Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
04/04/2012

  Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията,№ 202-03-12, внесен от Министерски съвет на 30 март 2012г.
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
  На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”, Боян Милушев – парламентарен секретар, от Националния осигурителен институт – Весела Караиванова, подуправител и Станислава Атанасова, парламентарен секретар.
  На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 235 от 29.03.2012 г. предлага на Народното събрание проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Владимир Иванов Гоев, от София, считано от 1 февруари 2012 г.
  Предложението е мотивирано от творческата дейност на известния български художник Владимир Гоев. Роден в Бургас, Гоев завършва специалност „Живопис” във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович” – София. Ученик на Илия Петров и Дечко Узунов той създава изтънчена и деликатна живопис, която носи паметта за едно сложно и противоречиво време. Твори в различни жанрове на живописта: пейзаж, морски пейзаж, портрет, натюрморт. Рисува портрети на Васил Левски, Николай Райнов, Никола Вапцаров. Известни негови картини са „Разпит на Антон Иванов”, „Тузлата”, „Тъкачки”, „Кърпенене на мрежи” и др.
  Владимир Гоев има творческа биография, която обхваща повече от половин век и е свързана с много награди. Той е бил дълги години в ръководството на Съюза на българските художници и директор на Националната художествена галерия.
  Участвал в редица представителни изложби в чужбина, Владимир Гоев е носител на голям брой български и международни награди. През 1984 г. получава наградата за живопис на името на Владимир Димитров – Майстора. От 1987 г. е пожизнен член на Кралската академия в Мадрид.
  Националният осигурителен институт подкрепя проекта за решение на Министерски съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Владимир Иванов Гоев.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Комисията по културата, гражданското общество и медиите предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерски съвет на 30.03.2012 г. на Владимир Иванов Гоев от гр. София, считано от 1 февруари 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума