Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
12/05/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала №1, Източно крило
1.Обсъждане на Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2015г., № 620-00-8, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 31.03.2016г.
2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума