. Това, което мога да ви дам на разположение е изключително грамотно направена статия за това, което се случва в Швеция. От 1982 година до 1993 година Стокхолм опън е състезание незаконно и се събират всички такива гонкаджии от цяла Европа. Шведското правителство решава да поеме надзора, осигурява и трасета и започва на провежда това състезание до 2 000 година След 2 000 година отново разрив в отношенията, до момента това състезание продължава да се провежда в така наречените Топ 10 на Европа незаконни състезания и няма кой да ги спре. Това тук е опасно, че когато ги съберем на едно място, можем да им създадем възможност да се организират така, че после да стане една лавина, която да не можем да я спрем. Така че много внимателно трябва да се пипа в тази посока. Благодаря ви за вниманието.
  ПРЕДС. Н. АНАНИЕВ: Аз искам да обобщя няколко неща.
  Първо със сигурност ще запозная Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, радвам се че имаше колеги които дойдоха. Ще поискам среща и с Националното сдружение на общините и по какъв начин заедно да се подходи към проблема. Проблемът е, че няма съоръжения за в тази посока. Това е липсата на съоръжения. Радвам се, че има и проекти. Докато организирахме самата дискусия от още двама частни инвеститори се обадиха, които казаха, че подготвят проекти. Така че мисли се в тази насока, но аз лично мисля, че такива писти обикновено се правят да кажем на бизнесориентирани места. Това са частни проекти и те гледат да изкарат пари по някакъв начин. Мен ме притесняват повече местата, където няма да има такива съоръжения, така че там трябва да се работи с общината по някакъв начин да се намери решение. Тук спираме с този казус.
  Ще очакваме от колегите предложения трябва ли още допълнителна регламентация и санкции, защото ние само веднъж и завинаги призоваваме всички участници и хора, които са любители на този спорт да се спазва законодателството, да се спазва закона, да не се нарушава и по някакъв начин да проповядват тази мантра. Самите те да я спазват. Аз разбирам, че когато няма къде да си направиш гонката, ти си така да се каже принуден да направиш нарушение, но не и с цената на собствения си живот, не и с цената на участниците в движението и хора, които са невинни и нямат нищо общо с това хоби, но те стават заложници и по магистрали, улици, булеварди да не се практикуват такива състезания а да се търси маркиран вариант – писти и други такива.
  Аз съм прагматик човек, идвам от бизнесът и обикновено не искат да си губя времето с неща, които ги правя само заради тяхната направа. Аз лично ще помисля за конкретни предложения, които ще обсъдя с колегите от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и се надявам заедно, с МВР и Пътна полиция в каква насока да вървим за да се стигне до някаква конкретика и критиките които чухме затова, че се говори но нищо не се прави да ги обърнем и да започнем да правим нещо, за да намалим пази статистика, която и на мен лично не ми се нрави въобще.
  Благодаря ви на всички за участието. Ние ви имаме координатите и ще държим връзка затова как се развиват нещата. Също така ще има и други събития, това което например господин Свиленски предложи за новите водачи и обучението. Това за мен е много важна тема, вече ние можем да я обединим – обучение и нови водачи. Да направи една дискусия и да се види какви предложения можем да направим в тази посока.
  Благодаря на всички.
  Закривам дискусията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  /Настимир Ананиев /
  Форма за търсене
  Ключова дума