Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
23/09/2009

  Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г.
  На редовно заседание, проведено на 23.09.2009 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г.
  На заседанието присъстваха г-н Първан Русинов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Албена Лазарова – парламентарен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът бе представен от г-н Първан Русинов.
  Със Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения се цели събирането и съхраняването на депозираните печатни и други произведения, създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея, за да се осигурят пълни колекции от тях и да бъдат запазени като част от националното културно наследство.
  Предлаганите изменения касаят депозирането на пощенски марки, предназначени за употреба в страната да се извършва в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Също така разпоредбите, отнасящи се за актове за установяване на нарушения и издаване на наказателни постановления от Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), да се извършват от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  До създаване на ДАИТС през септември 2005 г. тази дейност се извършва от Министерството на транспорта и съобщенията.
  Промяната се налага и с оглед на Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерски съвет на Република България.
  След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, № 902-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума