Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Срещи с представители на традиционните вероизповедания
03/02/2015
Ръководството на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, по инициатива на нейния председател г-н Красимир Велчев, започна поредица от срещи с представителите на традиционните вероизповедания в Република България.

На 17 декември 2014 г. г-н Велчев се срещна с Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той беше придружаван от зам.-председателя на комисията - г-жа Евгения Алексиева.
По време на разговора г-н Велчев изрази надеждата, че Българската православна църква ще засили още повече своето влияние в обществото, тъй като българите са загубили всякаква вяра и надежда. Негово Светейшество изтъкна, че пред политическите и духовните водачи на България стоят важни задачи, по които следва да работят заедно, и че кризата, в която се намираме, може да бъде преодоляна само с обединени усилия. Двете страни се съгласиха, че омразата и противопоставянето не са начин за постигане на успех, водещи трябва да са взаимното уважение и безкористното служение в името на общата цел - добруването на българския народ.
В хода на разговора бяха набелязани конкретни проблеми, по които Комисията би могла да съдейства на БПЦ-Българска Патриаршия.


На 22 януари 2015 г. последва посещение на Главното мюфтийство. Г-н Велчев, придружен от зам.-председателите г-н Васил Антонов и г-н Тунчер Кърджалиев, бяха приети от главния мюфтия, г-н д-р Мустафа Хаджи и главния секретар г-н Ахмед Ахмедов.
Важна тема на разговора бе изградената през вековното съжителство на мюсюлмани и християни религиозна толерантност, уважение и взаимно зачитане на религиозните традиции.
Двамата ръководители бяха единодушни, че религията няма граници и основният момент в нея е любовта. След случилото се във Франция остро се нуждаем да намерим общ език, който да обединява хората, независимо от тяхната религиозна принадлежност.
По думите на духовния лидер, поредният варварски терористичен акт и последвалите го реакции показва, че мюсюлманите не са съумели в задоволително ниво да представят на широката общественост ислямската религия и нейните морално-ценностни фундаменти.
Г-н Главният мюфтия представи приоритетите на институцията и информира своите гости за същината и необходимостта от реализацията на проекта за Ислямски културно-образователен център в София.


На 28 януари г-н Красимир Велчев и г-жа Евгения Алексиева направиха посещение на Негово Високопреосвещенство епископ Христо Пройков – председател на Епископската конференция на Католическата църква.
В хода на разговорите на тази сърдечна среща монсеньор Пройков се спря на новите положителни реформи в Католическата църква, които папа Франциск I е започнал и твърдо отстоява. Изключително големи са изискванията на Негово Светейшество към личния пример на духовниците - за тяхното въздържание от богатство, от което сам се е отказал, милост към бедните и смирение. Папа Франциск I особено държи те да наблягат на проповедите за милосърдието, и важната роля на брака и семейството за възпитанието на децата.
Монсеньор Пройков запозна гостите и с многобройните проекти в областта на социалната сфера и здравеопазването, които Католическата църква успешно развива чрез структурите на КАРИТАС – единствената стройна благотворителна прицърковна оргнизация в България с вековни традиции.
Споделени бяха тези за острата необходимост от религиозно възпитание на подрастващите. Размениха се идеи за развитието на духовния и обществен живот в страната.

По покана на г-н Красимир Велчев, на 26 февруари 2015г. се проведе среща с Епархийското ръководство на Арменската Апостолическа православна църква. На срещата присъстваха зам.-председателите на комисията - г-жа Евгения Алексиева и г-н Васил Антонов. Арменската църква беше представена от председателя на Епархийския съвет г-н Антраник Шакариян, г-н Рупен Чавушан- зам.-председател и Архиерейския наместник дер Храч Мурадян.
Гостите уведомиха ръководството на комисията за предстоящия Църковно-народен събор, който ще се проведе през втората половина на м. май в гр. София. Съборът се свиква за приемане на нов устав на изповеданието, въз основа на който да бъде избран нов архиерей за България. На събора ще присъстват и представители на Ечмиадзинския католикосат – духовен център на Арменската Апостолическа православна църква в България. Господин Велчев се информира и за градежа на катедралния храм „Сурп Аствадзадзин” в гр. София, който поради финансови затруднения все още не е завършен.За довършителните дейности държавата е заложила 50 000 лв. в бюджета за настоящата година. Разчита се и на дарения.

На 12 март 2014 г. ръководството на Комисията по вероизповеданията и правата на човека се срещна с Управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности в България /НСРОБ/. В срещата взеха участие народните представители г-н Красимир Велчев - председател на комисията, г-жа Евгения Алексиева и г-н Васил Антонов. НСРОБ беше представляван от д-р Рупен Крикорян - председател и представител на Арменската Апостолическа църква, пасторите еп. Николай Неделчев и Евгений Найденов от Обединените евангелски църкви, о. Петко Вълов от Католическата църква, г-н Хайри Емин – Мюсюлманско вероизповедание и г-н Марсел Израел – представител на Централния израилтянски духовен съвет. Присъстваха още и секретарят на организацията – г-жа Камелия Славчева и адвокат Николай Чернев.
Гостите запознаха народните представители с дейността на НСРОБ, който има седемгодишна история. Негови учредители са Българската православна църква, Мюсюлманското изповедание, Арменската Апостолическа църква, Централният израилтянски духовен съвет, Обединените евангелски църкви и Католическата екзархия.
Дейността на НСРОБ включва участия в дискусии по актуални обществени проблеми, провеждането на семинари и конференции, посветени на значими религиозни въпроси, организирането на общи молитви в кризисни и важни за страната ни моменти, и благотворителни прояви. Това, което обединява различните изповедания в тази неправителствена организация, е общата им цел да съградят общество, което да изгради мостове между религиозните общности в България. Религиите трябва да обединяват хората, а не да ги разединяват. Идеите, които се прокламират в Устава на организацията, са отрицание на проявите на агресия на верска основа и утвърждаване на любовта, разбирателството, търпимостта, взаимната помощ, благотворителността.
Много успешни прояви на НСРОБ през изминалата година са проведеният под патронажа на кмета на гр. София Фестивал на религиите и благотворителната инициатива за събиране на дрехи и помощи за бежанците.
Международната дейност на НСРОБ включва организиране на срещи с новоназначените посланици и привличането им като почетни членове, създаване на връзки между отделните религиозни общности тук, в България, и в съответната страна, където масово се изповядва съответната религия. Установяват се активни контакти с депутати от Европейския парламент, за осъществяване на съвместни проекти. Предстои организиране на среща със Светия престол.
В хода на разговора беше подчертано доброто взаимодействие на ръководството на НСРОБ с парламентарните комисии по вероизповедания.
Все още има нерешени въпроси, свързани с недостига на гробищните паркове /предвид специфичната за отделните вероизповедания обредност/, социалното осигуряване на свещенослужителите, акредитацията на висшите протестантски училища и мюсюлманския институт и др.
Народните представители изслушаха с голям интерес предоставената информация. Г-н Велчев увери ръководството на Управителния съвет на НСРОБ, че и за в бъдеще Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще продължи традицията да се консултира с НСРОБ във връзка с важни законови промени. Но той изрично подчерта, че когато става дума за законодателни инициативи, свързани с интересите на вероизповеданията, те трябва много прецизно да бъдат премислени, защото могат да се приемат текстове, с които да се злоупотреби с интересите на обществото.
Срещата приключи с уверението и на двете страни, че тя е изключително навременна и полезна. Общото убеждение е, че тези дискусии трябва да станат традиция.