Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
23/07/2015 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  Вх. № 553-18-50/23.07.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейски съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерския съвет на 17.07.2015 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 23 юли 2015 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейски съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, внесен от Министерския съвет.

  I. С настоящия законопроект се предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави, от една страна, и Република Ирак, от друга страна.

  II. Ратифицирането от Народното събрание на Споразумението ще потвърди ангажимента на България за създаването на юридическа рамка на партньорството между ЕС и Ирак, уреждайки по този начин въпроси от икономически, политически и търговски характер. Срокът му е 10-годишен, като след неговото изтичане той подлежи на подновяване. Споразумението е подписано в Брюксел на 11.05.2012 г., като от страна на България подписът е положен от постоянния ни представител към Европейския съюз.

  III. Не на последно място, приемането на законопроекта е свързано с ангажиментите, които Република България има като член на Европейския съюз. В тази връзка следва да се има предвид и обстоятелството, че с подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество за първи път се установяват договорни отношения между ЕС и Ирак.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 15 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейски съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, № 502-02-22, внесен от Министерския съвет на 17.07.2015 г.
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума