Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
15/11/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 15 ноември 2016г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Георги Кръстев - Секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет; представител на Министерство на финансите - г-жа Надежда Генова, директор на Дирекция „Държавни разходи”; г-н Борис Димитров - Председател на Държавната агенция по сигурността на информацията; г-н Георги Гатев - Зам.- председател на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; г-жа Десислава Йосифова - Зам.-министър на отбраната; бригаден генерал Светослав Даскалов - Председател на Служба „Военна информация”; г-н Димитър Георгиев - Председател на Държавна агенция „Национална сигурност”; ген. майор Драгомир Димитров - Председател на Държавна агенция „Разузнаване”; г-н Бисер Борисов – Заместник Председател на Държавна агенция „Технически операции” , ген. лейтенант Ангел Антонов - Началник на Националната служба за охрана.
  Г-жа Надежда Генова – директор на Дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите представи Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. като маркира неговите основни показатели. Посочи, че завишението в бюджета на службите за сигурност е израз единствено на увеличения размер на задължителните осигурителни вноски.
  Представителите на заинтересованите институции представиха Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., в частта бюджет на дейностите в областта на сигурността.
  Представителите на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна информация“ и Национална служба за охрана изразиха становище, че стойностите, предвидени за разходи реално не отговарят на потребностите на институциите. Изтъкнаха, че бюджетът не е увеличаван през предходните години и това води до сериозни проблеми в работата и организацията на дейността им, с оглед на средата за сигурност на страната и предизвикателствата пред които е поставена. Дадоха се примери на бюджетни стойности на сродни институции от Европейски държави, които са увеличени в пъти за 2017 г.
  По време на дебатите, отношение по законопроекта взеха народните представители Цветан Цветанов, Атанас Мерджанов, Методи Андреев, Атанас Атанасов и Димитър Лазаров. Народните представители изразиха несъгласието си с размера на средствата, определен в бюджета на службите за сигурност за 2017 г. и споделиха мнения да се внесат предложения за завишаването им между първото и второто гласуване на Законопроекта за държавния бюджет като за целта следва да търси начин да се пренасочат финансови средства от бюджета към тези служби. Обсъди се и възможността от целево финансиране на разузнавателната общност като част от Съвета по сигурността към Министерския съвет.
  След проведената дискусия, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения със 7 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:


  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума