Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
13/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г.
  ДОКЛАД


  на ККССПИСРСДДЗЕС по законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г.


  Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое редовно заседание, проведено на 12.03.2015 г. разгледа законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г.

  На заседанието присъства Данаил Димитров Кирилов, който представи предлаганите изменения и допълнения на Наказателно- процесуалния кодекс пред Комисията. Правят се допълнения в три основни направления за повишаване на ефективността на мерките за неотклонение, подследствеността и подсъдността на наказателните дела и повишаване на гаранциите за опазване на следствената тайна в работата на досъдебното производство.
  Обсъди се прилагането на специалните разузнавателни средства спрямо съдии, прокурори и следователи, които правомощия за внасяне на искане и даване на разрешение ще имат най-високите нива в съдебната система. По този начин се търси превенция срещу изтичане на информация и опазване на следствената тайна.
  След приключване на дебатите при гласуването с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против”. Комисията одобри предлагания законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
  Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да ПРИЕМЕ на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, №554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13.02.2015 г.

  Председател на ККССПИСРСДДЗЕС:  / Димитър Лазаров/
  Форма за търсене
  Ключова дума