Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
07/09/2011

  Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-21, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011г.
  На редовно заседание, проведено на 7 септември 2011 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-21, внесен от Министерския съвет на 04.08.2011г.
  На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – Вежди Рашидов, министър, Боян Милушев – парламентарен секретар, от Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” – Лариса Тодорова, държавен експерт и Петя Малакова, главен експерт; от Националния осигурителен институт – Весела Караиванова, подуправител и Станислава Атанасова, парламентарен секретар.
  На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 598 от 03.08.2011 г. предлага на Народното събрание проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Велко Христов Кънев, от гр. София, считано от 1 август 2011 г.
  Предложението е мотивирано от творческата дейност на един от най-известните български театрални и филмови актьори Велко Кънев.
  Освен майстор на комедийния щрих и на ярките образи, Велко Кънев съумява да проникне дълбоко в човешкия характер на героите си и да ги направи достоверни и близки до зрителите. Сред театралните му роли са: Силва в „По-големият син” от Александър Вампилов, Маркизът в „Мирандолина” от Карло Голдони, Матей Нищото в „Опит за летене” от Йордан Радичков, Чушкаров в „Двубой” от Иван Вазов, Сганарел в „Дон Жоан” на Молиер, Кралят в „Образ и подобие” от Йордан Радичков, Остап Бендер във „Великият комбинатор” по Иля Илф и Евгений Петров.
  Велко Кънев е един от създателите през 1983 г. на групата НЛО, която прераства в хумористичното предаване Клуб НЛО, излъчвано по БНТ от 1996 до 2004 г.
  Отделно от театъра той е известен и с участията си във филмите: „Оркестър без име”, „Испанската муха”, „Време разделно”, „Онова нещо”, „Маневри на петия етаж”, „13-тата годеница на принца, „Петък вечер” и много други.
  Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекта за решение на Министерски съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Велко Кънев. От Националния осигурителен институт също подкрепят направеното предложение.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Комисията по културата, гражданското общество и медиите прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-21, внесен от Министерски съвет на 04.08.2011 г. на Велко Христов Кънев от гр. София, считано от 1 август 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума