Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
16/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр.
  на 12.11.2014 г.
  ДОКЛАД


  на ККССПИСРСДДЗЕС по законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11.2014 г.


  Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое редовно заседание, проведено на 11 декември 2014 г. разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11. 2014 г.
  На заседанието присъстваха Красимир Ципов - зам.-министър на вътрешните работи, Владимир Писанчев - председател на ДАНС, Недялко Недялков и Ваня Стефанова - зам.-председатели на ДАНС, както и представители на МВР - г-жа Станиславова-парламентарен секретар, г-жа Чимова и г-жа Лазарова.
  В хода на дебатите при обсъждане на промените в ДАНС, като основни въпроси се очертаха начина за извършване на законодателните промени – чрез промяна в Закона за МВР или в закона за ДАНС, балансиращата роля на Президента при назначаването на Главния секретар на МВР, конкурсното начало при кариерното развитие на служителите от МВР и ДАНС, ефективността на Агенцията и разтоварването й от неприсъщи функции, преминаването на Специализирана дирекция БОП към МВР и съпроводените с това проблеми, както и полицейските правомощия на ДАНС.
  При обсъждането се оформиха две становища. Първото – в подкрепа на предлаганите промени, в подкрепа на които се изказаха Цветан Цветанов, Димитър Лазаров, Атанас Атанасов, Методи Андреев, Любомир Христов и Валентин Касабов и второто – за отхвърляне на измененията в закона от Димитър Дъбов, Атанас Мерджанов, Камен Костадинов и Айхан Етем.
  От гостите отношение по предложените промени взеха зам.-министър Красимир Ципов, председателя на ДАНС Владимир Писанчев и зам.-председателя Ваня Стефанова.

  След приключване на дебатите при гласуването с 11 гласа „за”, 5 – „против” и 2 – „въздържали се” Комисията одобри предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР.
  Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да ПРИЕМЕ на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11. 2014 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума