Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
27/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за Национална служба за охрана, № 554-01-46, внесен от ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ и група народни представители на 11.03.2015 г.
  ДОКЛАД

  на ККССПИСРСДДЗЕС по Законопроект за Национална служба за охрана, № 554-01-46, внесен от ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ и група народни представители на 11.03.2015 г.

  Комисията на свое редовно заседание, проведено на 19.03.2015 г. разгледа законопроект за Национална служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители от 11.03.2015 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Атанас Самандов – Секретар по отбрана и сигурност на Президента на Република България, г-жа Петя Тянкова – Секретар по „Правни въпроси” на Президента на Република България, г-н Георги Кръстев – съветник в политическия кабинет при Министерски съвет и ген.- лейтенант Ангел Антонов – Началник на Национална служба за охрана.

  С проекта на Закон за Национална служба за охрана се предлага да бъдат регламентирани цялостно правомощията, принципите и дейността на Национална служба за охрана, статутът на нейните служители, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контролът върху службата.
  От името на вносителите, законопроекта за Национална служба за охрана, беше представен от г-н Цветан Цветанов. Той заяви, че 25 години Национална служба за охрана, осъществява своята дейност само на базата на подзаконови нормативни актове и е настъпил момента нейната дейност да бъде регламентирана със закон, в който подробно са посочени правомощията на служителите от НСО.
  Регламентирана също така е възможността да бъде осъществена охраната на задгранични представителства на Република България. В законопроекта са посочени условията, при които в мирно време може да бъде представена охрана и специализиран транспорт на длъжностни лица при изпълнение на длъжността им.
  В дискусията по законопроекта взеха участие г-н Самандов, г-н Антонов, г-н Кръстев, както и народните представители: г-н Мерджанов, г-н Костадинов, г-н Атанасов, г-н Валентин Николов, г-н Андреев, г-н Попов.
  Г-н Самандов като Секретар по отбрана и сигурност на Президента на Република България, изрази становище, че е необходима нуждата от такъв закон, който да регламентира правомощията и принципите на дейността на НСО и подкрепя проекта на Закон за НСО.
  Г-н Антонов – Началник на Национална служба за охрана, посочи, че с проекта на Закон за НСО се гарантира върховенството на закона, прозрачността и отчетността при дейностите на НСО и изцяло подкрепя проект на Закон за НСО.
  Г-н Кръстев - съветник в политическия кабинет при Министерски съвет, подкрепи проекта на Закон за НСО, като част от дейности свързани с националната сигурност.
  Г-н Мерджанов изрази становище, че е необходима нуждата от такъв закон и по принцип подкрепя законопроекта на Закон за НСО, като между първо и второ четене на законопроекта ще внесе предложения.
  Г-н Костадинов посочи, че има необходимост от приемане на Закон за НСО, който да разписва правилата за дейността на Национална служба за охрана и принципно подкрепя предложения законопроект.
  Г-н Атанасов заяви, че няма да участва в гласуването за законопроекта на Закон за Национална служба за охрана, тъй като би следвало да има промяна на статуквото, а предложения законопроект не гарантира това.
  Г-н Николов изцяло подкрепи предложения законопроект, като посочи, че е необходим закон за НСО.
  В хода на цялостната дискусия по проекта на Закон за Национална служба за охрана, народните представители изразиха подкрепата си към така предложения проект на Закон за НСО.
  След проведената дискусия, Комисията гласува с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал” и предлага на Народното събрание да ПРИЕМЕ на първо гласуване проекта на закон за Национална служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015г.


  Председател на ККССПИСРСДДЗЕС:


  /Димитър Лазаров/
  Форма за търсене
  Ключова дума