Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
11/09/2015 второ гласуване

  Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  към доклад вх. № 553-26-22 от 08. 09. 2015 г. относно законопроект за Държавна агенция „Разузнаване“, № 554-01-48, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11 март 2015 г., приет на първо гласуване на 20 май 2015 г.


  Чл. 62. (1) При изпълнение на служебните си задължения държавните служители на Агенцията имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с акт на председателя.
  (2) Служителите по ал. 1 могат да използват оръжие при абсолютна необходимост:
  1. при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие;
  2. в случаите по чл. 61 — ако лицето оказва съпротива или се опитва да избяга.
  (3) При използване на оръжие органите по ал. 1 са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
  (4) След използване на оръжие органите по ал. 1 изготвят доклад.

  Предложение на народния представител Атанас Атанасов:
  В чл. 62, ал. 3 да отпаднат думите „по възможност".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62, който става чл. 61:
  Чл. 61. (1) При изпълнение на служебните си задължения държавните служители на Агенцията имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с акт на председателя.
  (2) Служителите по ал. 1 могат да използват оръжие при абсолютна необходимост:
  1. при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие;
  2. в случаите по чл. 60 — ако лицето оказва съпротива или се опитва да избяга.
  (3) При използване на оръжие органите по ал. 1 са длъжни да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
  (4) Органите по ал. 1 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигане на законната й цел.
  (5) След използване на оръжие органите по ал. 1 изготвят доклад.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:
  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума