Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/12/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-48/15.12.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие представителите на Министерство на външните работи г-н Ганчо Ганев - директор на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ и г-жа Калина Чолакова - специалист в същата дирекция.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано на 21 декември 2015 г.

  II. Настоящото споразумение следва да замести Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз (ЕС) и Република Казахстан, което е в сила от 1999 г. Промяната цели да постигне нова договорна рамка, която да съответства в пълна степен на ползотворното партньорство между страните и на нарастващата политическа и икономическа роля на Казахстан в регионален и международен план.

  III. Споразумението се състои от 9 дяла, обхващащи три ключови елемента: политически диалог и сътрудничеството в областта на външната политика и политиката на сигурност; търговия и стопанска дейност; както и отраслово сътрудничество. В допълнение се създава и институционална рамка, с която се въвежда процедура за уреждане на спорове при неизпълнение на споразумението.

  IV. От прилагането на споразумението се очаква да последват редица ползи, като насърчаване на политическите, икономическите и енергийните връзки между страните, засилване на сътрудничеството по миграционните въпроси, както и на обмена на стоки, услуги и инвестиции. Това ще представлява важна стъпка към по-голяма политическа и икономическа ангажираност на Европейския съюз в Централна Азия.

  V. Следва да се има предвид, че Република Казахстан е приоритетен партньор за Република България в региона на Централна Азия и отношенията между двете страни са традиционно добри. В тази връзка, ратифицирането на споразумението ще допринесе за по-нататъшното развитие на тези отношения, което е в пълно съответствие с националните ни интереси в сферата на политиката, търговията, икономиката и енергетиката в региона, както и с общата рамка на Стратегията на Европейския съюз за Централна Азия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна, № 602-02-45, внесен от Министерски съвет на 02.12.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума