Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
0 народни представители към дата
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА