Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
13/05/2010

  Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 05.05.2010 г.

  На заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 05.05.2010 г.
  Законопроектът бе представен от г-жа Даниела Петрова.
  На заседанието присъстваха от:
  - Министерството на културата: Милда Паунова – директор на дирекция „Правна”, Боян Милушев – парламентарен секретар;
  - Съюза на народните читалища: Атанас Герджиков – заместник-председател;
  - Народно читалище „Средец”, София: Иван Панайотов – читалищен секретар.
  Предложените промени уреждат необходимия кворум за провеждане на конгрес на Съюза на народните читалища, сроковете за свикване на конгреса и срока, в който регистрираните читалища и читалищни сдружения привеждат уставите си в съответствие с изискванията на Закона за народните читалища.
  Уставът на Съюза на народните читалища е съобразен със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С направеното предложение се въвежда изискването за обикновено мнозинство, необходимо при провеждането на конгрес от Съюза на народните читалища.
  С предложените изменения се предлага удължаване на срока за свикване на конгрес от управителния орган на Съюза на народните читалища и от министъра на културата.


  След проведена дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 15 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища, № 054-01-43, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 05.05.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова  Форма за търсене
  Ключова дума