Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
26/05/2016
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 653-19-3, внесен от Министерски съвет на 09.03.1016 г. - за второ четене, продължение.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  П Р О Т О К О Л

  На 26 май 2016 година от 14.45 часа в зала 356 в сградата на пл. „Княз Александър 1” се проведе редовно заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, при следния
  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 653-19-3, внесен от Министерски съвет на 09.03.1016 г. - за второ четене, продължение.
  2. Разни.

  Заседанието беше открито и ръководено от председателят на комисията Настимир Ананиев.
  Списъкът на присъствалите народни представители ще бъде приложен към протокола.

  ***

  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Откривам днешното заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Имаме кворум и можем да започнем работа.
  Заповядайте , господин Михов за процедура.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз искам да възразя за начинът, по който бе насрочена и се провежда и днешната и вчерашната комисия. Мисля, че парламентарната практика ясно показва, че повечето народни представители, аз и колегите имаме по две комисии. Вие решихте да определите заседанията на тези две комисии по начин, по който ще ви е удачен на Вас. Аз и много други колеги към момента имаме и други комисии, които са в другата сграда. Не знак как си представяте, че ще вземем дейно участие тук в момента в тази комисия и по същия начин ще трябва да вземем дейно участие в другите комисии, които също разглеждат много важни законопроекти. Това, че на Вас ви е удобен този ден и час не означава, че на останалата част от колегите е удобно.
  Много Ви моля занапред, когато решите да свиквате извънредни комисии да го подлагате на гласуване в предишния ден, когато имаме комисия и да го решаваме тогава, а не еднолично да си насрочвате дати, дни , часове, които на Вас са ви удачни. Затова много Ви моля да ми обясните как днес ще протече заседанието, при положение че лично аз имам комисия, на която трябва да присъствам.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Присъединявам се към това, което каза колегата Михов. Аз съм председател на Комисията по околната среда и водите, която не заседава днес. Господин Вълков е член на тази комисия. Затова господин Михов, няма да подлагаме на гласуване Вашето предложение, но поне да имаме комуникацията с ръководството на комисията и да ги решаваме тези неща, защото наистина аз се изненадах. Добре е, че няма днес заседание на комисията, която ръководя, а в същото време съм вносител тук по този законопроект и нямаше как да чуете моите предложения. Благодаря.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Във връзка с вчерашното заседание не виждам какъв е проблема точно. Заседанието на комисията се проведе по-късно, от 16.30 часа. Аз смятам, че беше редно да проведем заседанието, имайки предвид законопроектите, които предстоят за обсъждане.
  Вземам си бележка по това, което казвате за днес. По принцип бях говорил с някои от колегите, че ще имаме извънредна комисия. Някой път се получава такова застъпване, дублират се комисии и трябва да се прецени при коя да се отиде и при коя да не се отиде. Не винаги може , на 19 члена и народните представители, които сме част от самата комисия, не винаги може да съвпадне на всеки да му е удобно. Не съм направил това с цел на мен да ми е удобно, но си вземам бележка да имаме все пак по-добра комуникация поне с повечето хора, да знаем че ще бъдат налични, защото вносителите и закона е важен. Необходимо е да има присъствие, за да се получи добър дебат и да знаем, че нещата които сме приели са в час. Имайки предвид какъв е голям закона и видяхте какво стана на първото заседание – за два часа минахме три параграфа. Ако така продължим, сигурно ще ни отнеме не знам още колко заседания, за да приключим с този законопроект.
  Това бяха моите доводи за свикване на комисията. За извънредната комисия мисля, че няма нужда от гласуване, има си правилник по начина, по който се свиква, а вече с комуникацията ще видим да избистрим този въпрос.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря, господин председател.
  Вие започнахте добре и свършихте пак лошо. Вие започнахте с това, че има нужда от комуникация, признахте си този грях, но комуникация няма никаква нито за законопроекти, които се внасят, нито за текстове, нито за каквото и да било. Вчера беше насрочена комисия, нямаше доклад, пет минути преди комисията излиза доклада и т.н. За съжаление завършихте лошо. Понеже казахте как се насрочва комисията, аз оттук насетне ще следя Вашият график и когато сте най-ангажиран, ще направя всичко възможно съгласно правилника, с подписа на колеги да свикам извънредна комисия и когато Вие отсъствате ще я проведа, понеже Вие се позовахте на правилника. Щом така ще върви комуникацията от тук насетне, да съблюдаваме правилника, така да бъде, иначе започнахте много добре, казахте: „Да, няма комуникация”, но завършихте зле наистина. Запомнете, че сте пръв сред равните. Както Вие имате право да насрочвате и ви е удобно, така и ние имаме ангажименти. Не може от вчера да насрочите за днес комисия. Разберете, че всеки си прави някакви планове и всеки има някакви ангажименти. Освен това ние разглеждаме един закон, който е важен за всички. Вие казахте, че миналият път разглеждахме два параграфа за 2 часа, аз се съмнявам, че днес ще минем повече от един. Така че комуникацията липсва, нека тя да бъде двустранна, да не е само от една страна.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз няма да се съглася с Вас, тъй като тази комисия беше свикана преди празниците. Има е-мейл изпратен до абсолютно всички. Няма нито един отговор в комисията и да е казал, че не му е удобен часа, че не е съгласен със самото провеждане, което пак говори за комуникация, която трябва да е обратна, а за правилника, имаме правилник, който трябва да го спазваме. Може да не ви харесва или да ви харесва, но се надяваме всички да съблюдаваме този правилник, защото затова сме го избрали, за да можем да работим по него, а не да си измисляме правила, но за самата комуникация ще Ви кажа, че не съм говорил лично с Вас, но наистина разговарях с много колеги, които казаха, че ще присъстват на заседанието на комисията.
  Заповядайте, господин Свиленски.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, вече 15 минути се занимаваме с процедурни въпроси, които се надявам управляващото мнозинство да ги решава някъде другаде, а не във времето за парламентарни комисии. Ако вие в рамките на коалицията не си говорите и не можете да се разберете кога ще има заседание е едната страна на въпроса. Ако ще работим да го направим, ако не да ви оставим да се разберете кога ще има комисия, но ако така ще протичат от тук нататък заседанията на комисията, по-добре да затваряме вратите и всеки да отива да си върши работата.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Каква Ви беше процедурата, господин Свиленски?
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Процедурата ми е да започнем по дневния ред и да ви оставим в коалиционния формат да се разбирате кой и кога ще свиква комисия.
  ПРЕДС.НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря.
  Преминаваме към дневния ред:
  1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 653-19-3, внесен от Министерски съвет на 09.03.2016 г. - за второ четене, продължение.
  2. Разни.
  Моля да гласуваме дневния ред.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 10, против – няма, въздържали се – няма.
  Дневния ред е приет.
  Преминаваме към ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред - Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 653-19-3, внесен от Министерски съвет на 09.03.2016 г. - за второ четене, продължение.
  Гостите по тази точка са:
  Представители на Министерство на вътрешните работи:
  Г-н Филип Гунев – заместник министър на вътрешните работи
  Ст. комисар Благородна Макева – заместник директор на Главна дирекция Национална полиция
  Комисар Бойко Рановски – началник отдел Пътна полиция – ГНДП
  Г-н Тихомир Тодоров – инспектор в отдел Пътна полиция – ГНДП
  Г-жа Катерина Хаджиева – експерт в дирекция Правно – нормативна дейност
  Представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
  Г-н Антон Гинев – заместник министър
  Г-н Красимир Калайджиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
  Имаме също така и представители на МИШЕЛИН БЪЛГАРИЯ ЕООД
  Г-н Стефан Данчов Георгиев
  Илко Ангелов Секов
  Мария Бойкова Димитрова
  Последният път на заседанието на комисията стигнахме до § 4а. По този параграф има предложение от Настимир Ананиев и група народни представители.
  Не сме гласували този параграф, имаше дебат по него.
  Има ли изказвания.
  Заповядайте, господин Михов.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря, господин председател. Надявам се да не приемате процедурните ми изказвания по различен начин, но с риск да се повторя от предния път ще кажа, че аз и моите колеги имаме принципно отношение спрямо така внесените промени, като пак казвам ние не сме против голяма част от нещата, които се внасят, а сме против начина по който се внасят. Миналият път спорихме по правилника. Аз пак бих Ви препоръчал наистина да се запознаете с него. Когато един законопроект се внася на първо четене идеята между двете четения е да се внесат поправки и корекции върху текстовете, които са гледани на първо четене. За съжаление в този законопроект, който в момента разглеждаме, в по-голямата си част, може би над 80 – 90 % от предложенията са внесени върху членове и параграфи, които не са разглеждани на първо четене. Няма лошо, когато има нещо спешно, бързо и т.н. се налагат и такива поправки. В случат не мисля, че ще направим услуга на някого по този начин, нито ще спрем войната по пътищата, нито ще изпъкнем с кой знае какви добри законодателни промени. Рискуваме да изпаднем в същата ситуация, в която изпаднахме предния път. Тъй като текстовете, които са внесени от Вас и от други колеги са внесени по съвсем различни членове, ние не сме имали възможност да ги огледаме. Не е имала възможност даже и Правна дирекция да ги огледа. Ще се наложи дума по дума всеки един текст тук в зала да бъде коригиран, оглеждан, пресмятан.
  Мисля, че този закон за два месеца може да свършим да го гледаме. Накрая пак ще направим някакво страхотно безумие и ще направим колизия между текстове, ще въведем на едно място едни изисквания, които на друго място ги няма. Веднага ще ви дам един прост пример, за да не се изказвам по всеки параграф, затова го правя и като процедура. Ние на 10 места правим рестрикция – млади водачи, неопитни водачи, нови водачи, забраняваме, разрешаваме и т.н. , само че вие като вносители накрая сте пропуснали да внесете, че за всички тези нарушения няма санкции и какво правим. Сега в последният момент, в зала като редакционна поправка ще внасяме санкции и ще се караме тук и ще надцакваме колко да бъдат – 20, 30, 50 или 100 лева. Хубаво, въвеждате рестрикции за млади и неопитни водачи. Хващайки един такъв водач какво го правят. Полицаите му пожелават лек път и си заминава, защото няма рестрикция в закона, няма глоби. Ние въвеждаме рестрикция, закон, правила срещу които няма глоби за нарушителите. Разбирате ли в каква смешна ситуация изпадаме. Да, ще ги прехвърлим към общите нарушения, колегите от КАТ ще ми кажат, че налагаме 10 лева фиш. За какво правим грандиозните колизии и промени да забраним на младите водачи да карат по магистрали с придружител, като накрая ги глобяваме с по 10 лева. Нали ще ни се смее всеки един, който малко разбира от закони. Затова много ви моля дайте да се съсредоточим върху тези поправки, които бяха внесени на първо четене. Всички вносители да си изтеглят идеите, които са имали. Пак казвам, някои от тях са много добри, наистина, похвално, но в рамките на седмица, две ако трябва да се съберем на работна група и да направим някаква обща цялостна концепция за въвеждането на нови правила за нов водач, за млад водач, за изпитите и т.н., защото това е цяла концепция. Ние няма да оправим движението по пътищата с промяна на пет текста, няма да го направим. Виждате какво е. Всеки, който е видял, че този закон е отворен започва да предлага текстове, които нямат нищо общо с това, което е гледано на първо четене. Има промени от народни представители, които просто са чули, че се гледа Закона за движение по пътищата. Затова ви призовавам оттеглете си внесените промени, които са извън обхвата на първо четене, което е и по правилник и по парламентарна практика. Да разгледаме законът, по който има консенсус и наистина да внесем тази нова концепция, да се съберем и да я обсъдим. Благодаря още веднъж.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря.
  Ние и миналият път коментирахме темата. Самата тема за новите водачи беше отворена за първо четене. Повечето от предложенията, които са направени засягат новите водачи. Имаше работна група, на която можехте да се включите. На нея присъствах аз, господин Иванов, също така и експерти. Всеки народен представител, който искаше можеше да се включи. Мисля, че господин Свиленски беше също. Работната група обсъди всички предложения, така че този процес сме го минали. Всеки, който искаше да се включи по някакъв начин можеше да се включи, можеше да направи предложения, можеше да внесе такива. Така че аз мисля, че е по-добре да продължим работата по законопроектът, имайки предвид неговия обем.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Вие не ме разбрахте добре. Има термин нов водач. Във всеки един текст вие ще забраните на новите водачи да карат от 0.00 часа до 6.00 часа сутринта и като ги хванат полицаите, какво ще се получи. Къде са ви глобите за това нарушение?
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: В дебатът може да изложите това Ваше мнение.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Не мога да изложа мнението си в дебата. На второ четене на законопроектът аз да вкарам наново текст с глоби, няма как да стане. Разбирате ли, че не е по правилник това нещо. Ние можем да направим в момента редакционни поправки. Аз не мога да вкарам нови текстове. Ако искате по всеки текст от тук нататък ще вземам думата и ще обяснявам, че няма санкции.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Господин Свиленски, заповядайте.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми колеги, тъй като аз и група народни представители сме направили също текстове, касаещи новите водачи искам да кажа на господин Михов, че в предложението, което ние сме направили има санкции и глоби, тъй като ние добавяме тези нарушения в обхвата на други нарушения. Когато предложенията ни по чл.150б се наложат в основният закон, ще се види какви са и санкциите. Ние ще разгледаме законът, ще видим какви са санкциите. Така че в тази посока аз няма да изтегля нашите предложения. Относно това дали между първо и второ гласуване могат да се правят промени, аз съм готов да оттегля всички предложения, които съм направил ако вносителите на първоначалния закон оттеглят целия закон, защото този закон беше заложен порочно още в самата идея за създаването му. Тъй като тръгнахме по този порочен път, се стигна до там колеги от ГЕРБ да внасят промени, с които отпадат параграфи и членове на първо гласуване, вие виждате на много места, че пише: „ § 1 отпада, § 2 отпада, § 5 отпада”. Така че тръгнало е грешно, ясно. Имаме вече някакви текстове. Въпросът е да видим дали по тези текстове имаме някакъв консенсус или нямаме и това се решава с гласуване. Така че подлагане на гласуване, да – не, да – не и каквото излезе в крайна сметка. Предварително ви казвам, че няма да излезе това, което очаква обществото от нас за съжаление и ще има поредна поправка, поредно писане на закон, но така или иначе както казва премиера с толкова материал такъв резултат. Благодаря.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря и аз.
  Заповядайте, господин Вълков.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря, господин председател.
  Внасям конкретно два въпроса и те са към представителите на Министерство на вътрешните работи относно предложенията, които са направени за § 4а. Принципно дали одобряват в този вид както са направени предложенията. Това ми е единият въпрос.
  Вторият ми въпрос е ако ние одобрим тези предложения и едното от предложенията влезе в предложенията на господин Свиленски. Много е важно след като е било това на работна група, да е било отчетено което от предложенията ще бъде прието. Защото ако се приеме предложението и се създаде нов §4а е едно, то влиза в чл.92а.
  Другият ми въпрос ще бъде към Правна дирекция. Кой е по-правилния начин? Другият е да бъде създаден чл.15-б и там да бъдат изброени. Систематичното място на тези предложения къде е най-добре да бъде. Да бъде в този член, който е създаден – 150 б или в §4а, тъй като това нещо не го видях никъде в четене от работната група. Не случайно колегата Михов зададе въпрос какви ще са следващите санкции. Първо дали се одобряват тези предложения и ако вие ги одобрявате, в крайна сметка вие ще ги прилагате като контролен орган и това не пречи на народните представители да въведат тези задължения, но след това те трябва да бъдат изпълнявани. Това ми е въпроса.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: От МВР някой ще вземе ли отношение. Заповядайте.
  Г-жа БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Благодаря Ви, господин председател. По отношение проектният параграф 4а с две алинеи, като първата се отнася до задължение на водача при управление МПС да поставя на видимо място на предно и задно стъкло знак. Принципно чисто експертно бих искала да отбележа, че МПС когато му се постави стикер, който не може да бъде махнат и отстраняван, в зависимост от това кой го ползва означава, че всеки един който ползва това МПС ще бъде видим, независимо дали той е нов водач или не. Струва ми се, че трябва да бъде обсъдено, преди да възприемете едно такова предложение. Както беше казано от господин Вълков контролните органи в лицето на Пътна полиция каквото бъде възприето от Народното събрание това ще контролират.
  Все пак има и други моменти, че моторното превозно средство е средство за придвижване, което може да бъде управлявано от много и различни водачи, не само от нови. Когато в едно семейство има едно пътно превозно средство се използва не само от новия водач.
  Другият момент е, ако този знак бъде решен кой ще го печата, точно какъв статут ще има този знак. Това също би имало значение по отношение ползването му.
  По отношение на втората алинея , движението на МПС между 0.00 часа и 6.00 часа за новите водачи, създаването им на задължения да управляват МПС само в присъствие на придружител принципно нашата статистика, която сме изготвили и предоставихме неформално, защото ни отне време да я направим чисто по часове се отнася за младите водачи, ако така можем да ги наречем със стаж до 1, 2 или до 3 години обобщено. Както използвам терминът млади водачи имам предвид лицата със скоро придобита категория, а не възрастта им, тъй като ние не дискриминираме водачите по отношение на възрастта, на която са придобили правоспособност, а говорим единствено за техния стаж като такива. Стажът, който имат сочи, че най-често те извършват нарушения по-скоро в часовия диапазон между 13.00 и 16.00 часа и след това от 17.00 до 22.00 часа. Тогава настъпват тежки ПТП при управляването на моторно превозно средство от страна на водачи със стаж до 3 години. В часовият диапазон от 0.00 часа до 6.00 часа всъщност на практика е много по-нисък. Ако примерно вземем общо данните, ранените примерно лица, които са със стаж до 2 години , в 16.00 часа имаме примерно 118 ПТП с такива случаи, докато в диапазона , който е посочен тук от 0.00 часа до 6.00 часа започват от 63 и стигат примерно до 6.00 часа до 18 ПТП, т.е. точно тази часова зона не е проблемния момент за новите водачи. Новите водачи имат сериозен проблем при по-ясно време и по-добри атмосферни условия.
  Бих искала само да обърна внимание, че тези данни, които ви представяме са единствено и само за тежки пътно транспортни произшествия, които са свързани с ранени и загинали лица, които са участвали в този пътно транспортен инцидент, които са базирани единствено и само на около 8 000 от пътно транспортните произшествия в страната. Общият брой е около 50 000. Така наречените ламаринени катастрофи при нас не попадат като информация за стаж на водачите.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря Ви. При това положение аз така ги виждам нещата, че нямате категорично становище по така направените две предложения. По-скоро при второто предложение стана ясно, че най-малко пътно транспортни произшествия от новите водачи са в часовия диапазон от 0.00 до 6.00 часа, но като цяло в справката, която сте ни изпратили стана ясно, че пътно транспортните произшествия от порядъка между 9 и 10 % са дело на новите водачи. По-скоро бих възприел второто предложение на господин Свиленски, където има предложение за придружител на новите водачи на моторни превозни средства, не само през определен часови диапазон, а през цялото денонощие, защото иначе се бият двата текста.
  Аз не случайно попитах , но не отговорихте, кой от двата варианта е по-удачният, дали създаването на чл.92а или на чл.150б. Може би от Правна дирекция може да отговорят.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: По предложението за нов параграф 4а само това искам да коментирам, че е по-добре да бъде отнесено към глава 4, т.е. не му е мястото като чл.92а. Може да се приеме тук, но трябва да му се търси систематичното място в глава Четвърта. Това може да се определи, след като се коментира текста.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Според вас чл.150б е по-подходящия.
  Заповядайте, господин Караджов.
  Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: Благодаря, господин председател. Става дума за следното. Вие разговаряте за документ, който аз не съм виждал, т.е. има справка очевидно, която доказва определено участие по възрастов показател, или по показател години на вземане на книжката, който аз не съм видял.
  В същото време дебатираме, че това е основанието, на което ние трябва да преценим ще въведем ли това правило или няма да го въведем. Затова става дума. Вчера не успях да участвам в дебатът, защото определени документи, с които ние не разполагаме стават основа за вземане на решения, които обаче касаят твърде много хора и са в твърде чувствителен закон, Закона за движението по пътищата. Нека да я видим тази справка и ако може дето се казва да обсъдим от нея за какво става въпрос, защото ако новите водачи като цяло са 10 % от всички водачи, например съвсем нормално е 10 % от тежките пътно транспортни произшествия да са на тях. Тук е проста статистиката. Ако обаче имаме извънредно надвишаване на процентът на ПТП спрямо процента, който тази база съставлява, статистическата база, тогава вече може би се нуждаем от нормативна намеса. Не случайно се говори за законодателство, базирано на научни знания, т.е. на някакви данни и тяхното научно тълкуване. Какво въвеждаме в момента? Правила за нови водачи на базата на какво. Миналият път повдигнах въпросът, и тук дори заместник министъра ме репликира, че имало извънредно много произшествия, обаче къде са данните. Аз наистина бих искал да получа данни в мотивировката от този, който ще ги защити.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин Караджов.
  Във връзка със справката искам да кажа, че на последното заседание от Пътна полиция цитираха данни, но тъй като ние ги нямахме, те бяха предоставени днес точно преди заседанието на комисията, така че и ние ги виждаме за първи път.
  Аз като вносител на самото предложение ще ви кажа каква е логиката. Предложението от 0.00 часа до 6.00 часа новите водачи да управляват моторно превозно средство в присъствието на придружител е направено, тъй като много от най-тежките катастрофи са станали в този часови диапазон. В катастрофата в Луковит трима млади хора загинаха, в Симеоновград – шестима, в Червен бряг – трима. Има тенденция, при която младите хора, особено когато излизат вечер да празнуват в нощен клуб и т.н., да шофират първо без книжки или с много ниска правоспособност, повече хора да се качват в самата кола и затова беше направено самото предложение от 0.00 часа до 6.00 часа да има това ограничение и да бъде с придружител. Човекът, който има стаж все пак би могъл да реагира в някаква ситуация.
  Заповядайте, господин Вълков.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, аз предлагам следното:
  Първо в рамките на заседанието сътрудниците да направят копие на справката, която е представена и всички народни представители да я имат пред себе си. Ние имаме само една справка и то сме се запознали с нея в последния момент.
  Второ. Предлагам да отложим този текст, който предлагате вие и текста на господин Свиленски и да продължим със закона нататък. Също така в една работна група да се съберат всички, които искат да направят някакви предложения в тази насока. Тъй като имаме две предложения за новите водачи, които сме ги гласували на първо четене, те не са предмет на допълнително обсъждане, можем да допълним още някои от предложенията, да ги изчистим, да не го правим това нещо в комисията, защото губим времето на цялата комисия. Благодаря ви.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Приемам това предложение.
  Предложенията за § 4а ги отлагаме за по-нататъшно обсъждане.
  Подлагам на гласуване това предложение.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 5.
  По § 5 няма направени предложения. Има ли изказвания. Няма.
  Подлагам § 5 на гласуване, както е направен по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 9, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме нататък. Предложение от народните представители Станислав Иванов и Клавдия Ганчева за създаването на нов § 5а.
  Заповядайте, господин Иванов.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми колеги, моето предложение за създаване на чл.104 а да се измени, но след консултации с Правна дирекция ми беше предложено да не правим промени в чл.104а, а да създадем чл.104б с новите предложения.
  Първо ще ви прочета текстът на чл.104б.
  „Чл.104б. На водача на моторно преводно средство е забранено да:
  1. организира или участва в нерегламентирани състезания по пътища, отворени за обществено ползване.
  2. използва пътища отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари”.
  Чл. 104а го оттеглям.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Доколкото разбирам предложението по чл.104а го оттегляте. Предложение за нов текст на чл.104 б, който да е с текст, който прочетохте.
  Заповядайте от Правна дирекция.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Искам да кажа, че в случая се оттегля § 5а.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да, ще гласуваме това предложение.
  Предложението от народните представители Станислав Иванов и Клавдия Ганчева по §5а се оттегля, а предложението което се прави за нов член 104 е с текста, който прочете народния представител Станислав Иванов.
  От Министерство на вътрешните работи имате ли становище.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз ще помоля ако може колегата да прочете отново текста.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ:
  Създава се чл.104б.
  „ Чл.104б. На водач на моторно превозно средство е забранено да:
  1. Организира и участва в нерегламентирани състезания по пътища, отворени за обществена полза”.
  Този текст остава.
  „2. Използва пътища , отворени за обществена полза за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари”
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: По тази точка мисля, че трябва да запишем „без съответното разрешение”. За какво говоря. Понякога пътищата се затварят за спортни мероприятия, за протести, за други неща, които са извън предназначението на пътя.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: От Правна дирекция ще вземете ли отношение.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да се запише: „използва пътища, отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение или разрешение за превоз на хора и товари”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: От Министерство на вътрешните работи искате ли да вземете отношение. Заповядайте.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Господин Свиленски, трябва да бъде въведено изключение, защото наистина с разрешение на господаря на пътя може да бъде използван при такава ситуация.
  Аз нямам пред себе си самият текст и не бих могла да ви предложа редакция.
  Чисто правно технически ако трябва да се въвеждат изключения, а тук са въведени две, по-добре е да се сложат две точки. В такъв случай след: „използва пътища, отворени за обществено ползване за други цели...” , да се сложат две точки – буква „а” и буква „б”, буква „в” в случаите в които има разрешение от съответния собственик...”.
  Другото нещо, което колегите ми подсказват е, че в няколко разпоредби на закона се използва редакцията „без да спазва установения затова ред”. Ако използвате тази редакция, ще е ясно че трябва да се вземе предварително разрешение.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: По принцип съм съгласен, господин Свиленски, благодаря.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Някой ще трябва да изчете текстът, който ще гласуваме.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Чл.88 от Законът за движение по пътищата гласи следното: „Чл.88. Организирани шествия и състезания по пътища, отворени за обществено ползване могат да се провеждат само след разрешение на собствениците или администрацията, управляваща пътя и след предварително съгласуване на маршрутите, условията и времето за провеждането им с органите на Министерство на вътрешните работи”.
  В такъв случай бихте могли ако искате да въведете това изключение така както е написано в редакцията, която е предложена: „Използва пътища отворени за обществено ползване за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари или в случаите чл.88”.
  ПРЕДС НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте господин Михов за процедура.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз предлагам да направим 10 минути почивка, защото се опасявам че пишем текстове „на коляно”. Ние по принцип можем да правим само редакционни поправки, не пишем нов закон. Дайте да се разберем, всеки текст който гледаме го отлагаме
  Искам 10 минути почивка да се изясни какво правим и тогава да продължим.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Вие не бяхте тук. Колегата Свиленски направи предложение, което изчистихме правно технически. В момента имаме текст, по който дебатираме.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: В момента искам почивка от 10 минути.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: 10 минути почивка.
  С Л Е Д П О Ч И В К А Т А

  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Продължаваме нашата работа.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Свиленски, смятам че не е целесъобразно да се записва наново текст, при положение че съществува този член. Текстът, който съм предложил да остане във вида в който е, ако сте съгласен.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Аз ви казах моите съображения. Ако смятате, че се покрива от други текстове, ще си оттегля предложението.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Предложението, което е направено се покрива с текста на чл.88.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Поради тази причина се надявам господин Свиленски да си оттегли предложението.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз доколкото разбрах нямаше предложение за някаква редакция, а просто да бъде взето предвид при оформяне на самия текст.
  Нека пак да повторим. Оттегляте § 5а. Предлагате нов чл.104б.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Ще прочета още един път текстът на чл.104б.
  Създава се нов чл.104б.
  „ Чл.104б. На водача на моторно превозно средство е забранено да:
  1.Организира и участва в нерегламентирани състезания по пътища, отворени за обществена полза”.
  2. Използва пътища , отворени за обществена полза за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари”
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Ние коментирахме този текст.
  Предлагам да подложим на гласуване текстът по начина, по който беше изчетен от колегата Иванов.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за”, - 10, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Продължаваме обсъждането на § 6.
  Имаме предложение от н.п. Петър Славов и група народни представители.
  В §6 преди думата „стъкло” да се добави думата „задното”, като останалия текст до края на изречението се заличава.
  От Министерство на вътрешните работи може ли да кажете какво е становището ви по това предложение.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, по принцип аз не виждам голяма разлика между това, което е предложено в §6, ал.1 на чл.105 и това, което предлага господин Петър Славов. Единствено искаме да се регламентира, че е забранено ограничаване на видимостта през челното, задното и страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимост на водача към пътя. Тъй като има изисквания за производството, за автомобилите и за изисквания към стъклата на автомобилите, които са регламентирани в правило 43 на ИКЕ - ООН, това е задължително за всички производители. В това правило са описани прозрачност на предните стъкла и на останалите стъкла. Единствено добавяме „задните стъкла”, които не бяха регламентирани до момента.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да разбирам, че не подкрепяте предложението. Дебати някой друг иска ли. Не.
  Подлагам на гласуване предложението на н.п. Петър Славов и група народни представители.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – няма, против – няма, въздържали се – 8.
  Не се приема.
  Да гласуваме § 6 по вносител, както е представен.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 10, против – няма, въздържали се - няма.
  Приема се.
  Преминаваме към § 7. Има бележка от Правна дирекция че има нужда от прецизиране на текста. Бихте ни пояснили.
  Г-Н АЛЕКСИ СТРАТИЕВ: Уважаеми дами и господа, предложението касае водачи на стада, пастири и т.н. Затова е добре да се конструира в две алинеи това предложение, като едното предложение свързано с тези жилетки касае само водачите на каруци. Така че да се освободят останалите водачи на стада и т.н. от това задължение да носят светлоотразителни жилетки.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Становището на МВР.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, съгласни сме с направената редакция да касае само водачите на превозни средства с животинска тяга бе останалата категория участници.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Изчетете точната редакция.
  Г-Н ЯВОР ГЕОРГИЕВ:
  § 7. В чл.106 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Сегашният текст става ал.1.
  2. Създава се ал.2:
  (2) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря. Дебати. Не виждам желаещи за изказване.
  Подлагам на гласуване така прочетения текст.
  Който е за , моля да гласува.
  Гласували „за” – 10, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Преминаваме нататък.
  Имаме предложение, което е постъпило от Министерство на вътрешните работи, което всички сте получили, за създаването на нови параграфи 10, 11 и 12.
  Заповядайте от Министерство на вътрешните работи.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, предложените текстове за изменение на чл.123, чл.124 и чл.125 са свързани с приетия и влязъл в сила от 01 януари 2016 година нов Кодекс за застраховането.
  В Кодексът за застраховането отпада изискването водачите да уведомяват и да регистрират произшествието в МВР. В задълженията, които са по Законът за движението по пътищата това остава. Просто редакциите, които предлагаме е да се съобразим и да съответстват на новия Кодекс за застраховането.
  Едното е да отпадне уведомяването при възникване и регистрирането на пътно транспортно произшествие и второто е кои пътно транспортни произшествия се посещават от органи на МВР и кои не.
  В чл.125 се предлага изменение на т.7. Има един текст, който обаче е в т.4. Предлагам да го обсъдите и да прецените, че посещаваме задължително ПТП с участието на МПС с чужда регистрация. Това е текст, който стои от издаването на закона. Тъй като понятието „чужда регистрация” вече е много общо, има автомобили които са с чужда регистрация, но се управляват от български граждани или граждани на ЕС. Не се прави разделение дали е гражданина от Европейския съюз или е извън Европейския съюз, а има задължение за МПС с чужда регистрация или може би задължителното посещение на пътно транспортно произшествие трябва да остане като част от МПС извън ЕС. Ние всички сме граждани на ЕС и всички нямат чужда регистрация.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря, комисар Рановски.
  Въпросът е, че в писменият документ който е изпратен до всички народни представители не присъства това предложение, което Вие току що прочетохте. Единствено тези предложения, които са изпратени и с които са били запознати народните представители можем в момента да обсъдим.
  Заповядайте, господин Михов. Можете да припознаете текстовете.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря, господин председател. Аз на драго сърце припознавам тези текстове на МВР. Можете да ме впишете в протокола като вносител на тези поправки.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да, ще го направим. Така че можем да обсъдим тогава всички текстове.
  От Правна дирекция имате ли коментар.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: Нямаме възражения, тъй като става въпрос за синхрон с новия Кодекс за застраховането.
  Не съм запозната с текстовете, но ако касае синхронизирането на този закон с Кодекса за застраховането няма проблем да бъдат извършени тези корекции.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: По отношение на предложените текстове в чл.123, чл.124 и чл.125 аз се солидаризирам с господин Михов, че ние ги припознаваме и тези текстове сме готови да ги внесем, тъй като това означава синхронизиране на законодателството и те отговарят на това изискване, но допълнителното писмо не отговаря на законодателството и то не е свързано със синхронизирането на законодателството, свързано с Кодекса по застраховането. Това е допълнително предложение.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Да това което сега го казах, аз искам само да го предложа на вашето внимание евентуално за обсъждане, тъй като термина „чужда регистрация” е вече по-различен. Моторни превозни средства с чужда регистрация трябва да са само тези, които са регистрирани извън Европейския съюз. Двустранните протоколи, които се попълват са по европейска директива, еднакви са в целия Европейски съюз и това дали е гражданин на Европейския съюз или дали колата е с регистрация в Европейския съюз, това не значи, че гражданина не може да си попълва двустранен протокол, като спазваме всички останали изисквания – да има съгласие, да има разбирателство, да няма употреба на алкохол, МПС да са в движение. Говорим за леки случаи, когато гражданите могат самостоятелно да си попълнят двустранния протокол. Да има разбирателство кой е виновен, съгласие и да няма противоречия. Всички останали случаи, когато има противоречия се посещават от органите на МВР.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря. Единствено ще ви помоля текстът, който припознава колегата Михов да бъде изчетен, тъй като аз го нямам в момента.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Текстът е следния: „ Чл.124, т.4 се отменя”.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря. Колеги, някакви коментари. Не виждам.
  Подлагам на гласуване заедно параграфи 10, 11 и 12 по писмото, което сме получили от МВР и предложението, което изчете колегата Михов и което припозна като вносител пак по предложение на МВР.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 10, против – няма, въздържали се - 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 8.
  Предложения по този параграф имат н.п. Иван Вълков и група народни представители, също така н.п. Димитър Байрактаров и група народни представители, който не го виждам да го представи.
  Заповядайте, господин Вълков.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Предложението е по-скоро техническо, за по-добро звучене.
  „2. Преди потегляне и по време на движение да се осигурят всички условия за безопасното им превозване.
  Това ни е предложението. Текстът по-скоро е редакционен.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря. Изказвания. Бихте ли от МВР изразили становище също по двете предложения – на Димитър Байрактаров и група народни представители и Иван Вълков и група народни представители. Заповядайте.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: По принцип подкрепяме предложението на г-н Байрактаров, тъй като всеки водач трябва да е внимателен на пътя и да се съобразява с останалите участници в движението. Така че не възразяваме, ако остане този текст.
  По отношение предложението на г-н Вълков. Имаме предвид, че водачът при превозване на пътниците трябва да предприеме всички действия пътниците да бъдат с обезопасителни колани, за да бъдат превозвани безопасно. Съгласни сме с вторият текст, който е предложен.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Колеги, някой от вас ще вземе ли отношение.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Оттеглям си предложението тогава, щом подкрепят предложението на господин Байрактаров.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Казахме, че предложението на господин Байрактаров не го приемаме. Водачът трябва да е внимателен, предпазлив, преди потегляне да предприеме всички действия за безопасно превозване на пътници. Приемаме такава редакция на текста.
  Мисля, че това което предлага господин Вълков е много по-вярно, по точно и по-значимо.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Свиленски.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: В законът в момента пише, че преди потегляне водачът да се убеди че са осигурени безопасните условия.
  Господин Вълков предлага преди потегляне и по време на движение да се осигури това. Тук ако говорим за лека кола, горе долу водачът ще може да се обърне и да провери дали всичко е наред, но ако е автобус или някакво друго превозно как по време на движение ще осигурява безопасността.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Давам един пример. Коланът може да бъде откопчан по време на движение и да не се ползва.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Как да носи отговорността, че 38-ят пътник си е разкопчал колана?
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Някой ще вземе ли отношение още.
  Г-Н БОЙКО РАЙНОВСКИ: Аз пак се връщам на този въпрос. Водачът е длъжен да осигури един безопасен превоз.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Всички разбрахме какъв е смисълът на предложението. Нека да преминем към гласуване.
  Гласуваме първо предложението, направено от Димитър Байрактаров и група народни представители.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 11, против – няма, въздържали се - 1.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване предложението на Иван Вълков и група народни представители.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 11, против – няма, въздържали се - 1.
  Приема се.
  Параграф 8 става §13.
  Член 132, т. 2 се изменя така:
  „2. Преди потегляне и по време на движение да се осигурят всички условия за безопасното им превозване”.
  Гласуваме новият текст.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 11, против – няма, въздържали се - 1.
  Приема се.
  Предложението на работната група е § 9 да отпадне.
  Аз припознавам това предложение, което е за отпадане на § 9.
  Моля Министерството на вътрешните работи за становище.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Предвид това, че приехте че трябва водачът да осигури всички условия за безопасно пътуване няма никаква пречка да отпадне § 9 с тази редакция която е дадена, тъй като идеята е била точно същата, като е дадена нова редакция, която покрива този текст.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз също припознавам този текст- параграф 9 да отпадне.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Гласуваме отпадането на § 9.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували „за” – 10, против – няма, въздържали се - 1.
  Приема се.
  Предложение на народните представители Теодора Георгиева и Иван Вълков за създаване на нов параграф 9а или както се пада поред.
  Ще представите ли предложението, господин Вълков.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря, господин председател, това е създаването на нов параграф във връзка с това , че всички пътници под 12 години са с ръст под 150 см, седящи в моторните превозни средства М2 и М3, когато са в движение използват системи за обезопасяване, съгласно чл.137б. системите за обезопасяване на деца се одобряват в съответствие с член 137г.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви. Имаме и становище от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Господин Каладжиев, ще представите ли становището. Изпратено е до всички народни представители.
  Г-Н КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: След като се запознахме с предложението, становището е следното. Текстът не би следвало да се приеме поради това, че предложеният текст противоречи на чл.2, §2 от Директива 91/ 671, както и с изменението на директива 2003/20 и с директива 2014/73. На практика там текстовете казват, че възрастта е от 3 години нагоре. Това е противоречието.
  Другото, което считаме, че е в противоречие това е че на практика всички превозни средства са от категория М2 и М3. Там са клас 1 -2 и клас А, всички превозни средства са седящи, т.е. не всички превозни средства от тези категории изискват монтирането на колани.
  Отделни другият факт, който е налице. В България имаме превозни средства, които са от тези категории и те са вече произведени такива и при тях задължителното изискване за колани не е наложително.
  Това са ми съображенията, които предлагам да бъдат обсъдени и вече вие да вземете решение.
  Превозните средства М2 и М3 са с над 22 места, а класовете 1, 2 или А са със стоящи и седящи места.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Категориите, които са от 8 до 21 места при тях как стоят нещата. Те са М2 всъщност, там правостоящите са забранени като цяло по презумция.
  Г-Н КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: Да , това е така.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: При тях производствено как стоят нещата.
  Г-Н КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: По принцип задължителното производство на коланите беше от 2015 година, то влезе в сила от 01 януари.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз се извинявам, че се явявам като адвокат на колегите, но те най-вече са целели това обхващайки категорията М2, която са така наречените жаргонно казано бусчета, които са от 8 до 21 – 22 места и най-вече училищните бусове, които возят децата за защитените училища. Знаете, че те в 90 % се водят междуградски, а при тях по презумция правостоящите са забранени за движение и вече вие ще кажете дали те са собственост на държавата в по-голямата си част на Министерство на образованието и науката, дали са снабдени с такъв вид обезопасителни колани и дали могат да бъдат оборудвани. Това са целели най-вече, а не междуградския и градския транспорт, който е от категория М3 и пътува по направление, по линии.
  Г-Н КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: Малко ми е трудно да коментирам в такава посока, тъй като тези превозни средства, с които се извършват чисто ученически превози, така наречените жълти автобуси, някои от тях мисля, че са в тази категория над 22 места. Има такива с марка Хюндай, които са с над 22 места, може и да бъркам. Нямам готовност в момента да кажа със сигурност. При нас единственото ни съображение е да не се създаде един конфликт. Да се създаде тази норма, а на практика да не могат да се ползват тези колани.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Аз само питам, пак казвам аз не съм вносител, но искам за себе си да преценя как бих гласувал. Ако се въведе тази норма с отлагателен подтекст, който гласи че евентуално за произведени след еди коя си година, или за ново резигстрирани и т.н., с идеята от тук насетне вече да се предприемат някакви мерки най-малкото тези, които са от категория М2 да бъдат снабдени с такъв вид обезопасителни средства като обезопасителни колани. Дали е възможно, дали е допустимо, да кажат и от МВР дали може да се направи такова разграничение.
  Г-Н КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: Аз ще си позволя да направя още един коментар. Вие в момента говорите единствено за тези превозни средства, които извършват превоз на ученици, деца и т.н., но ако остане този текст, това значи че всички превозни средства от тази категория, които са в междуселищно движение те трябва да имат такива седалки, обезопасителни колани и т.н. Лично ние не можем да си го представим практически как това ще стане. Примерно аз тръгвам с детето си и си вземам билет от превозвача и той от къде да знае каква точно седалка да има, малко практически е невъзможно това нещо и може би ще трябва да се прецизира текста. Това е нашето мнение. Далеч сме от мисълта да твърдим, че трябва да отпадне този текст. Това са нашите съображения. От една страна че няма задължителен характер за тези, които са със завареното положение, да новите вече трябва да имат и от друга страна как ще стане точно, когато той се движи да речем по нормална автобусна линия или така наречената редовна автобусна линия.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: В момента новите задължения са по силата на някакво законодателство. Тези, които вече се произвеждат имат задължителен характер за монтирането на коланите, говорим за европейското законодателство. Означава ли това, че от новопроизведените превозни средства могат да се премахнат тези колани, ако нашето законодателство не е синхронизирано.
  Аз затова попитах дали можем да направим някаква опция текстът да бъде запазен, но да има превозни средства произведени след 2015 година или нещо от този род, или за новорегистрираните.
  Г-Н КРАСИМИР КАЛАЙДЖИЕВ: На практика тези колани са задължителни за всички пътници, независимо от възрастта, но тъй като в момента тук се говори единствено и само за децата нас това малко ни притеснява, защото в същото време в нашият Закон за движение по пътищата в зависимост от възрастта, както се казва от габаритите на детето различна седалка трябва да има. Тук за седалки се говори, освен ние да не сме разбрали текста правилно. Ние коментираме доколко практически това ще е възможно, дали няма да се затруднят самите превозвачи да осигурят тези седалки, защото ако не ме лъже паметта бяха четири типа седалки, може и да бъркам.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да, благодаря.
  Колеги, някой друг.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Нека господин Вълков все пак да каже какво му е мнението, тъй като проблемът, който предполагам целят да решат с промяната действително съществува. Един превозвач натоварва 30 или 40 деца, започва да ги вози на екскурзии и всичко може да се случи, представете си какво става, ако спре внезапно, трябва да ги събира всички при него, а това дали ще им е удобно или неудобно, вече нашата работа е да защитим обществения интерес. Въпросът е обаче какви проблеми ще създадем, ако приемем текста така, както е предложен., в смисъл градските автобуси влизат ли в тази категория, маршрутките влизат ли, тези неща ако може да изчистим и да вървим нататък. Идеята е децата да бъдат защитени по някакъв начин, а дали е удобно на превозвача е другата страна на въпроса, ще купуват столчета и ще си ги разменят.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Аз не мога да оттегля сам предложението. С някои от нещата, които бяха изтъкнати съм съгласен, с други не, защото в сегашния текст нещата не са толкова различни, разминават се по отношение на това, че сме дали възраст под 12 години, а в сега съществуващият текст е записано – над 3.5 години. Така, че това не е основателно предложение, ние сме даже по-точни бих казал. По-скоро за ръстът под 150 см трябва да се помисли и трябва да се прецизират превозните средства вероятно, защото това нещо е също много важно и къде може да бъде използвано. Така че лично аз смятам, че трябва да се гласува. Дори и да се отхвърли в зала ако имаме някакъв прецизиран текст ще го прочетем.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Някакви други становища.
  Не виждам.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Да отложим разглеждането на този текст.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предлагам да гласуваме отлагането на този текст, който да бъде обсъден по-нататък, преди приключването на закона, като се надяваме да имаме по-прецизен текст, предоставен за гласуване пред народните представители.
  Който е за отлагането на този текст, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Приема се.
  Преминаваме към § 10.
  Предложение от Петър Славов и група народни представители.
  § 10 се заличава.
  Има предложение от Настимир Ананиев и група народни представители.
  Също така предложение от Иван Вълков и група народни представители.
  Предложение от Димитър Байрактаров и група народни представители.
  Заповядайте, господин Михов.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря, господин председател. Аз ще се възползвам пръв да взема думата.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Искате ли да чуем представители на Мишелин България ЕООД, като производители и като гости на тази комисия, които бяха поискали да се включат. Заповядайте.
  Г-Н ИЛКО СЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, казвам се Илко Секов и представям днес групата Мишлен, заедно с всички нейни подмарки, които произвежда в качеството си на експерт за продукти и услуги за Централна и Южна Европа, не само за България, аз съм български гражданин и с мен е колежката, която е адвокат на фирмата, колежката Мария Димитрова. По повод предложените текстове ние от група Мишлен благодарим първо за възможността да изкажем нашата позиция и от друга страна искаме да кажем, че силно подкрепяме текстовете в насока законодателство за зимните гуми с основна презумция и цел да се осигури безопасността на автомобилите и на всички пътници и от друга страна също така да се заяви ангажимент към околната среда.
  На последно място, не и по значение е икономическият аспект при употребата и покупката на гуми. По повод направените предложения до всички представители на комисията е изпратено също становище от Европейската асоциация на производители на гуми и каучук, в което са заявени техните препоръки относно законодателството и употребата на зимни гуми.
  Каква е нашата позиция по въпроса? Както казах ние подкрепяме всички усилия в тази насока, но при положение че съответният тип гуми бъдат ясно обозначени като гуми за употреба в зимни и заснежени условия, като в днешно време има два типа основни маркировки. Едната е М + С, приета е през 1972 година по предложение на Съединените щати , за да различи представянето на гуми, които са за снежна употреба от представянето на обикновени гуми, като тази маркировка първо казвам е много остаряла и второ има самодекларативен характер. Тя е единствено на база декларация на производителят, че той е взел всички мерки при дизайна и производството на гумата тя да се представя по-добре от обикновена гума-
  С настоящите регулации 6-6-1 от 2019 година и 117 от 2012 година е приет протокол и е въведена маркировка 3 PMSF – тривърха планина, със снежинка в средата. Към днешен момент тя е напълно валидна в Европа от 2014 година , както може да видите в писмото, изпратено до вас и това е единственият знак, който се дава на гума, която минава тест за поведение на заснежени повърхности, т.е. няма декларативен характер от гледна точка на производителя.
  Държа да кажа, че това е технология, която не е само за нас, за групата Мишлен. Това е общодостъпна технология за абсолютно всички производители и за абсолютно всички марки и е въпрос на избор дали една гума ще бъде подложена на това тестване. По принцип всички зимни гуми към момента минават това сертифициране и носят на страницата знак за това поведение.
  На следващото ниво има гуми, които са наречени всесезонни, също се произвеждат от множество производители на автомобилни гуми, които също минават подобен тест, за да може да се защити поведението при зимни условия.
  Това е първата част на нашето становище. Втората част е относно предложените с минимална остатъчна дълбочина на протектора от 4 мм и нашето становище също като това, изложено от Европейската асоциация на производителите на гуми и на каучук, така че към днешна дата няма гаранция, че гумите които са с 4 мм остатъчна дълбочина имат по-добро представяне на пътя, отколкото други гуми.
  Какво визираме тук? Остатъчната дълбочина, която е заложена като изискване от стандартите за производство на гуми е 1.6 мм и затова има индикаторна дълбочина в каналите, които са надлъжни и напречни. От там нататък чисто от професионална гледна точка, от техническа гледна точка каква е работата и функцията на каналите, в които се измерва дълбочината в контактното петно на гумата. Тяхната работа е да евакуират евентуални флуиди дали сняг или вода, за да може да не се нарушава контактното петно с пътя. От тази гледна точка най-важно за сцеплението в контактното петно са блокчетата и тяхното ламинизирането, съответно и типа каучук, за да може да има необходимото представяне
  Когато говорим за евакуиране на флуидите от контактното петно автоматично това е в директна връзка със скоростта на автомобила и количеството флуид, който може да се евакуира посредством тези канали. Именно затова е и становището на мнозинството от производители, че по този начин не се гарантира допълнителна сигурност. Единственото, което гарантира сигурност в зимни условия това е преминаване на тест за 3 PMSF , който е достъпен за абсолютно всички и на второ място гумата, използвайки я до 1-6 мм, което е законовия минимум, който е гарантиран от международните стандарти за производство на гуми няма да нанесе по никакъв начин икономически несгоди така да кажа, няма да бъде в ущърб на обществото, защото всички сме потребители, включително и законовата част МВР, КАТ имат огромен парк и от тази гледна точка ако гумите се демонтират на 4 мм, това означава че при първоначална дълбочина от 8 до 9 мм 50 % трябва да бъдат изхвърлени. Затова в покупателната способност на българина от крайна гледна точка също така не е добре да сменя толкова често гуми. Ангажимент на самият производител е да направи всичко възможно в съставката на каучука, ламинизирането на блокчетата и поведението да бъде гарантирано до пълното износване от 1.6 мм.
  Това, което можем да кажем е, че демонтирайки по-рано гумине ще бъде нанесен също така сериозен ефект върху околната среда, защото това би означавало по-голямо количество гуми.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря Ви за този експертен съвет. Заповядайте господин Михов.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Това, което каза колегата да го обобщим – никой не ходи зимата със сандали, всеки си обува ботушите.
  Аз може би за втори път днес на тази комисия ще се съглася с вас и може би бих припоз0нал Вашето предложение, което сте направили между първо и второ четене и то от гледна точка на промяна най-вече на срока през който ще трябва да се движат автомобилите със зимни гуми. Тъй като аз си направих трудът да изчета и становища от различни браншови камари, институции и т.н., които изразяват становище, че при един фиксиран срок може да се получи струпване на коли, желаещи да сменят гуми, за да не изтърват срока и т.н, мисля че би било по-редно да бъде оставено в ръцете на изпълнителната власт от гледна точка на това, че могат да бъдат по-мобилни и да реагират по-бързо, защото фиксирайки ги със закон твърдо, примерно от 1-ви до 15- или от 1-ви до 1-ви еди кой си месец, а иначе в зависимост от климатичните условия, от вида на зимата – по-мека или по-люта. Министърът на вътрешните работи може да публикува такава своя заповед от кога точно влиза срока, като разбира се ангажира този срок да бъде 10, 15 дни или месец, защото и противниците и привържениците на тези промени имат своите аргументи. От една страна казват: “Тази зима беше мека“, а другите казват “Да ама като отидеш на планина там има сняг“. Аз мога да ви дам конкретен пример, с който съм се сблъскал през тази зима. Примерно тази зима казват в Пловдив или в Благоевград не слагаме зимни гуми, но идват на гости в Боженци, в Габрово, минавайки през вр. Шипка там има 20 см сняг и става задръстване от 50 коли , а да не говорим колко катастрофи има.
  Друго по тази тема бих допълнил, както и господата казаха, че терминът наличие на сняг или наличие на лед са термините, които са най-подходящи за използването и за нуждите от използване на зимни автомобилни гуми. Аз мисля, че тук най-основното е температурата на асфалта, поправете ме ако греша. Аз съм си направил трудът да изчета доста материали. Зимната гума има едно сцепление при студ, лятната гума има друго сцепление, най-вече това се дължи на количеството естествен каучук, който присъства в едните и в другите гуми, съответно едната става много по-мека, другата става много по-твърда, съответно както и лятото стаява съвсем наобратно. Това за милиметрите е много спорно, защото също създаваме практика, при която ще мерим колко милиметра е гумата, дали е 3.9, дали е 4.1 и да дадем възможност на контролните органи да си изпитват уменията по мерене на тези милиметри.
  За веригите мисля, че няма смисъл да го коментираме, защото в много държави са въведени такъв вид вериги . Не знам до каква степен веригите нанасят на пътната инфраструктура някакви щети. Може би тези, които се занимават с пътищата могат да го кажат най-добре, аз не съм привърженик на използването на вериги при каквито и да било условия, тъй като и в двата случая ако не нанесе щети върху пътната инфраструктура, нанася големи щети върху пътното превозно средство.
  Имам само един въпрос към колегите от ИА Автомобилна администрация и към МВР, защото не съм запознат с оригиналния текст. Този член 139, ал.1 визира всички превозни средства, или превозни средства категория М 1, или абсолютно всички, тъй като знаете, че в определени категории превозни средства няма разлика между зимни, летни гуми и т.н. Мисля, че тук текстът не е прецизиран, защото зимни и летни гуми при автобуси и тежкотоварни автомобили няма. Поне аз не съм виждал такива в България. Благодаря.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря и аз. Реплика. Заповядайте.
  Г-Н АТАНАС ТАСКОВ: Благодаря, господин председател.
  Господин Михов, аз ще Ви помоля да ми предоставите тези данни, които казахте че сте чели на много места за представяне на зимни и летни гуми при температури. Защото аз никъде не съм прочел такова нещо. Аз също съм се занимавал доста с тези въпроси, чел съм, гледал съм, следил съм темата и гумите са оценявани за представяне на сняг, на мокро или на сухо. Не съм видял никъде сравнение на поведението на гумите при температурни разлики – при студено, топло и т.н. Това нещо ще Ви помоля да ми го предоставите. Това е първо.
  Второ по това, което споменахте. Искам да ви кажа като пътен експерт, че веригите не нанасят почти никакви вреди на асфалта и на настилките, по-скоро на автомобилите.
  Друго нещо, което искам да кажа по темата е, че никъде аз тук не видях в тези текстове за всесезонните гуми. Представителите на Мишлен споменаха така няколко думи за всесезонни гуми, но тук никъде не фигурира всесезонни гуми. Пред мен стои изследване на едни доста сериозни професионалисти, мога да кажа, от Автобилд. Те са правили едно изследване на поведението на летни, зимни и всесезонни гуми и дават доста високи оценки на представянето на всесезонните гуми, което трябва да бъде взето предвид, дори и за високопроходими автомобили въпрос за всесезонни гуми.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Господин Тасков, явно малко сте чели. Всяка година излиза едно изследване на Адък, тя е германска организация. Там ще видите изследване за абсолютно всички гуми, които са на пазара. Има няколко индекса, които се изследват. Първо зимна, лятна гума, те са различни, изследват се по различен начин. има шум, който се мери в децибели, има устойчивост на завои, големина, изтъркване и т.н. тези показатели всички ги има и между другото тези показатели имат скоростен индекс и са отбелязани на всяка гума във вид на цифри. Всесезонните гуми се отбелязват обикновено с М + S и всички зимни гуми са отбелязани обикновено с М + S като сезонни гуми. Те са всесезонните гуми. Има коли, които са 4 х 4 и си карат лятото с всезенонни гуми, които са М + S. Така че няма абсолютно никакъв проблем, стига да го има отбелязано. Ако искате можем да развием тази тема още за количеството естествен каучук и за количеството изкуствен каучук, вложен в едните и в другите гуми, но мисля че отегчаваме аудиторията. Всеки има мнение по въпроса. Най-правилното е да се влезе в законодателството на всички страни от Европейският съюз и да се види там как е решен този проблем. Навсякъде е реше по сходен начин, по който се опитваме ние да го решим. Пак казвам аз съм привърженик на свободата, министъра на вътрешните работи да има до някаква степен възможност да определя тези срокове, защото запишем ли ги със закон 1 ноември или 1 декември, какво правим, ако падне сняг примерно на 22 ноември. Изпадаме в патова ситуация, всички магистрали блокирани и т.н. Аз затова казвам, че е хубаво да има някакъв срок “от – до“, въпреки че познавайки народопсихологията на българите, всеки ще чака последния срок да отиде да си смени гумите. Аз мога да ви уверя, че и сега най-вероятно 80 % от хората си сменят гумите със зимни и летни.
  Пак казвам, надявам се в тази дискусия да не вкарваме политика, защото знам какви може да са настроенията.
  Всеки може да изчете достатъчно материали по темата. Пак казвам, аз за втори път се присъединявам към предложението на господин Ананиев, като пак трябва да се прецизират тези цифри – дали да бъдат 10 дни, 15 или 20 дни, дали да бъде от 01 декември или от 15 ноември. Може би е въпрос на залата тук да го реши, кое би било най-точно. Наистина може и от Правна дирекция да си дадат мнението и да стигнем до някакъв по-голям компромис.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря, господин Михов.
  Преди да продължим дебатът, правя процедура по удължаване на заседанието с 1 час и го подлагам на гласуване.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 11, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се.
  Продължаваме работа до 17.30 часа.
  Продължаваме дебатът, заповядайте.
  Аз исках да чуя мнението на МВР по четирите предложения. Ако може да изкажете вашето становище и по нещата, които засегна и господин Михов, господин Ташков също така.
  Моля да чуем и вашето становище преди да продължим дебата по същество.
  Г-Н ФИЛИП ГУНЕВ: Аз ще започна с един по-общ коментар, тъй като независимо, че не искаме да намесваме политика, то ще има политически отражения, особено ако се наложи министъра всяка година да определя кога започва края и началото на периода, оставяйки настрана трудността да се прогнозират метеорологичните условия в един такъв порядък. Ще трябва най-вероятно КАТ да предлагат на министъра, те сигурно трябва да разговарят с хора от БАН, за да им предложат кога да започне един такъв период.
  От тази гледна точка наличието на фиксирани периоди политически ще улесни нещата, защото няма да има дебат кога започва и кога завършва периода. Гъвкавостта да може да ги променя, т.е. в началото на м.март имаме трайно затопляне, има някаква такава прогноза е принципно приемливо да има една такава възможност. Сроковете тогава ще ви създадат същият проблем, който бизнеса ви е поставил. Например ако настъпи застудяване в средата на м. октомври и КАТ кажат до 25 октомври гумите да са сложени, това политически ще е проблем. Всичко ще бъде блокирано със сменяне на гуми, хората може да решат да си ги сменят две – три седмици преди това. С това гъвкавостта би била добре, но наличието на фиксирани срокове ще улесни всички, ще улесни гражданите да има някаква такава предвидимост. Тези срокове са въз основа на някакви средно статистически прогнози за времето за всяка година, но те се променят. Затова си мисля, че би било проблем министъра да трябва да определя тези дати, но добре е да имаме гъвкавостта при изключително топли зими да се прави такава промяна. Да се определи начинът по който тя да се предлага.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз бих искал да направя коментар, тъй като това е мое предложение и на колеги от Реформаторския блок
  В самото предложение пише, че министърът може, ние всъщност даваме такава възможност, ние не задължаваме министъра, тъй като ако вземем една ситуация, която м. февруари и м. март тази година бяха по-топли, отколкото сега през м. май, всъщност ние даваме такава възможност, от която може да се възползва министъра. Ние не задължаваме някой да следи прогнозите , да реагира или да не реагира, но когато се види, че всъщност има предпоставки затова нещо, министъра да има тази възможност и да се възползва от нея, защото ако го нямаме като текст, няма да има такава възможност. Когато имаме такава възможност, аз не виждам по какъв начин би натоварило самото министерство да взема едно такова отношение.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Агенция Пътна инфраструктура има създаден механизъм, по който следи включително и за температура на настилката, в какво състояние се намира съответната настилка на различните мрежи. Има повече от 320 камери по преброителните, разположени на територията на страната. Самите те имат възможност да направят контрол и всъщност да реагират адекватно. Господин Гунев правилно отбеляза, че ние нямаме възможност и капацитет да правим подобен анализ и оценка, докато те така или иначе във връзка с поддържането на пътната инфраструктура в състояние, годно за ползване правят този анализ, иначе принципно предложението и в двата варианта така както е дадено от ваша страна не се разминава с нашата експертна визия, защото предназначението за зимни условия е предложение, което ние сме подкрепили.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Михов.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Наистина Министерство на регионалното развитие и благоустройството наистина следи тези неща. Имат график, доколкото аз съм запознат и съм виждал, че се обявява заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Пътна инфраструктура, с която забранява преминаването на определен вид превозни средства с ремаркета, полуремаркета и т.н. в начало на зимен период. Да не говорим, че има проходи, които не се поддържат през зимния период, те също го определят. Наистина би било по-логично по някакъв начин Агенция Пътна инфраструктура да съвпада точно с техните периоди, тъй като знаете че фирмите, които почистват също от определен период със заповед вече дават дежурства и т.н., което означава, че те са вече в зимен период и ако тези периоди по някакъв начин вече съвпадат, може би ще стане по-лесно. Така че не е лишена от логика тази идея с това да се заеме Агенция Пътна инфраструктура, тъй като те достатъчно много заповеди издават през зимния период.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Предложението е, че всъщност контролът се извършва от МВР и когато се проверява кой с какви гуми е, защото това е законодателството, самия контрол се извършва със заповед на министъра. Това означава, че със заповедите на министърът на регионалното развитие и благоустройството трябва да се съобразят всички служители на КАТ.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Към настоящият момент е така, т.е. всички тези заповеди, които забраняват определено придвижване примерно на моторни превозни средства като ремаркета и т.н. в определен часови диапазон, в определени условия ние стриктно следим за спазването им, и сега е така.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз нямам против друго министерство, за съжаление нямаме техни представители и мисля, че не е редно да ги натоварваме с нещо такова, не сме чули тяхното становище, тъй като им вменяваме все пак някакви задължения, но иначе да, има логика в това, което казвате. За мен е важно да има такава възможност някой да може да отменя този режим , ако е просто топла година, каквато имахме сега.
  Заповядайте, господин Свиленски.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Господин председател, от дискусията стана ясно и господин заместник министърът каза, въпроса е политически, кой ще обере пешкира, когато ги въведе тези неща. Ние се мъчим да бягаме, като говорим за министъра, за малко по-къс срок. Ние и за една седмица да въведем изискване че са задължителни, от там нататък хората трябва да имат два чифта гуми, това е ясно. Дали ще запишем, че трябва да е само през м. декември или от 1 септември до 1 април, всеки един шофьор трябва да си има два комплекта гуми и през тази седмица да си сложи зимните гуми.
  В момента няма представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ни прехвърляме тези задължения на него. По принцип ако решим, можем да възложим на който искаме, защото ние сме органа, който решава, министерствата трябва да изпълняват. Само че кажете ми как този министър ще издаде една заповед за Варна, една за Бургас, една за Смолян. Примерно в Смолян е -15 градуса, а в Бургас е 25 градуса. За какво трябва да слагат зимни гуми в Бургас и цяла зима там е 20 градуса примерно.
  Представете си случаят, в който идват европейски граждани и те не знаят, че нашия министър на регионалното развитие и благоустройството или някой друг министър трябва да издаде заповед, да я качи 10 дни по-рано някъде. Тези неща трябва да са ясни и човекът, тръгвайки си от неговата държава, минавайки през България да знае на какъв режим ще подлежи, а не стигайки тук и 10 дни по-рано министъра реши да му смени гумите. Създаваме някакви предпоставки за коментари. Така че аз ще ви предложа и този текст да го сложим в онази графа Спорни, да го поизчистим още малко, за да видим дали 4 мм да са гумите, чухме от специалисти, че 1.6 мм е разумното, да видим колко от катастрофите са следствие на неизползване на такива гуми. Ние преди малко приехме един текст, че всеки водач е длъжен да осигури безопасността на пътуването и това мисля, че е част от безопасността. Ти няма как да осигуриш безопасността, ако не си сложил зимните гуми. Вече е въпрос на контролният орган как ще го санкционира, дали това нещо може да се докаже. Явно този текст има нужда от още малко поизчистване.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Предлагам да подкрепим предложението на Иван Вълков, като добавим думата “всесезонни“, зимни, всесезонни или летни гуми с вериги.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Това е моето предложение, да вървим напред.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Райновски.
  Г-Н БОЙКО РАЙНОВСКИ: Благодаря, господин председател.
  Уважаеми народни представители, мисля че малко се отклонихме от темата Безопасност на движението и навлязохме в някаква търговска дискусия, гумите Мишелин и аз ги препоръчвам, много са хубави, но това което спомена господин Свиленски, имаме ли информация от какво зависят произшествията през зимния период, колко са произшествията, колко са загиналите. Статистиката показва, че през зимата произшествията са в пъти по-малко, отколкото през летните месец, т.е. проблемът с гумите е по-скоро през летните месеци, отколкото през зимните. Това, което каза господин Свиленски е съвършено вярно. Ако ние определим дори 5 дни срок, това означава, че всички хора трябва да си вземат два комплекта гуми. Мисля, че няма държава, освен четири скандинавски страни, които безапелативно казват – зимни гуми, всички останали държави предлагат и някаква друга алтернатива, още повече че държавите, които са на юг все пак предлагат малко по-либерален режим. Така че справката, която се направи показва, че в много европейски държави, пак повтарям колкото по на юг са те, оставят една алтернатива да се управлява и с летни гуми, но при наличие на вериги в автомобила. Мисля, че това е разумно за страната ни, защото знаете, че все пак българинът има един автомобил, който му е най-скъпото, но му е трудно да го обслужва с всевъзможни неща и ще има и някакъв социален ефект, ако се наложи всички да вземат по два чифта гуми, така че нека да търсим алтернатива. Също така не мисля, че трябва да се върви към заповеди, защото действително всяка европейска държава си е декларирала периодът, през който ако има условия трябва да се слагат зимни гуми, а не да се каже в България че зависи от който и да било министър. Така че срокът трябва да е посочен, но в рамките на този срок би трябвало да има алтернатива за движение при добро време и с летни гуми. Благодаря ви.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря и аз.
  Единствено ще поискам от МВР становище за 4-те милиметра и по отношение на предложението, което се направи за летни гуми с вериги, също и това, което каза господин Иванов и господин Ташков за всесезонните гуми като вариант и опция.
  Заповядайте.
  Г-Н АЛЕКСИ СТРАТИЕВ: Уважаеми господин председател, ние подкрепяме нашето предложение да има изискване в определен период от годината да се ползват гуми, които са предназначени за тези условия. Мисля , че с въвеждане на изискването за протектора 4 мм в определен период, в който се прецени от народните представители би било удачно. Дали периодът е подходящ, беше предложено от 1 ноември до 1 април или трябва да се намали този период е въпрос на преценка. Би трябвало да има някакъв период, в който да има изискване, дори ако прецените да е изискване за дълбочината на протектора сме съгласни да го подкрепим. По отношение на дължината на протектора в различните държави има различни виждания, мисля че в Сърбия дълбочината е 4 мм
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Михов.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Ние направим мечешка услуги на хората. Ако направим 4 мм , ще купуват не по 2 комплекта гуми, а ще купуват по 3 комплекта, защото гумите през лятото както са били 4 мм, като е горещ асфалта над 30 градуса до края на лятото ще станат 1.6 мм и зимата ще трябва да си купи други гуми, лятото ще трябва да си купи още едни, защото пак ще ги изтърка. Разбирате ли за какво става въпрос. Доказано е, че примерно с 1 комплект зимни гуми може да се кара три зими. Също така е доказано, че лятната гума се изтърква повече, защото тогава хората повече шофират и температурата на асфалта е по-висока. Абсурдно е лятна гума да можеш да я поддържаш на 3, на 4 мм. Температурата на асфалта лятно време може да достигне до 40 градуса. Агенция Пътна инфраструктура я измерват и забраняват движението на тежкотоварните автомобили, защото асфалта се нарушава. При такава температура лятната гума се изхабява бързо и ти няма как практически да я поддържаш и до зимата да караш с нея на 4 мм, което означава, че другото лято ще трябва пак да си купиш нови гуми, за да може зимата да ги поддържаш на 4 мм.
  Аз с височина на протекторът не бих подкрепил нито едно предложение поради причините, които изложих.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря ви.
  Колеги, още някой иска ли да изрази мнение.
  Заповядайте, господин Вълков.
  Г0Н ИВАН ВЪЛКОВ: Благодаря, господин председател.
  Аз искам да си мотивирам предложението, тъй като то не е само мое, то е и на група народни представители и то е направено на базата на среща с производители, с вносители и с търговци на гуми, включително и с присъстващите тук от фирмата Мишлен и аз се учудвам, че на това заседание присъстват само те, не присъстват другите, защото има голяма разлика по отношение дълбочината на протектора, който трябва да бъде за лято и за зима. Всички други производители са на друго мнение.
  Европейската практика в тази насока е, че зимните гуми в четири законодателни мерки, взети в това отношение и те са: от 3 мм до 6 мм. Процентно съм ги направил – 65% от страните са с 4 мм, 10 % са 5 мм, 5 % са 6 мм и 10 % са 3 мм. Съответно там, където има по-голяма дълбочина на протектора знаете става дума за скандинавските страни Само в четири страни има въведено задължение за зимни гуми императивно, във всички други страни, в по-голямата част има дадена възможност и ние сме се съобразили с това нещо. Защо гумите са 4 мм мисля, че ме разбрахте.
  Аз чух тук и за всесезонните гуми и съм съгласен принципно, че може да има зимни, всесезонни и съответно летни гуми с вериги. Смятам, че това също е нормална практика, която може да бъде възприето.
  Аз също мисля, че трябва да има някакъв срок, защото този срок от една страна ще даде възможност на самите водачи на моторни превозни средства да се подготвят за смяната на тези гуми или за движение при зимни условия, т.е. да се набавят вериги или да се огледат гумите, защото наистина е необходимо да има разлика при движението при зимни условия и през останалата част на годината и лично смятам, че може едно допълнение да се направи и това да бъде от 01 декември до 01 март. Защо казвам тези дати от 01 декември до 01 март. Защото съгласно статистиката, която сме направили е фактически от 2010 до 2015 година и средните температури за м. октомври са над 11.8 градуса, за м. ноември те са над 8.2 градуса и за м. март са над 8.3 градуса, което съгласно становищата на всички автомобилни производители и търговци гумата, която се ползва при зимни условия е при температура под 7 градуса. Това означава, че през тези месеци не е рационално да бъдат използвани такива гуми . Това е което мога да кажа по направеното от нас предложение и бих желал да чуя мнението на Министерство на вътрешните работи, тъй като първоначално, на първо четене те подкрепиха напълно предложението да се пътува с гуми за зимни условия в даден период, също и за периода за който става дума.
  Г-Н ИЛКО СЕКОВ: Това, което искам да кажа е, че единствената маркировка, която се използва също при всесезонни гуми, за да гарантира представяне, е посочената 3 РМSF, която обясних преди малко – тривърхата планина със снежинка по средата. Тя се използва също за всесезонните гуми. Аз искам да кажа, че представям не само Мишлен, но и всички дъщерни марки, които са още 6 марки на пазара, не е само една и това, което искам да кажа е, че гумите се водят летни и гуми за употреба на сняг и на силен сняг, а не за зима. Зимни условия и снежни гуми са две различни неща. Единствената маркировка, която гарантира тази универсалност, която вие предлагате, за да не е в ущърб на обществото и на потребителя е да има тази маркировка 3 РМSF. Относно законодателството в другите държави то е старо и в момента тече подновяване. При тях има в законодателството М + S, което както ви казах е доста стара маркировка и 4 мм един количествен показател, както вие казахте, т.е. за количеството сняг и дъждове , които падат. Понеже М + S е кухо наименование те са го вързали с 4 мм, за да може да има някакво измерение.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Според вас трябва ли изрично да се запише всесезонни гуми.
  Г-Н ИЛКО СЕКОВ: Според мен най-добрата формулировка ще бъде – гуми, които носят маркировка 3 РМSF, което ще бъде предмет на бъдещото законодателство в Германия и Австрия.
  Единствената маркировка по гумите, която гарантира някакво представяне и по никакъв начин не натоварва потребителят да купува два комплекта гуми е гумата да носи маркировка 3 РМSF и това не е нещо, което огничава нас като производители. Първо ние сме отговорни за още 6 марки леки гуми . Второ това е нещо, което е маркировка универсална в Европа и всички производители на зимни и всесезонни гуми я поставят.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря.
  Г-ИЛКО СЕКОВ: Този знак е приет с регулация 117 от 2012 година на Икономическата комисия за Европа, т.е той е стандартизиран навсякъде в Европа.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Въпросът ми е всички и вносители в България разполагат с такива гуми. Някой поставяме ли в монополна ситуация.
  Г-Н ИЛКО СЕКОВ: Този знак не е индивидуален, не е свързан с определена марка.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Моля кажете всички вносители в България разполагат ли с такъв тип гуми.
  Г-Н ИЛКО СЕКОВ: Да.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Господин председател, Наредба № 74 от 2003 година е за одобряване типа на гуми по отношение ниво на шума, при контакт с пътя, одобряване типа на нови МПС и т.н. е предмет на регулация специално за гумите в нашата държава.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Имаме ли там регулация на този тип гуми, който дискутираме.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Това е предмет на ИА Автомобилна администрация, за съжаление тях ги няма.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Заповядайте, господин Кадиев.
  Г-Н ПЕТЪР КАДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Господин Свиленски вмъкна нещо, което е много вярно. В Смолян температурата в момента е 5 градуса., така че трудно ще ни бъде да регламентираме определен срок. Аз мисля, че трябва да се регламентира в зависимост от метеорологичните условия. Аз още не съм свалил зимните гуми , на 24 май на Пампорово валя сняг.
  Второ. Ако трябва да се запише някаква маркировка относно сезонните гуми, тя да бъде – сезонни гуми с маркировка еди каква си, защото обикновения потребител няма да знае каква е тази маркировка, за да я търси. Да се запише: “сезонни гуми с един каква си маркировка“.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз съм съгласен с Вас, но от МВР представиха този нормативен документ и база, в която има класификацията на гуми, те трябва да отговарят на БДС за гуми.
  По принцип съм съгласен, че това би било добър начин на записване.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Аз предлагам да отложим и този текст, но мисля че предложението на господин Вълков и група народни представители е най-добро, само протектора на гумите да бъде 3 мм, а не 4 мм: “ при сняг или лед на пътя със зимни гуми , с всесезонни гуми или летни гуми с вериги“.
  Да отложим текстът, за да преценим къде да вмъкнем дефиницията “всесезонна гума“.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Михов.
  Г-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Благодаря, господин председател, аз предлагам и този текст да отложим за разглеждане на другото заседание, което да подложите на гласуване.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да гласуваме процедурата на господин Михов да отложим текстът до прецизиране на един работещ вариант около който да се обединим.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 11, против – няма, въздържали се – 2.
  Приема се.
  Преминаваме нататък към § 11.
  Имаме предложение от Петър Славов и група народни представители.
  Също така предложение от Мартин Димитров и група народни представители.
  Имаме и писмо от Министерство на вътрешните работи.
  Аз не виждам тук Петър Славов и Мартин Димитров, които да представят своите предложения.
  Моля да кажете както е вашето становище по направените предложения от народните представители.
  Господин Рановски, заповядайте.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Уважаеми господин председател, дами и господа, предложението на Министерство на вътрешните работи е свързано с работата на една междуведомствена работна група с участието на Прокуратурата, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, на която се търсеше решение какво да се прави с автомобилите, които са отнети в полза на държавата. Тъй като в законът сега изрично е казано, че ако не се установи идентификационният номер, автомобила не подлежи на регистрация . Голяма част от тези автомобили, които са отнети в полза на държавата се предоставят за ползване със заповед на министъра на финансите на държавни учреждения, но пък закона забранява тяхната регистрация.
  Нашето предложение е да има изричен текст за одържавените, конфискувани и изоставени в полза на държавата превозни средства, да има ред по който да се поставя служебен идентификационен номер, като за това поставяне на идентификационен номер да става по ред, определен от министъра на вътрешните работи и предлагаме да има един отлагателен срок в порядъка на 6 месеца, през който да бъде изготвен такъв нормативен акт, който да регламентира начина на поставяне на служебен идентификационен номер. Такива идентификационни номера се поставят в много страни от Европейския съюз, най-много в Италия и такива автомобили пристигат при нас и подлежат на регистрация, няма пречка за последваща регистрация. Въпросът е, че това са автомобили, на които по никакъв начин в хода на производството не е установен автентичния идентификационен номер, поставен от завода производител, говорим за рамата, но са предоставени на държавно ведомство за ползване и трябва да има ред, по който да бъдат регистрирани.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Бихте ли коментирали предложението на Мартин Димитров за сезонно ползване.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Съгласно действащата в момента нормативна база, превозни средства, които в даден период не се ползват, има ясно регламентиран ред, има възможност те да бъдат спрени от движение и когато се наложи да се ползват, да бъдат пуснати в движение, като говорим за една елементарна или максимално опростена процедура с подаване на едно заявление. Така че предложението за въвеждане на някакви сезонни застраховки, смитам че не е правилно. Не е необходимо да се правят такива промени , тъй като и сега нормативната база позволява за даден период превозни средства, които не се използват да бъдат спрени от движение, тогава на тях не се дължи гражданска отговорност и те няма да бъдат прекратени служебно.
  Не подкрепяме направеното предложение, тъй като и в момента има ред, по който тези превозни средства могат да бъдат освободени от заплащане на застраховка гражданска отговорност.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря.
  Колеги, някой ще дискутира ли. Не.
  Подлагам на гласуване първо предложението на Петър Славов и група народни представители.
  Който е за , моля да гласува.
  Гласували “за“ – 3, против – 2, въздържали се 4.
  Предложението не се подкрепя.
  Подлагам на гласуване предложението на Мартин Димитров и група народни представители.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ - 5, против – няма, въздържали се – 8.
  Предложението не се подкрепя.
  Моля да прочетете текста, предложен от МВР.
  Г-Н ЯВОР ГЕОРГИЕВ:
  В чл.143, ал.3 накрая се поставя запетая и се добавя: “с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата, предоставено за нуждите на бюджетна организация, регистрацията на което се извършва след поставяне на нов идентификационен номер, по ред определен в наредба от министъра на вътрешните работи“.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Този текст е за превозни средства, които са изоставени или отнети в полза на държавата и са предоставени на държавни учреждения. Има решение на съда и заповед на министъра на финансите, с което ги предоставя за ползване. Само на тях се възстановява служебно номера.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Припознавам този текст.
  Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ: Аз също припознавам този текст.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Двата заместник председатели припознават този текст.
  Подлагам на гласуване така предложения текст.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 8, против – няма, въздържали се – 1.
  Подкрепя се текста.
  Да гласуваме текста на вносителя, с поправката, която добавихме от последното ни гласуване.
  Прочетете отново редакцията.
  Г-Н ЯВОР ГЕОРГИЕВ:
  В чл.143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.3 накрая се поставя запетая и се добавя: “с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата , предоставено за нуждите на бюджетна организация, регистрацията на което се извършва с поставяне на нов идентификационен номер по ред, определен в Наредба на министъра на вътрешните работи“.
  В ал 6, 7 и 8 думите “снемането от отчет“ се заменят с “прекратяване на регистрацията“
  2.Създава се нова ал.9.
  “(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, унищожаване или отнемане в полза на държавата, както и в случаите на уведомяване от службите за контрол по чл.167, ал.2, т.3 и при установяване , че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер“.
  3.Създава се ал.11 и 12:
  “(11) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в Глава 6. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акт за установяване на административното нарушение“.
  “(12) Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал.11 се извършва по ред, определен в наредбата по чл.140, ал.2“.
  4.Сегашната ал.9 става ал.13.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Подлагам на гласуване така изчетения текст.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 11, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Продължаваме нататък към § 12.
  § 12. Няма предложения.
  Има ли изказвания, остава текста по вносител.
  Имаме ли редакция от Правна дирекция.
  Заповядайте, прочетете ни правно техническата редакция.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА:
  В чл.154а, от 2, 6 и 7 изречение второ се заличава. По смисъл нищо не се променя.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: От МВР приемате ли тази правно техническа редакция.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Да, приемаме тази редакция. Нямаме забележки.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Гласуваме по начинът, по който беше изчетено.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 1, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 13. Няма направени предложения по вносител.
  Заповядайте за правно техническа редакция.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА:
  Новата редакция, предложена на § 13.
  “Стажът като водачи се зачита от датата“. Предложението по вносител беше “ стажът започва да тече“. Просто сме прецизирали текста.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: От Министерство на вътрешните работи както е вашето становище.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Това е право техническа редакция. Съгласни сме с нея.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Подлагам на гласуване § 13 по вносител, с редакцията която направи Правна дирекция.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 1, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се .
  Преминаваме към § 14.
  Предложението е от Настимир Ананиев и група народни представители.
  Предложението, което сме направили е за прецизиране на текста.
  “Новият водач получава 2/3 от максималния брой контролни точки“.
  Ако някой иска да вземе думата. Заповядайте от МВР.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Принципно ще стои въпросът, въпреки че е казано, че се счита за нов водач за първите 24 месеца, какво се случва след изтичането на тези 24 месеца по отношение на контролните точки.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Имате предвид, че изрично не е записано.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: В тази редакция липсват 24-те месеца.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Да, защото по-нататък определяме категорията нов водач за 24 месеца.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Нормата единствено казва, че за тези 24 месеца са тези 2/3 от максимален брой контролни точки. Може би все пак е необходим един допълнителен регламент, който да каже кога той ще получи остатъчния брой точки.
  Има и друг момент, че за този водач трябва да бъде разписан регламент, по който да получи разликата до 39. Напълно възможно е за периодът от 24 месеца на него да му бъдат отнемани контролни точки и всъщност той да не започне след 24 месеца с 39, пълен обем, а с по-малък от 39. Така че все пак трябва да има разписана изрична норма и за това.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Доколкото Ви разбрах ако остане текстът по вносител, където говорим за 24 месеца, след това да пише, че след изтичането на периода да се запише текст. Въпросът е ако имаш намалени точки как ще ги възстановиш
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Трябва да има добавяне на 13 точки към наличните, това което подсказва комисар Рановски, за да бъде поставен и той в равнопоставено положение спрямо останалите водачи, пък и самите те да не бъдат ощетени спрямо него, доколкото той би получил по-голям брой точки отколкото всъщност заслужава предвид извършени преди това нарушения.
  Г$Н ИВАН ВЪЛКОВ: Имам въпрос. Има ли някъде изричен текст, в който е записано, че след изтичане на 24-те месеца, когато водачът не е направил някакво нарушение ще му се добавят допълнителните 13 точки.
  Г$ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Не и аз точно това казах, че трябва да бъде разписано, че след изтичане на този срок от 24 месеца, в който той е дефиниран като нов водач, този водач би следвало да получи допълнителните 13 точки, които представляват 1/3, която предварително всъщност му се взема в този период от 24 месеца.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Бихте ли направили редакционно предложение, което да гласуваме, като аз бих оттеглил моето предложение, тъй като оставим 24-те месеца ще бъде по-ясно. Така че оставаме на текст по вносител. Ако може да предложите редакционно предложение към текста на вносителят, който гласи към момента:
  “Новият водач за първите 24 месеца получава 2/3 от максималния брой контролни точки...“. Според мен там трябва да има запетая и да се добави нов текст, като например “след изтичане на срока...“.
  Заповядайте, господин Рановски.
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Само да вмъкна това, че законът след като го регламентира това нещо има действаща наредба за контролните точки и там мисля, че биха могли да се регламентират нещата, какво трябва да се направи и т.н. Не е необходимо в закона да се вкарва допълнителен текст.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Заповядайте, господин Иванов.
  Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Господин Ананиев, уважаеми колеги, ако на шофьор нов водач му бъдат отнети всички контролни точки в тези 24 месеца, след като изтекат тези 24 месеца той ще получи ли 13 точки автоматично.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Принципно като юрист, не само като представител на Министерство на вътрешните работи да кажа следното. Наредбата е подзаконов нормативен акт. Въпросът с придобиването на тези контролни точки е предмет на регламентация на закона и следва да е тук. Наредбата регулира редът, по който те съответно биват по условия ред отнемани и възстановявани, списък за нарушенията за които се отнемат, което е различно.
  Прецизно би било да има разбира се едно допълнение към този текст, който е предложен и би следвало да бъде обвързано със стажа като водач, доколкото стажа като водач, както беше гласувано преди малко не тече през времето, през което той е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство, т.е. не говорим само за първите 24 месеца от придобиването на правоспособност, а за първите 24 месеца от стаж, практикуващ като водач.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Как ще докажем този стаж практикуващ като водач.
  Г-ЖА БЛАГОРОДНА МАКЕВА: Точно това измерваме в чл.154, редакцията която беше направена, как точно се зачита времето, през което водача примерно е бил лишен и не се зачита за стаж и че започва да тече от датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Ако той е бил лишен от правоуправление няма автоматично да си възстанови правото за управление така или иначе.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Заповядайте, господин Ташков.
  Г-Н АТАНАС ТАШКОВ: Наистина трябва текстът да се допълни, но помислете да бъде в характера на стимулиране, с две думи да си ги заслужи тези останали точки, а не автоматично да ги придобива. Ако през това време например е останал с 5 точки и ние му дадем още 13, той все едно че е неопетнен някак си. Просто нещо да е стимулиращо, задължаващо дори.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря, господин Ташков.
  Господин Вълков имате думата.
  Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ: Имам конкретно предложение по текстът, във връзка с направените предложения като цяло.
  В чл.157, ал.1 се създава изречение второ: “Новият водач за първите 24 месеца получава 2/3 от максимален брой контролни точки. Допълнителните 1/3 контролни точки водачът получава след като придобие24 месеца стаж“.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Заповядайте , господин Стратиев.
  Г-Н АЛЕКСИ СТРАТИЕВ: Къде е казано, че водачът получава 39 контролни точки? Това е казано в наредбата, а не в закона. Така че според мен в наредбата тези неща биха могли да бъдат решени. Броят на контролните точки не се определя в Закона за движение по пътищата, а в наредбата.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз мисля също, че трябва да запишем такова уточнение.
  Г-Н АЛЕКСИ СТРАТИЕВ: Тогава да запишем колко контролни точки се дават на водачите.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Аз съм съгласен с Вас, но ние не записваме броят контролни точки, които се възстановяват. Господин Вълков прочете текст, в който е записано 1/3контролни точки се възстановят.
  Заповядайте, господин Свиленски.
  Г-Н ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: аз ще се опитам също да направя една редакция и колегите да кажат кое ги устройва повече.
  “Новият водач получава 2/3 от максималния брой контролни точки, а оставащите 1/3 след придобиване на 24 месеца стаж като водач“.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Коментар има ли по така направеното предложение.
  Г-Н АТНАС ТАШКОВ: Аз предложих да има някаква добавка “ако не е нарушавал правилника“. Ако няма отнети точки тогава да му се дават тези точки, за които говорим. Той ако е нарушител през тези 24 месеца и е останал с 2 точки защо ще му даваме още 13 точки. Предложението ми беше след текстът “след придобиване на 24 месеца стаж“ да има и някакво допълнение. Той ако е нарушител на пътя защо ние ще го стимулираме и ще му даваме точки след това.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Колеги, подлагам на гласуване редакцията, която беше направена от господин Свиленски, която отразяваше желанието на комисията към момента. Моля да прочетете още един път текста.
  Г-Н ЯВОР ГЕОРГИЕВ:
  В чл.157, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Новият водач получава 2/3 от максималния брой контролни точки, а оставащите 1/3 контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство“.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
  Заповядайте от Правна дирекция.
  Г-ЖА АННА ЕМАНУИЛОВА: В законът има хипотези, при които на него му са наложени санкции. Какво ще стане тогава?
  ПРЕДС. НЕСТИМИР АНАНИЕВ: В предишният член който гласувахме, чл.154а са посочени, така че той е наказан.
  Г-Н АТАНАС ТАШКОВ: Аз имам само един въпрос към Министерство на вътрешните работи. За водач до 24 месеца има 2/3 от точките. Накрая на този период от 24 месеца остава без точки. Какво следва, вземат му книжката и автоматично след това на 25 месец му връщат точките и какво трябва да му върнете книжката ли?
  Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ: Има изричен текст за водач, който е изгубил всички точки губи правоспособност и трябва да се яви за възстановяване на правоспособност по определен ред. Изгуби ли всички точки редът за възстановяване е регламентиран.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ:
  Колеги, изчетеното предложение го подлагам на гласуване, което беше за редакцията на § 14 или който става по ред. Гласуваме за чл.157.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 11, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към § 15.
  По § 15 нямаме направени предложения.
  Има ли изказвания по този параграф. Не виждам.
  Нека да гласуваме § 15 по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 11, против – няма, въздържали се – 1.
  Приема се.
  Следва § 16 , който е доста дълъг.
  Аз предлагам да удължим с още един час времето, което ще подложа на гласуване.
  Г.-Н ЦВЕТОМИР МИХОВ: Ние отложихме доста параграфи.
  Аз предлагам да не удължаваме времето и другата седмица на спокойствие да разгледаме отново текстовете, които отложихме и да продължим нататък със законопроекта.
  ПРЕДС. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря, господин Михов.
  Подлагам на гласуване направената процедура за удължаване на времето с още един час.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували “за“ – 3, против – няма, въздържали се – 9.
  Не се приема предложението.
  По точка Разни няма предложения.
  Закривам заседанието.


  Край на заседанието: 17.45 часа

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  /Настимир Ананиев /
  Форма за търсене
  Ключова дума