Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
27/03/2015 първо гласуване

  Законопроект на Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, №554-01-49, внесен от г-н Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  Д О К Л А Д

  на ККССПИСРСДДЗЕС по законопроект на Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, №554-01-49, внесен от г-н Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.

  Комисията на свое заседание проведено на 19.03.2015 г. разгледа законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, №554-01-49, внесен от г-н Цветан Генчев Цветанов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха гости от Президентството на Република България –ген. Атанас Самандов-секретар по „Отбрана и сигурност“ и г-жа Петя Танкова-секретар по „Правни въпроси“; от Министерски съвет – г-н Георги Кръстев-съветник на политическия кабинет и г-н Аню Ангелов – съветник на политическия кабинет; от Национална служба за охрана – ген. Лейтенант Ангел Антонов-началник; от Министерство на отбраната – г-н Николай Ненчев – министър; г-н Светослав Даскалов – директор Служба „Военна информация“; от Национална разузнавателна служба – ген. майор Драгомир Димитров – директор; от Държавна агенция „Национална сигурност“ – г-н Димитър Георгиев - председател и г-н Недялко Недялков – зам. председател и от Министерство на вътрешните работи – г-н Красимир Ципов – зам. министър.
  Законопроектът бе представен от г-н Цветан Цветанов, който подчерта, че горния законопроект е внесен в 41-то НС през април 2012 г, актуализиран за последно през 2011 г.. Законопроектът оптимизира функционалността на отделните структури, имащи отношение към националната сигурност.
  Създаденият съвет за сигурност в Министерски съвет подпомага Министър-председателя, явява се коригиращ център с контрол на функциите на структурите, имащи отношение към националната сигурност. Очертава детайлно парламентарния контрол, гражданския контрол над службите за сигурност, Министерския съвет, като премахва правния недостък за последните 20 години.
  Г-н Аню Ангелов приветства законопроекта като подчертава, че Съвета за сигурност се явява център за анализи за управление и контрол на службите за сигурност.
  Г-н Георги Кръстев подчертава, че законопроектът създава ясно управление за кризи, създава здрава нормативна основа за Министерския съвет, за разузнавателната общност, постоянен механизъм за стиковане между институциите с отношение към националната сигурност.
  Г-н Красимир Ципов – зам. министър в МВР – определи законопроекта като системен рамков закон, който е навременен и напълно го подкрепя.
  Директорът на НРС г-н Драгомир Димитров подкрепи законопроекта, като регулиращ взаимодействието на институциите, отговарящи за националната сигурност.
  Г-н Димитър Георгиев от ДА“НС“ – очерта, че в законопроекта оперативно-издирвателната дейност е изведена като функция за ефективно функциониране на службите за сигурност.
  Г-н Атанас Мерджанов – член на комисията – в изказването си подчерта, че няма съмнение за необходимостта от рамков закон. Същият е висш политически акт, поради, което се въздържа от подкрепата му. И тъй като в него липсва конкретика, няма да го подкрепи.
  След приключване на дебатите, с гласове 12 „ЗА, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, „ПРОТИВ“- няма, Комисията предлага на Народното събрание да Приеме на Първо гласуване законопроект за Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, №554-01-49, внесен от г-н Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  Председател на ККССПИСРСДДЗЕС:  /Димитър Лазаров/
  Форма за търсене
  Ключова дума