Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
27/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  ДОКЛАД

  на ККССПИСРСДДЗЕС по законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.

  Комисията на свое редовно заседание, проведено на 19.03.2015 г. разгледа законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха Николай Ненчев – министър на отбраната, полк. Светослав Даскалов – изпълняващ длъжността Директор на служба „Военна информация”, Атанас Самандов – секретар по „Отбрана и сигурност” към Президента, Аню Ангелов и Георги Кръстев – съветници към политическия кабинет на Министър председателя.
  В началото на заседанието от името на вносителите Цветан Цветанов изложи мотивите към законопроекта, като акцентира върху правната регламентация на организацията, дейностите, задачите и функционирането на разузнаването във въоръжените сили на Република България, както и регламентирането на сътрудничеството с военните разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС.
  Господин Цветанов се спря върху ръководство на военното разузнаване, както от страна на министъра на отбраната, така и на началника на отбраната за Българската армия, като специално подчерта факта, че на структурите за военно разузнаване не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер и че те не събират, обработват и анализират информация от вътрешнополитически характер.
  Същият изтъкна, че ръководството на Службата се осъществява от директор, който се назначава за срок 5 години с указ на Президента по предложение на Министерския съвет и наблегна върху балансиращата роля на Президента при определянето и назначаването на директора на Службата.
  Подробно се спря върху регламентираната в проектозакона координация и взаимодействие на военното разузнаване с държавни органи и институции, а също така със структури на НАТО и ЕС, като посочи, че на стратегическо ниво тя се осъществява от Служба „Военна информация”, а на оперативно и тактическо ниво при осъществяване на разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти взаимодействието се осъществява от Съвместното командване на силите или от командирите на видовете въоръжени сили.
  В края на своето изложение господин Цветанов подчерта, че проектозаконът е продукт на политическите консултации в периода 2012 – 2013 г., на обсъждането в Консултативния съвет по национална сигурност при Президента през 2013 г. и на обсъжданията в обществото и неправителствения сектор в този период, както и че всички предложения за изменение и допълнение на проектозакона между първо и второ четене от 41-то Народно събрание са намерили място в него.
  Господин Михо Михов като съвносител на проектозакона изрази подкрепа от името на своята парламентарна група, като се спря на неговата предистория от 41 - то Народно събрание, мястото на българското военно разузнаване в международната разузнавателна общност, неговото ръководство, статут и задачи. Изтъкна, че като правило в повечето страни военното разузнаване се ръководи от военнослужещ с висше военно звание и това правило следва да намери място и в проектозакона между двете четения, както и регламентиране на взаимодействието между военното разузнаване и другите специални служби при мисии и операции извън пределите на страната.
  Господин Кръстев посочи необходимостта от приемането на такъв закон и изрази подкрепа.
  Господин Ангелов накратко си спря на предисторията на проектозакона, както и върху необходимостта от регламентиране на разузнавателната дейност на стратегическо, оперативно и тактическо ниво и осигуряването на информация за планирането на операциите и изрази подкрепа.
  Министър Ненчев изрази своята подкрепа на закона като посочи, че ще предложи някои поправки между двете четения.
  Господин Атанас Атанасов подчерта, че Реформаторският блок ще подкрепи проектозакона на първо четене с цел законовото регламентира на дейността на военното разузнаване. Същевременно изтъкна необходимостта от създаването на една разузнавателна служба в страната като се аргументира с променената геостратегическа обстановка и необходимостта от промяна в системата за управление на разузнаването.
  Господин Атанас Мерджанов от името на своята парламентарна група изрази подкрепа на проектозакона.
  Господин Айхан Етем също, от името на парламентарната група изрази подкрепа на проектозакона.
  Изпълняващият длъжността Директор на служба „Военна информация” полк. Светослав Даскалов изтъкна участието на Службата в изготвянето на проектозакона в периода 2011 – 2013 г. и използването на най-добрите практики в тази насока в НАТО с цел усъвършенстване на цялостната система на военното разузнаване.

  След приключване на дебатите при гласуването със 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал”, Комисията одобри предлагания законопроект за военното разузнаване.
  Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да ПРИЕМЕ на първо гласуване законопроект за военното разузнаване, № 554-01-47, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  Председател на ККССПИСРСДДЗЕС:  /Димитър Лазаров/
  Форма за търсене
  Ключова дума