Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
29/10/2015, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала №1, Източно крило
1. Законопроект за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург, № 502-02-33, внесен от Министерски съвет на 16.10.2015 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума