Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
27/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  ДОКЛАД

  на ККССПИСРСДДЗЕС по законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.

  Комисията на свое редовно заседание, проведено на 19.03.2015 г. разгледа законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха Петя Тянкова – секретар по „Правни въпроси” към Президента, Атанас Самандов – секретар по „Отбрана и сигурност” към Президента, Аню Ангелов и Георги Кръстев – съветници към политическия кабинет на Министър председателя, ген.-майор Драгомир Димитров – директор на НРС.
  В началото на заседанието от името на вносителите Цветан Цветанов изложи мотивите към законопроекта като акцентира върху институционалното място на Държавна агенция „Разузнаване” в системата на изпълнителната власт чрез нейното подчиняване на Министерския съвет и че на Агенцията не се поставят задачи от вътрешнополитически характер.
  Регламентирано е предоставянето на информация на други държавни органи, организации и лица. Спазен е утвърдилият се в нашата страна принцип, че на председателя на Народното събрание, на Президента на Републиката и на министър-председателя се предоставя еднаква по обем и съдържание информация. Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС.
  Определено е, че агенцията се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента по предложение на Министерския съвет за срок 5 години.
  Специално акцентира върху предложението в законопроекта да се въведе нова фигура за българското разузнаване – инспекторът. Предлага се той да бъде на пряко подчинение на председателя, но да се назначава от министър-председателя и да има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната.
  Господин Михо Михов се изказа в подкрепа на проектозакона и в девоенизирането на Службата. Посочи някои бележки, които ще предостави за обсъждане между двете четения.
  Господин Атанас Мерджанов от името на БСП – Лява България изрази подкрепа на проектозакона и апелира за по-добро финансово осигуряване на Агенцията.

  Господин Айхан Етем също, от името на парламентарната група на ДПС изрази подкрепа на проектозакона.
  Господата Ангелов, Самандов и Кръстев изразиха подкрепа на проектозакона.
  Директорът на НРС ген.-майор Димитров в своето изказване направи кратка ретроспекция на историята на проектозакона от 2012 г., като подчерта, че в него са отразени всички предложения и промени, направени по време на 41- то Народно събрание. Изтъкна, че преминаването на ДАР в подчинение на Министерския съвет ще има положително влияние върху работата и че са избегнати дублиращите функции с други служби. Акцентира върху повишаването на вътрешния контрол чрез въвеждането на длъжността „Инспектор” и посочи, че проектозаконът е добър и отговаря на нуждите.

  След приключване на дебатите при гласуването със 17 гласа „за” Комисията одобри предлагания законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”.

  Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да ПРИЕМЕ на първо гласуване законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 554-01-48, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  Председател на ККССПИСРСДДЗЕС:  /Димитър Лазаров/
  Форма за търсене
  Ключова дума