Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
30/05/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 254-01-63, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 23.05.2012 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 30.05.2012 г. бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 254-01-63, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 23.05.2012 г.
  На заседанието присъства Милда Паунова директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”.
  Законопроектът бе представен от г-жа Даниела Петрова.
  Законът за закрила и развитие на културата определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата има за цел въвеждането на мандати за директорите на общинските културни институти. Това е в съзвучие с демократичните практики и този механизъм ще гарантира по-прозрачното и добро управление на тези структури.
  В дискусията по законопроекта проф. Стефан Данаилов изрази мнение относно разликата в мандатността за директорите на държавните, регионалните и общинските културни институти с национално значение.
  След проведената дискусия, Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 12 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 254-01-63, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 23.05.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума