Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите към Комисия по икономическа политика и туризъм
0 народни представители към дата
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ