Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
02/06/2010

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14.05.2010 г.

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На свое редовно заседание, проведено на 2 юни 2010 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14 май 2010 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на културата – Димитър Дерелиев, заместник-министър и Боян Милушев, парламентарен секретар; от Държавната агенция за закрила на детето – Калин Каменов, заместник-председател, Радиона Никова, началник на отдел „Програми, координация и сътрудничество” и Мариана Узунова, старши юрисконсулт; от Агенцията за социално подпомагане – Янита Манолова, заместник-председател; от Националната мрежа за децата – Михаил Стефанов; от Съвета за електронни медии – Георги Лозанов, председател и София Владимирова, Анна Хаджиева и Георги Стоименов; от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – Гриша Камбуров, изпълнителен директор.
  Законопроектът бе представен от г-жа Йоана Кирова. Вносителите на законопроекта предлагат да се създаде нов чл. 17а, съгласно, който на доставчиците на медийни услуги се вменява задължението да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Предвижда се и създаване на разпоредба при нарушение на чл. 17а да се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция за доставчиците на медийни услуги да бъде в размер от 40 000 до 60 000 лв.
  Необходимостта от промени произтича от негативните и отрицателни обществени реакции, предизвикани от участието на деца в предавания. Също така се поставя въпросът относно спазването на правата и интересите на децата и как участието им в т.нар. реалити предавания се отразява на нормалното им физическо, психическо и умствено развитие.
  Според мотивите на законопроекта е наложително създаването на изрична разпоредба, чрез която да се предотврати всякаква произволна или незаконна намеса в личния живот на децата, както и да се създадат условия за максимална защита на техните права, интереси и правилно развитие.
  В становищего си Министерството на културата подкрепя законопроекта и предлага Държавната агенция за закрила на детето като компетентен орган да извършва преценка на критериите по отношение на неблагоприятните факти за физическото, психическо, интелектуално, нравствено и социално развитие на децата, които ще участват в предаванията.
  Представителите на Държавната агенция на закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане изразиха подкрепа на предлаганите промени в Закона за радиото и телевизията. Държавната агенция за закрила на детето не може да санкционира доставчици на медийни услуги, поради което се предлага при констатирането на такива санкции те да бъдат налагани от Съвета за електронни медии по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
  Доц. Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии също подкрепи необходимостта от това да има нови нормативни основания за защитата на децата във връзка със създаването на рискови формати.
  По-време на дискусията народните представители се обединиха от необходимостта за промяна на Закона за радиото и телевизията и изразиха своята подкрепа по философията на обсъждания законопроект.
  След проведена дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 054-01-48, внесен от Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев на 14 май 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова


  Форма за търсене
  Ключова дума