Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
Изслушване на кандидата за генерален директор на БТА
12/12/2012
На 12.12.2012 г., от 14.15 ч. на открито заседание в зала "Изток" на Народното събрание Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще изслуша Максим Христов Минчев - предложен за генерален директор на БТА.