Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
18/07/2012 първо гласуване

  Законопроект за българите и българските общности извън Република България, № 202-01-35, внесен от Министерски съвет на 27.06.2012 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 18.07.2012 г. бе разгледан Законопроект за българите и българските общности извън Република България, № 202-01-35, внесен от Министерски съвет 27.07.2012 г. В заседанието взеха участие от: Министерски съвет Снежана Йовева, съветник на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков; от Министерство на културата – Вежди Рашидов – министър, Боян Милушев, парламентарен секретар, Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”; от Държавна агенция за българите в чужбина – Росен Иванов, председател, Йордан Янев, заместник-председател и Галина Ганчева, главен юрисконсулт.
  Законопроектът бе представен от г-жа Снежана Йовева.
  Предлаганият законопроект има за цел да актуализира и доразвие нормативната уредба по въпросите за българите и българските общности извън Република България. За първи път този закон дава възможност да се доразвие и усъвършенства материята, отнасяща се до политиките за българите в чужбина.
  В законопроекта се разписват правомощия на специализираните органи, които провеждат политиката за българите в чужбина, което е изключително важно, за да се подобри координацията по осъществяването на политиката.
  Нов момент в проекта е създаването на едно национално представителство на общностите, което е предвидено да се състои от представители на организационните структури на българите в чужбина, така че да имат своя принос в осъществяването и разработването на политиките.
  Този нов законопроект за българите и българските общности в чужбина регламентира правата и възможностите както на българите, така и на общностите като различни формати диаспори по света.
  В законопроекта са разписани и общите и конкретните положения, свързани със запазването на идентичността чрез културни изяви, както и възможността им да се образоват.
  Законопроектът не се приема в изпълнение на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени с Европейските общности и не противоречи на европейското законодателство.
  Народните представители изразиха принципна подкрепа за законопроекта. Проявиха интерес относно: състава на работната група, изработила законопроекта; анализ на приетия през 2000 г. Закон за българите, живеещи извън Република България; регламентирането на целево финансиране на Българското национално радио и Българската национална телевизия във връзка със създаването и разпространението на програми, предназначени за българите и българските общности извън страната.
  След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 11 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за българите и българските общности, № 202-01-35, внесен от Министерски съвет на 27.06.2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-р Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума