Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
15/09/2016, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад по Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения, по т. 8 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2016 г.), и Рамкова позиция на Република България по него, Вх. № 602-00-53, внесена от Министерски съвет на 22 август 2016 г.

2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума